Netia Automation | Biznes Netia
Menu główne

Netia Automation

Usprawnienie procesów biznesowych przez roboty

Wspieraj swoich pracowników w powtarzalnych zadaniach biurowych, które wykonają za nich łatwe w użyciu roboty software`owe – szybko, dokładnie i skutecznie.

Większa wydajność pracy
Robot wykonuje zadania zdecydowanie szybciej i z większą precyzją niż to ma miejsce przy ich manualnej realizacji przez człowieka. Tym samym w Twojej firmie wzrośnie wydajność pracy, bo w ciągu dnia zostanie przeprowadzonych więcej operacji, przy jednoczesnej minimalizacji błędów.
Większa efektywność
Przekazując robotom część zadań zwiększysz efektywność pracy zespołów w Twojej firmie, a tym samym zoptymalizujesz czas i koszty obsługi procesów biznesowych. Zaoszczędzone zasoby czasowe i finansowe możesz wykorzystać na rozwój bardziej złożonych kompetencji pracowniczych.
Odciążenie pracowników
W ramach Netia Automation na komputerach w Twojej firmie można zainstalować Robota Desktop jako asystenta. Roboty przejmą pracochłonne i powtarzalne zadania, a tym samym odciążą Twoich pracowników i poprawią ich motywację do pracy.
 
Porozmawiaj z nami!
Zamów kontakt
lub zadzwoń
+22 35 81 550


 
60
zaoszczędzonych minut dziennie przez pracownika
30
zaoszczędzonych dni rocznie przez pracownika
75-600 tys.
kroków robota rocznie do wykorzystania, zależnie od pakietu
~4,5-33 tys. zł
oszczędności rocznie na automatyzacji, zależnie od pakietu
12/24
miesięcy trwania umowy
6
godzin szkolenia z samodzielnej robotyzacji na start

Automatyzacja powtarzalnych procesów w biznesie

Netia Automation to łatwe w użyciu roboty, które automatyzują powtarzalne zadania biznesowe.

Masz pytania?
Umów kontakt
lub zadzwoń +48 22 35 81 550

Partnerzy 

Netia Automation

 • Automade logo
Sposób wdrażania Netia Automation

 
Dowiedz się więcej!
Zamów kontakt
lub zadzwoń
+22 35 81 550


 
 • Gdzie sprawdzi się usługa Netia Automation?

  Netia Automation doskonale sprawdzi się w przypadku zadań powtarzalnych, o jasno określonej procedurze wykonania, podatne na błędy ludzkie czy o okresowej dużej kumulacji i do wykonania w krótkim czasie. Do automatyzacji nadają się również czynności wymagające przełączania się między wieloma interfejsami oraz agregacji danych z wielu źródeł. Roboty są w stanie zapewnić integracje pomiędzy różnymi systemami i środowiskami (SAP + Excel, Oracle + przeglądarka internetowa).

  Roboty znajdą zastosowanie np.:
  • w Dziale Księgowości przy cyklicznym eksportowaniu danych dotyczących deklaracji ZUS z systemu finansowo-księgowego oraz importowaniu ich do systemu Płatnik,
  • w HR/Dziale Kadr przy generowaniu kart czasu pracy w oparciu o dane o wykorzystanych urlopach i nieobecnościach oraz użycia kart wejściowych,
  • w Dziale Sprzedaży przy tworzeniu nowej bazy potencjalnych klientów dopasowanej do potrzeb biznesowych czy zbieraniu zamówień z formularza internetowego, wprowadzaniu danych klientów do systemu CRM,
  • w Dziale IT przy cyklicznym sprawdzaniu poprawności działania utrzymywanych aplikacji.
 • Gdzie sprawdzi się usługa Netia Automation?

  Netia Automation doskonale sprawdzi się w przypadku zadań powtarzalnych, o jasno określonej procedurze wykonania, podatne na błędy ludzkie czy o okresowej dużej kumulacji i do wykonania w krótkim czasie. Do automatyzacji nadają się również czynności wymagające przełączania się między wieloma interfejsami oraz agregacji danych z wielu źródeł. Roboty są w stanie zapewnić integracje pomiędzy różnymi systemami i środowiskami (SAP + Excel, Oracle + przeglądarka internetowa).

  Roboty znajdą zastosowanie np.:
  • w Dziale Księgowości przy cyklicznym eksportowaniu danych dotyczących deklaracji ZUS z systemu finansowo-księgowego oraz importowaniu ich do systemu Płatnik,
  • w HR/Dziale Kadr przy generowaniu kart czasu pracy w oparciu o dane o wykorzystanych urlopach i nieobecnościach oraz użycia kart wejściowych,
  • w Dziale Sprzedaży przy tworzeniu nowej bazy potencjalnych klientów dopasowanej do potrzeb biznesowych czy zbieraniu zamówień z formularza internetowego, wprowadzaniu danych klientów do systemu CRM,
  • w Dziale IT przy cyklicznym sprawdzaniu poprawności działania utrzymywanych aplikacji.
 • Jak jest świadczona usługa Netia Automation?

  Usługa jest świadczona w oparciu o platformę Automade i utrzymywana w bezpiecznym Data Center Netii.
 • Co to jest Makro i Krok Makra?

  Makro - zapis definicji automatyzacji przygotowywany w aplikacji ROBOT STUDIO i uruchamiany na ROBOT DEKSTOP/SERVER/STUDIO, składa się pojedynczych instrukcji, elementarnych części algorytmu zwanych Krokami.

  Krok Marka - pojedyncza czynność wykonywana przez robota w ramach Makra. Widoczna w trybie edycji Makra w aplikacji Robot Studio jako odrębna jednostka w sekcji Lista Kroków. Przykładem Kroków Makra są operacje kopiowania, pobierania, wstawiania danych, odczyt danych ze źródła czy operacje na plikach (np. Zapisz, Otwórz).

Polecane treści

Netia Automation należy do usług

kompleksowych rozwiązań dla najbardziej wymagających Klientów sektora B2B

Poznaj NetiaNext

Wybierz swój język ×