Netia Automation | Biznes Netia
Menu główne
Netia Automation

Przyjazne w użyciu rozwiązanie klasy RPA (Robotic Process Automation), pozwalające automatyzować  powtarzalne operacje, zadania i procesy biznesowe. Wykorzystanie usługi pozwala na odciążenie pracowników za pomocą robotów softwarowych. Złożone operacje i procesy realizowane dotychczas manualnie przez pracowników, powodujące często monotonię i obarczone wysokim ryzykiem błędów, dzięki usłudze Netia Automation mogą być wykonywane szybciej i z większą dokładnością za pomocą aplikacji robotycznych z całkowitym bądź częściowym wykluczeniem człowieka

Robot Desktop

Naśladuje działanie użytkownika w systemach informatycznych, zgodnie ze zdefiniowanym algorytmem - Makro.  Pozwala na realizację zadań i operacji w obrębie systemów informatycznych, umożliwia automatyzację powtarzalnych aktywności i procesów biznesowych. Robot pracuje w trybie nadzorowanym tzn. jego aktywacja wywoływana jest manualnie przez użytkownika.

Robot Server

Naśladuje działania użytkownika w systemach informatycznych, zgodnie ze zdefiniowanym algorytmem – Makro,  umożliwiając automatyzację powtarzalnych aktywności i procesów biznesowych. Robot może pracować w trybie UNATTENDED (nie wymagający nadzoru człowieka). Sam start automatyzacji - Makra jest wywołany poprzez skonfigurowane wyzwalacze, np.: wiadomość mailowa, harmonogram, wyzwalacz plików, wywołanie API.

Chcesz dowiedzieć się więcej?     Zamów kontakt    lub zadzwoń 22 35 81 550
Pomoc przy zadaniach powtarzalnych

Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z powtarzalnymi operacjami, wykonywanymi cyklicznie, wymagającymi skupienia i dokładności, gdzie czas wykonania zadania odgrywa istotną rolę, a wydajność manualnej obsługi procesu spada wraz ze wzrostem liczby powtórzeń, zasadnym staje się powierzenie takich operacji robotom. Roboty doskonale sprawdzają się w działach księgowości, finansów, sprzedaży, HR, marketingu, IT i wielu innych.

Sposób wdrażania Netia Automation


Mocne strony Netia Automation

Wzrost szybkości i wydajności realizowanych procesów

Zadania wykonywane przez robota są realizowane zdecydowanie szybciej niż w przypadku manualnej ich obsługi przez człowieka. Tym samym robot może wykonywać więcej operacji w ciągu dnia.

Odciążenie pracowników

Zdjęcie z nich żmudnych, powtarzalnych zadań, wywołujących monotonię i obniżających motywację. Robot Desktop może być zainstalowany jako asystent na każdym komputerze w firmie i rozpocząć działanie niezwłocznie po aktywowaniu procesu przez Twoich pracowników.

Wzrost precyzji wykonywanych zadań

Minimalizacja prawdopodobieństwa występowania błędów i poprawa jakości procesów jest możliwa dzięki zastosowaniu robotów. Szczególnie sprawdzają się w operacjach wymagających dokładności i bez trudu wykonują powtarzalne zadania, które w przypadku ich manualnej obsługi, wymagały koncentracji i skupienia.

Efektywność kosztowa

Optymalizacja kosztów obsługi procesów i oszczędność czasu pracowników, a co za tym idzie - możliwość rozwoju bardziej złożonych kompetencji pracowniczych.

Zwiększenie dostępności obsługi

Twoje procesy i skalowanie efektywności zespołu będzie możliwe dzięki przekazaniu części zadań robotom. Robot Server jest dostępny 24/7, jego praca może być uruchamiana zdalnie i rozplanowana w czasie.

Czy znajdziesz pracę dla robota?

Mam do czynienia z czasochłonnymi procesami

  • zadania pochłaniają dużo czasu lub angażują dużą liczbę pracowników
  • pojawiają się zadania o okresowej kumulacji i do wykonania w krótkim czasie

Posiadam powtarzalne procesy

  • często występują zadania powtarzalne
  • zadania mają prostą procedurę wykonania
  • nie występują wyjątki w realizacji zadań

Ważne są dla mnie bezbłędność oraz bezpieczeństwo danych

  • zadania podatne na błędy ludzkie lub manipulację
  • przy przetwarzaniu poufnych daneych lepiej, aby przetwarzała je maszyna niż ludzie

Borykam się z brakiem integracji między systemami IT

  • zadania wymagają agregacji danych z wielu źródeł oraz przełączania się między wieloma systemami informatycznymi
  • kosztowna integracja systemów IT przesuwa w czasie realizację zadań, a może przecież zostać zastąpiona przez działanie robota

Wciąż nie jesteś pewien? Porozmawiajmy    Zamów kontakt    lub zadzwoń 22 35 81 550

Netia Automation należy do usług

kompleksowych rozwiązań dla najbardziej wymagających Klientów sektora B2B

Poznaj NetiaNext

Wybierz swój język ×