Netia VPN (wirtualna sieć prywatna) | Biznes Netia
Menu główne

Netia Biznes VPN (Wirtualna Sieć Prywatna)

Optymalna transmisja dla Twoich potrzeb

Połącz wszystkie lokalizacje firmy w jedną, wirtualną sieć prywatną i przesyłaj dane szyfrowanym, bezpiecznym tunelem transmisji.

Priorytetyzacja ruchu

Netia Biznes VPN łączy odległe lokalizacje Klienta w jedną wirtualną sieć prywatną (sieć VPN).

Twoje dane są priorytetyzowane w celu optymalnego wykorzystania dostępnej przepustowości sieci. 

Outsourcing zarządzania

Oferujemy Ci usługę WAN w pełni zarządzaną przez Netię.

Realizujemy większość zadań związanych z administracją urządzeń sieciowych i sieci WAN, dowiązaniem lokalizacji Klienta do urządzeń brzegowych sieci IP MPLS Netii - w oparciu o asymetryczne łącza DSL (VPN over DSL, Bitstream lub LLU) oraz urządzenie sieciowe CPE.

Klasy usługi Netia Biznes VPN

Klasa Voice

Klasa o najwyższym priorytecie, przeznaczona dla najbardziej wymagających aplikacji czasu rzeczywistego, takich jak transport pakietów głosowych.

Biznes Data

Klasa przeznaczona dla wymagających aplikacji biznesowych wrażliwych na opóźnienie typu klient-serwer, np. SAP.

Data

Klasa o najniższym priorytecie dostępna na zasadach best-effort przeznaczona do przesyłania niekrytycznych danych (tj. Internet, poczta elektroniczna).

 
Dowiedz się więcej!
Zamów kontakt
lub zadzwoń
+22 35 81 550


 

Korzyści zastosowania Netia Biznes VPN

Niezawodna łączność

Wymiana informacji między rozproszonymi oddziałami firmy.

Bezpieczeństwo

Sieć prywatna odseparowana od Internetu, autoryzacja CPE na linii miedzianej, separacja adresów IP - w tym stały adres IP.

Optymalizacja kosztów

Usługa dostosowana kosztowo do wymagań i możliwości firmy, bezobsługowa, zarządzana przez Netię.

Elastyczność

Każdy oddział może mieć inaczej skonfigurowaną przepustowość, którą w każdej chwili można zmienić w zależności od doraźnych potrzeb.

Cechy usługi Netia Biznes VPN

Sieć dostępowa 

Asymetryczne łącze dostępowe do lokalizacji Klienta realizowane w technologii ADSL (również na łączach innych operatorów)

Zarządzane urządzenia końcowe CPE

Dostarczenie zarządzalnych routerów

Jakość i bezpieczeństwo

Transmisja wszystkich kategorii danych poprzez sieć IP MPLS Netii (max. 3 CoS) zgodnie z wybranym profilem podziału pasma w klasach usługowych oraz topologię sieci każdy-z-każdym. Separacja ruchu sieci VPN. Bezpieczna autoryzacja CPE w VPN-ie.

Gwarancja SLA

Gwarancje parametrów usługi (dostępność i czas usunięcia awarii) wraz z bonifikatami.

Statystyki on-line

Możliwość monitorowania parametrów łącza poprzez strony WWW.

 
Porozmawiaj z nami!
Zamów kontakt
lub zadzwoń
+22 35 81 550


 
 • Netia VPN (Wirtualna Sieć Prywatna)

  Wirtualne sieci prywatne, VPN, to coraz bardziej popularny sposób transmisji danych oraz udostępniania zasobów i aplikacji wyłącznie upoważnionym do tego użytkownikom i to w sposób niewidoczny dla osób niepożądanych.
  Usługi VPN umożliwiają pracę zdalną bez ryzyka dla bezpieczeństwa firmy oraz danych. Mogą zostać także użyte do ustanowienia bezpiecznego i ekonomicznego połączenia kilku różnych lokalizacji firmy w jedną współużytkowaną sieć.
   
 • Co to jest sieć VPN?

  W standardowych rozwiązaniach wszystkie komputery znajdujące się w jednym biurze połączone są ze sobą za pomocą lokalnej sieci LAN, która umożliwia pracownikom transfer danych i plików oraz korzystanie z firmowych zasobów i aplikacji.

  Sieć VPN (wirtualna sieć prywatna) pozwala robić to samo na większą skalę - oferuje bezpieczny dostęp do zasobów osobom znajdującym się w odległych geograficznie lokalizacjach i minimalizuje ryzyko podsłuchu ruchu sieciowego, przechwycenia wrażliwych danych oraz zainstalowania złośliwego oprogramowania np. typu ransomware.

  Sieć VPN to ustanowione przez usługę VPN bezpieczne, szyfrowane tunele transmisji danych łączące dwie sieci lub użytkownika i sieć.
 • Jak działa sieć VPN?

  Biznesowe sieci VPN, zamiast łączyć się z siecią za pośrednictwem dostawcy usług internetowych, tworzą bezpieczny, odseparowany od Internetu, zaszyfrowany tunel umożliwiający transmisję danych pomiędzy systemami firmy i pracownikami mającymi do nich dostęp. Używają do tego infrastruktury telekomunikacyjnej, a w przypadku Netia Biznes VPN - sieci IP MPLS Netii.

  Technologia VPN stosuje także zaawansowane metody uwierzytelniania użytkownika oraz urządzenia - w celu sprawdzania czy spełnia ono określone wymagania zwane stanem bezpieczeństwa urządzenia (device posture) - oraz mocne algorytmy szyfrowania danych.

  Dzięki temu usługa VPN pozwala ukryć ruch sieciowy oraz bezpiecznie przesyłać informacje. A ponieważ dane są szyfrowane, to nawet jeśli zostaną w jakiś sposób przechwycone, będą nieczytelne dla osób postronnych.
 • Zastosowanie sieci typu VPN

  VPN zapobiega podsłuchiwaniu ruchu sieciowego przez osoby nieuprawnione i to niezależnie od tego, czy używany jest komputer, tablet, czy telefon. Z tego względu technologia VPN jest szeroko stosowana w środowiskach korporacyjnych i firmowych, które zazwyczaj używają sieci VPN, aby zapewnić pracownikom zdalnym dostęp do wewnętrznych aplikacji i danych lub do utworzenia jednej współużytkowanej sieci łączącej biura rozsiane w wielu lokalizacjach. Tym bardziej, że VPN pozwala też ustanowić połączenie pomiędzy dwiema sieciami LAN pracującymi w różnych technologiach i stworzyć bezpieczną firmową sieć WAN.

  Usługa VPN przeznaczona jest szczególnie dla firm, dla których oprócz szybkiego transferu i bezpiecznego dostępu do sieci, ważna jest też niezawodność rozwiązania.

  Usługa VPN pozwala:
  • Połączyć rozproszone geograficznie oddziały za pomocą bezpiecznego, szyfrowanego połączenia, tym bardziej że wdrażanie usług VPN nie wymaga wielkich inwestycji w infrastrukturę i pozwala szybko połączyć nowe placówki i nowych pracowników.
  • Połączyć sieci LAN pracujące w różnych technologiach.
  • Szybko reagować na potrzeby firmy i błyskawicznie wdrażać niezbędne rozwiązania.
  • Stworzyć sieć multimedialną, która pozwala wdrożyć narzędzia komunikacyjne Unified Communications.
  • Ochronić firmową sieć przed atakami DDoS, atakami hakerów, kradzieżą tożsamości oraz wrażliwych danych.
  • Doskonale nadaje się do umożliwienia pracownikom bezpiecznej pracy zdalnej.
  • Umożliwia monitorowanie pracy sieci.
 • Usługa VPN

  Biznes Netia VPN przeznaczona jest dla średnich i dużych firm oraz korporacji zapewniając bezpieczny zdalny dostęp do firmowych zasobów. Usługa dostępna jest w 3 klasach: Voice, Biznes Data i Data.
  • Klasa Voice przeznaczona jest dla najbardziej wymagających użytkowników i aplikacji, w przypadku których niezbędne jest działanie w czasie rzeczywistym (np. telekonferencje).
  • Klasa Biznes Data dedykowana jest zaawansowanym aplikacjom biznesowym, w których niezwykle ważny jest brak opóźnień w rozwiązaniach typu klient-serwer (np. SAP).
  • Klasa Data służy do obsługi niekrytycznej transmisji danych, takich jak poczta e-mail, czy dane.
  W ramach usługi VPN firma Netia:
  • zapewnia dostęp do asymetrycznego łącza dostępowego w odseparowanej od Internetu sieci prywatnej z autoryzacją CPE.
  • obsługuje większość zadań związanych z administracją urządzeniami sieciowymi i siecią WAN oraz podłączeniem lokalizacji użytkownika do urządzeń brzegowych sieci IP MPLS Netii.
 • Zalety sieci VPN

  VPN chroni połączenia z firmowym intranetem oraz wrażliwe dane przed dostępem niepożądanych osób. Usługa Biznes Netia VPN zapewnia prywatność i bezpieczeństwo, a także:
  • Niezawodną łączność pomiędzy oddziałami i pracownikami firmy przez prywatny, izolowany od Internetu, szyfrowany tunel.
  • Elastyczność, ponieważ pozwala odrębnie skonfigurować przepustowość sieci dla każdego z oddziałów i zmienić ją w razie potrzeby
  • Optymalizację kosztów.           
   Koszty implementacji i utrzymania usługi Biznes Netia VPN są zdecydowanie niższe od kwot potrzebnych na wdrożenie i utrzymanie standardowej sieci WAN. Tym bardziej, że usługa Biznes Netia VPN jest zarządzana przez firmę Netia, a to oznacza że jej klient może poważnie ograniczyć koszty administracyjne związane z utrzymaniem personelu IT.
  • Usługi VPN są skalowalne i mogą rozwijać się wraz z firmą, zapewniając bezpieczną transmisję danych rosnącej grupie pracowników
 • Cena sieci VPN

  Zakres obowiązków firmy Netia wynikających z implementacji i utrzymania sieci VPN zmienia się ze względu na specyficzne rozwiązania, odmienne urządzenia klienckie, liczbę lokalizacji. różne wymagania dotyczące przepustowości sieci oraz klasę usługi.

  Dlatego zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem firmy Netia, w czasie którego zaproponujemy rozwiązanie najlepiej odpowiadające Państwa potrzebom.
   

Polecane treści

Netia Biznes VPN należy do usług

Kompleksowych rozwiązań dla najbardziej wymagających klientów sektora B2B

Poznaj NetiaNext

Wybierz swój język ×