Niestety twoja wersja przeglądarki jest bardzo stara i nie potrafi poprawnie wyświetlić naszej strony.

Chcesz się szybko skontaktować? 801 801 913

Polityka prywatności - Netia

Menu główne

Polityka Prywatności

Grupa Kapitałowa Netia (dalej Grupa Netia) składa się z następujących spółek:

 • Netia SA z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041649, o kapitale zakładowym w wysokości 348.233.455 złotych, opłaconym w całości, NIP 526-02-05-575, REGON 011566374,
 • Internetia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000229688, o kapitale zakładowym w wysokości 39 669 500,00 złotych, NIP 5262846048, REGON 140063450,
 • TK Telekom spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kijowskiej10/12A, 03-743 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024788, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 526-25-48-753, kapitał zakładowy 384 900 500,00 złotych (dalej "TK").

Spółki Grupy Netia są współadministratorami Twoich danych osobowych pozyskanych w serwisie netia.pl.

Grupa Netia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, który stanowi wspólny punkt kontaktowy w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. 
Można się z nim kontaktować mailowo na adres iod@netia.pl lub pisemnie na adres Netia S.A., IOD, ul. Taśmowa 7a, 02-677 Warszawa.

Spółki Grupy Netia uzgodniły, że są wspólnie odpowiedzialne za wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie wykonywania Ci Twoich praw. O tym jak możesz je wykonać – niżej.

Przetwarzanie danych osobowych

Spółki Grupy Netia przetwarzają Twoje dane osobowe (w tym imię i nazwisko, adresy pocztowe, numery telefonów i adresy e-mail, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego numer NIP, numer REGON, numer kontrahenta) pozyskane w serwisie netia.pl, głównie za pośrednictwem formularzy, w celu:

 • realizacji Twojego zgłoszenia (prośby o kontakt) i przedstawienia Ci naszej oferty, na podstawie Twojej zgody (RODO 6.1.a);
 • marketingowym, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych Grupy Netia lub naszych partnerów biznesowych, co jest realizacją prawnie w tym uzasadnionego interesu Grupy Netia lub naszych partnerów (RODO 6.1.f). Takie informacje przesyłamy na podstawie Twojej zgody na komunikację elektroniczną i telefoniczną;
 • jeżeli zgłoszenie dotyczy naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w celu realizacji obowiązku prawnego z art. 33 i 34 RODO i art. 174a Prawa telekomunikacyjnego (RODO 6.1.c).

Podanie danych jest dobrowolne.

Dane pozyskane w celu realizacji Twojej prośby o kontakt będziemy przetwarzać aż do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody, ale jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w czasie, gdy ją posiadaliśmy.

Będziemy przetwarzać Twoje dane pozyskane za pośrednictwem serwisu netia.pl w celach marketingowych tak długo, aż nie wyrazisz wobec takiego przetwarzania sprzeciwu.

Twoje Prawa

Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, a także żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w tym sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, a także ich przeniesienia.

Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak cofnięcie zgodny nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem przez Ciebie zgody.

W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj telefonicznie się z Biurem Obsługi Klienta Netia S.A. telefonicznie pod numer:

 • 801802803 – Klienci Indywidualni,
 • 801888999 – małe firmy;
 • 801801999 – klienci korporacyjni,

lub pisemnie na adres: Netia S.A., skr. poczt. nr. 597, 40-950 Katowice S105.

Zgodę możesz również wycofać w trakcie zamówionej przez Ciebie (np. przez formularz kontaktowy) rozmowy telefonicznej z konsultantem.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dalej „IOD”) pod adresem email: iod@netia.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby Netia S.A., IOD ul. Taśmowa 7a, 02-677 Warszawa. U IOD uzyskasz również zasadniczą treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami.

Jeśli masz wątpliwości lub zastrzeżenia odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych przez Grupę Netia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Odbiorcy danych

Grupa Netia nie udostępnia podmiotom trzecim Twoich danych zebranych za pośrednictwem serwisu netia.pl, o ile nie otrzymamy na to Twojej zgody, za wyjątkiem sprawdzonych przez nas podwykonawców (podmiotów przetwarzających), którym możemy powierzyć Twoje dane w celu zapewnienia obsługi serwisu netia.pl i innym odbiorcom, czyli podmiotom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, obsługę Klienta, działania marketingowe, sprzedaż usług.

Tylko jeśli wyrazisz na to zgodę, Grupa Netia będzie mogła realizować względem Ciebie marketing produktów lub usług podmiotów trzecich, których aktualną listę znajdziesz w tabeli na dole strony. Zgoda ta nie uprawnia jednak Grupy Netia do przekazania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim.

Przekazywanie danych poza EOG

Z uwagi na to, że Grupa Netia korzysta z usług innych dostawców, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o stosowne umowy do krajów, które na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, mogących polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo

W serwisie netia.pl wdrożyliśmy rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony Twoich danych, w tym certyfikat SSL oraz system IT serwisu netia.pl spełniający wysokie standardy ochrony danych osobowych.

Pliki Cookies

Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookies. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookies oraz sposobu ich wykorzystywania.

Ten serwis podobnie jak większość serwisów internetowych używa technologii „cookies". Cookies są to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat komputera i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware). Każdy indywidualny Cookie składa się z 4 podstawowych części:

 • Nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie,
 • Nazwa Cookie: cookie ma nazwę, która jest unikalna na stronie, która je ustawiła,
 • Termin ważności: Ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookies),
 • Wartość: to informacje w pliku cookie, którą strona WWW używa do "zapamiętania" poprzedniej wizyty.

W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu wygody korzystania z serwisu, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych.

Informacje te służą do:

 • Rozpoznawania użytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron,
 • Rejestrowania preferencji użytkowników - przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie),
 • Rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne dla usprawnień prezentowanych w treści i w sposobie nawigacji strony.

Stosujemy następujące kategorie plików cookies na naszych stronach:

 • Wewnętrzne – zakładane przez nasz serwis w celu jego prawidłowego funkcjonowania,
 • Identyfikacyjne – zakładane przez nasz serwis w celu identyfikacji sesji i logowania użytkownika
 • Zewnętrzne – zakładane przez Zaufanych partnerów naszego serwisu takich jak np.,: Google czy Way2Traffic służące m.in. analizowaniu ruchu na stronie, badaniu jego źródeł oraz akcji wykonywanych przez użytkowników, prowadzeniu kampanii reklamowych.

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Internet Explorer Więcej informacji - Internet Explorer FirefoxWięcej informacji - Firefox Google ChromeWięcej informacji - Chrome
 
OperaWięcej informacji - Opera Apple SafariWięcej informacji - Safari

 

Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookies dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę opisanych powyżej funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze. Informacje na temat zastosowań i zarządzania plikami cookies można znaleźć na stronie (www.wszystkoociasteczkach.pl/).

Grupa Netia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania serwisu netia.pl. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajduje się w serwisie netia.pl

Lista zaufanych partnerów

Lista zaufanych partnerów, na rzecz których Grupa Netia realizuje działania marketingowe na podstawie udzielonej zgody.

Adform https://site.adform.com/
Criteo https://www.criteo.com/
Facebook https://www.facebook.com/
Google https://www.google.com/
HotJar https://www.hotjar.com
Inis https://www.inis.pl/
Adtraction https://adtraction.com/pl/
Audience Network http://www.audiencenetwork.pl/
ConversionLabs https://conversionlabs.pl/
Tradedoubler https://www.tradedoubler.com/pl/
Kwanko https://www.kwanko.com/en/
Mobiem http://mobiem.pl/
Plista https://www.plista.com/pl
RoyalAd https://www.royalad.pl/
RTB House https://www.rtbhouse.com/pl/
Sarigato http://www.sarigato.com/
VeInteractive https://www.ve.com/
AppNexus https://www.appnexus.com/
Dialogix http://wygrajkoszulke.dialogix.pl/
CityAds https://cityads.com/main
Agora http://agoraperformance.pl/
KPI Media https://kpimedia.pl/
CrPlus Królewska 65A/1, 30-081 Kraków, NIP: 6793043555
AbiMedia https://www.abimedia.pl/
CrazyEgg https://www.crazyegg.com/
Volvelle http://optomaton.com/privacy.html
SalesMedia http://salesmedia.pl/
MediaImpact https://mediaimpact.pl/
Click Quick Now http://cqn.pl/index/
Gadu-Gadu https://www.gadu-gadu.pl/
Selectivv https://selectivv.com/
WP https://www.wp.pl/
SalesManago https://www.salesmanago.pl/

 

Lista podmiotów trzecich

Lista podmiotów trzecich, na rzecz których Grupa Netia realizuje działania marketingowe na podstawie udzielonej zgody.

Nazwa podmiotu siedziba NIP Rozpoczęcie
współpracy
Zakończenie
współpracy
Cyfrowy Polsat S.A. ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa 796-18-10-732 29.10.2018  
Polkomtel Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa 527-10-37-727 29.10.2018  
Fundacja Polsat ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa 525-15-75-456 29.10.2018  
Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa 113-00-54-762 29.10.2018  
Sferia S.A. al. Stanów Zjednoczonych 61a, 04-028 Warszawa 526-16-582-38 29.10.2018  
Areo2 Sp. z o.o. al. Stanów Zjednoczonych 61a, 04-028 Warszawa 701-01-235-29 29.10.2018  
Plus Bank S.A. al. Stanów Zjednoczonych 61a, 04-028 Warszawa 781-00-14-345 29.10.2018

 
cookies
Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.