Netia для України | Netia
Menu główne

введіть свій номер телефону

ми передзвонимо Вам для уточнення деталей

+

Administratorem danych osobowych jest Netia S.A. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wskazanym w treści wyrażonej zgody, w celu obsługi procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, obsługi postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu, sprostowania oraz cofnięcia zgód w każdym czasie.

Netia S.A. информация об обработке персональных данных лиц, заинтересованных в услугах и продуктах Netia S.A. / третьих лиц, сотрудничающих с Netia S.A.

  • Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

   • 1. Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO"). Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie do Działu Obsługi Klienta (tel. 801802803, 227111111 lub z tel. kom. 793800300), pisemnie na adres: Netia S.A. – Dział Obsługi Reklamacji, skr. pocztowa nr 597, 40-950 Katowice S105, jeśli jesteś naszym klientem elektronicznie poprzez formularz na stronie Netia Online, a także pisemnie lub ustnie do protokołu w Punkcie sprzedaży (obsługi).
   • 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie na adres iod@netia.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych".
  • Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

   • 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne aby Netia S.A. mogła przedstawić osobie zainteresowanej ofertę lub informację dotyczącą usług i produktów Netia S.A. lub innych podmiotów.
   • 4. Dane osobowe są przetwarzane:
    I. w celu wskazanym w treści wyrażonej zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
    II. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Netia S.A. lub strony trzeciej, takich jak obsługa procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, obsługa postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
    III. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  • Komu dane osobowe będą przekazywane

   • 5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, marketingu, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z Grupy Cyfrowy Polsat.
   • 6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.
  • Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

   • 7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu określonego w zgodzie lub do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.
  • Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych

   • 8. Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.
   • 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
   • 10. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.
   • 11. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.
  • Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych

   • 12. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Do przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisów i portali internetowych ma zastosowanie Polityka Prywatności.

Netia — один із найбільших польських телекомунікаційних операторів, входить до групи Polsat Plus.

Netia пропонує комплексні, зручні комунікаційні рішення – високошвидкісний волоконно-оптичний Інтернет, телебачення та послуги мобільного зв’язку (мобільна телефонія). Послуги Netia орієнтовані на приватних користувачів, компанії та установи.

Ми підтримуємо громадян України в Польщі, тому ми підготували для них та для людей, які орендують їм приміщення, спеціальну пропозицію.

Пропозиція без обмежень часу

Пропозиція доступна для громадян України, які прибули до Польщі з 24 лютого 2022 року, та осіб, які повністю забезпечують житлом громадян України і не користуються послугами Netia за вказаною адресою.

Додаткові послуги за бажанням:

 • Безпечний Інтернет (батьківський захист, антивірус): 2 місяці за 0 злотих, потім 10 злотих / місяць.
 • GigaNagrywarka Maxi: 1 місяць за 0 злотих, потім 15 злотих / місяць. (в пакети M і L GigaNagrywarka Basic включені, для пакета S +5 злотих / місяць.)

Інші додаткові опції:

 • Wi-Fi роутер і телевізійна приставка
 • GigaNagrywarka Maxi
 • Безпечний Інтернет 2
 • Ідентифікація номера

Як перевірити, чи надаємо ми послуги за вказаною адресою?

Ви також можете перевірити наявність послуг, ввівши адресу на netia.pl (тільки польською мовою).

Ми також пропонуємо послуги мобільного зв’язку 5G за спеціальними цінами для наших абонентів.

Маєте якісь питання? Зв'яжіться з нами.

Гаряча лінія українською мовою: 41 247 22 22

Пакет Україна

В зв'язку зі збройним конфліктом в Україні, до Польщі потрапляє все більше біженців. Намагаючись надати потерпілим Особам з України, доступ до актуальної інформації з країни та зробити їх час приємнішим, підготував новий пакет із 9 популярними каналами:

 • 1+1 (серіали),
 • Kus Kus (стиль життя),
 • X-Sport (спорт),
 • Star Cinema (фільми та серіали)
 • Star Family (фільми сімейного та родинного життя),
 • Film UA Drama (драматичні кінофільми та серіали),
 • Kvartal TV (освіта та розваги),
 • Дача (дім, сад і город).

Пакет доступний за 10 злотих/міс.

 • 11international
 • kuskus
 • xsport
 • starcinema
 • starfamily
 • filmuadrama
 • kvartaltv
 • dacha

Netia to jeden z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych, część grupy Polsat Plus.

Netia oferuje kompleksowe, przyjazne w użytkowaniu rozwiązania komunikacyjne − szybki Internet światłowodowy, telewizję oraz usługi mobilne (telefonii komórkowej). Usługi Netii skierowane są do użytkowników prywatnych, firm oraz instytucji.

Wspieramy obywateli ukraińskich w Polsce, dlatego przygotowaliśmy specjalną ofertę dla nich i dla osób wynajmujących im lokale.

Oferta bez zobowiązania terminowego

Z oferty mogą skorzystać obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24.02.2022 roku oraz osoby, które w całości udostępniają mieszkanie obywatelom Ukrainy i które nie korzystają z usług Netii pod wskazanym adresem.

Opcjonalne usługi dodatkowe:

 • Bezpieczny Internet (ochrona rodzicielska, antywirus): 2 miesiące za 0 zł, potem 10 zł/mies.
 • GigaNagrywarka Maxi: 1 miesiąc za 0 zł, potem 15 zł/mies. (w Pakietach M i L GigaNagrywarka Basic w cenie, do Pakietu S +5 zł/mies.)

Inne opcje dodatkowe:

 • Router Wi-Fi oraz dekoder TV
 • GigaNagrywarka Maxi
 • Bezpieczny Internet 2
 • Identyfikacja Numeru

Jak sprawdzić, czy świadczymy usługi pod danym adresem?

Możesz też sprawdzić dostępność usług, wpisując adres na netia.pl (jedynie po polsku).

Oferujemy również usługi mobilne 5G w specjalnych cenach dla naszych abonentów.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Infolinia: 22 358 15 25

Pakiet Ukraina

W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie do Polski dociera coraz większa liczba uchodźców. Aby zapewnić im dostęp do bieżących informacji z kraju oraz umilić czas, przygotowaliśmy pakiet z 8 popularnymi kanałami w języku ukraińskim.

 • 1+1 (seriale) - z bogatą biblioteką seriali;
 • Kus Kus - oferujący rozrywkę o tematyce lifestylowej;
 • X-Sport - z relacjami sportowymi z takich dyscyplin jak siatkówka, koszykówka, motosport, hokej, MMA czy boks;
 • Star Cinema - z filmami fabularnymi, serialami telewizyjnymi oraz wiadomościami ze świata kina;
 • Star Family - z rodzinną rozrywką z serialami i pozycjami dla najmłodszych widzów;
 • Film UA Drama - z filmami i serialami kryminalnymi, dramatami oraz thrillerami;
 • Kvartal TV - z programami edukacyjnymi oraz komediowymi;
 • Dacha - prezentujący tematykę home&gardening, majsterkowanie i remonty.

Pakiet dostępny jest w cenie 10 zł/mies.

 • 11international
 • kuskus
 • xsport
 • starcinema
 • starfamily
 • filmuadrama
 • kvartaltv
 • dacha