Regulacja połączeń do Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Netia
Menu główne

Regulacja połączeń do Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 r., zmianie ulegną stawki za wykonane połączenia międzynarodowe w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Zmiana dotyczy połączeń głosowych wykonywanych przez konsumentów z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych, a także wiadomości SMS wysyłanych z Polski do krajów należących do EOG.
 2. (Eurotaryfa dotyczy połączeń głosowych oraz wiadomości SMS rozpoczynanych w Polsce oraz kończonych w państwach UE, Islandii, Norwegii, Lichtensteinie lub w terytoriach: Martynika, Majotta, Gwadelupa, Gujana Francuska i Reunion (Zamorskie departamenty Francji), Saint-Martin (Zamorska gmina Francji), Madera i Azory (Autonomiczne regiony Portugalii), Wyspy Kanaryjskie (Autonomiczna gmina Hiszpanii)).
 3. Zmiany stawek wchodzą w życie w dniu 15 maja 2019 r. Spółki Grupy Netia obniżą od tej daty wszystkie stawki objęte regulacją do poziomu:
  1. w taryfach usług komórkowych i stacjonarnych  maksymalny poziom stawki za połączenie głosowe międzynarodowe do krajów EOG wyniesie 1zł brutto (0,81zł netto)
  2. w taryfach usług komórkowych maksymalny poziom stawki za połączenie SMS międzynarodowy do krajów EOG wyniesie 0,31zł brutto (0,25zł netto)
 4. Jednocześnie informujemy Państwa, że powyższe zmiany nie dotyczą:
  1. Pakietów i usług dodatkowych, które nie są rozliczane na podstawie faktycznego skorzystania z usługi (np. pakiet określonej liczby minut na połączenia międzynarodowe w abonamencie lub zakupionym pakiecie dodatkowym).
  2. Klientów biznesowych.
  3. Komunikacji M2M
  4. Usług o podwyższonej opłacie.
 

W przypadku, gdy Państwo korzystają z usług opisanych w pkt 1 powyżej informujemy, że mogą Państwo przełączyć te usługi na usługi oparte na stawkach wskazanych w pkt 2.
Ze względu na fakt, że niniejsza zmiana wynika wprost ze zmiany przepisów prawa mają Państwo prawo do wypowiedzenia umowy oświadczenie usług do dnia 15 maja 2019 r.,  jednakże w przypadku skorzystania z tego prawa Operator uprawniony będzie do naliczenia Opłaty Wyrównawczej.