Uzgodnienia dokumentacji technicznej dla firm | Biznes Netia
Menu główne

netia

W celu uzgodnienia dokumentacji technicznej, wydania warunków technicznych oraz dokonania wywiadu branżowego ze strony Netia SA, należy dostarczyć do jej siedziby odpowiednie dokumenty.
Dla uzgodnień TK Telekom kliknij ten link.

Dokumenty

 • Wniosek (pismo przewodnie) zawierający następujące informacje:

  • Temat wystąpienia (uzgodnienie, warunki techniczne, wywiad branżowy)
  • Rodzaj inwestycji
  • Lokalizacja inwestycji (numer działki, obręb, gmina, powiat, województwo, usytuowanie względem linii kolejowej – nr linii kolejowej, jej pełna nazwa wraz z kilometrażem)
  • Nazwa Inwestora – nazwa podmiotu na jaki ma zostać wystawione uzgodnienie
  • Nazwa podmiotu występującego z wnioskiem – pełnomocnik Inwestora
  • Adres korespondencyjny do ew. kontaktu (dane teleadresowe, adres e-mail)
  • Sposób odbioru dokumentacji (osobisty lub za pośrednictwem poczty)
  • Dane płatnika, na którego ma zostać wystawiona FV (NIP oraz adres płatnika)
 • Dokumentacja techniczna podlegająca zaopiniowaniu, zawierająca:

  • Opis inwestycji oraz jej sposób realizacji
  • Ingerencja i sposób oddziaływania inwestycji na infrastrukturę znajdującą się na terenie prowadzonych prac
  • Mapa orientacyjna z lokalizacją inwestycji w skali 1:10 000 lub 1:20 000
  • Mapa do celów projektowych z Ośrodka Geodezyjnego właściwego dla terenu, na którym prowadzone będą prace
  • Załączniki dodatkowe (przekroje poprzeczne, podłużne z naniesionymi mediami mogącymi być w kolizji z prowadzonymi pracami – dodatkowo należy podać rzędne terenu dla tych mediów, głębokość prowadzonych prac oraz odległość między istniejącymi mediami i projektowaną inwestycją)
 • Gdzie składać?

  Dokumentację techniczną do uzgodnienia prosimy kierować na adres:

  Netia S.A.           
  ul. Poleczki 13
  02-822 Warszawa          
   
  Netia S.A.
  ul. Arkońska 6/A4
  80-387 Gdańsk
   
  Netia S.A.           
  ul. Konduktorska 33
  40-155 Katowice            
   
         

  Po zarejestrowaniu dokumentacja zostanie przekazana pocztą kurierską do uzgodnienia, zgodnie z nowym podziałem terytorialnym i kompetencjami.

 • Podział terytorialny - lista placówek

  obsługujący województwo powiaty
  FIBER ul. Arkońska 6/A4
  80-387 Gdańsk
  tel.: 22 352 68 10
  e-mail: uzgodnij@netia.pl
  kujawsko-pomorskie całość
  pomorskie całość
  warmińsko-mazurskie całość
  wielkopolskie chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, m. Poznań, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, poznański, szamotulski, średzki, wągrowiecki, wrzesiński, złotowski.
  zachodniopomorskie całość
  Telgis
  ul. Grunwaldzka 235 lok. 303,
  43-600 Jaworzno,
  tel.: 327518181
  e-mail: biuro@telgis.pl
  dolnośląskie całość
  lubelskie całość
  lubuskie całość
  łódzkie całość
  małopolskie całość
  mazowieckie całość
  opolskie całość
  podkarpackie całość
  podlaskie całość
  śląskie całość
  świętokrzyskie całość
  wielkopolskie gnieźnieński, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, m. Kalisz, m. Konin, m. Leszno, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, słupecki, śremski, turecki, wolsztyński.
    
 • Podział terytorialny - mapa

 • Cennik opłat za uzgodnienia branżowe

  Lp. Rodzaje uzgodnienia  Opłaty za uzgodnienia w PLN netto 
  Standard
  powyżej 14 dni roboczych
  Priorytet
  Do 14 dni roboczych *
  Ekspres
  Do 7 dni roboczych *
  1 Dokumentacja bez kolizji z kablami i urządzeniami Netii dwa pierwsze arkusze A-4  125,00 zł za 1 arkusz A-4  187,5 zł za 1 arkusz A-4 250,00 zł za 1 arkusz A-4
  2 kolejny arkusz  56,00 zł 84,00 zł 112,00 zł
  3
  Dokumentacja bez kolizji z kablami  i urządzeniami Netii z uzupełnieniem o wywiad branżowy  
  dwa pierwsze arkusze A-4  175,00 zł za 1 arkusz A-4  262,5,00 zł za 1 arkusz A-4 350,00 zł za 1 arkusz A-4
  4 kolejny arkusz  100,00 zł 150,00 zł 200,00 zł
  5 Wywiad branżowy - aktualizacja i naniesienie zmian  arkusz A-4  175,00 zł 262,50 zł 350,00 zł
  6 Wywiad branżowy - potwierdzenie za zgodność  arkusz A-4  125,00 zł 187,50 zł 250,00 zł
  7 Przedłużenie terminu ważności uzgodnienia  wg pozycji 1-11 wg pozycji 1-11 wg pozycji 1-11 wg pozycji 1-11
  Wydanie warunków technicznych do budowy związanych z:    
  8 - przebudową istniejącej kanalizacji kablowej lub rurociągu  wraz z kablami, liczone wg długości    - za pierwsze 200mb 350,00 zł 525,00 zł 700,00 zł
  9  - za każde następne rozpoczęte 100mb 100,00 zł 150,00 zł 200,00 zł
  10 - zabezpieczeniem istniejącej kanalizacji kablowej lub rurociągu liczone wg długości  - za pierwsze 100mb 150,00 zł 225,00 zł 300,00 zł
  11  - za każde następne rozpoczęte 100mb 50,00 zł 75,00 zł 100,00 zł
   
  * W przypadku zamawiania usługi przyspieszonej "Priorytet Do 14 dni roboczych" lub  "Ekspres Do 7 dni roboczych" konieczne jest umieszczenie takiej informacji w treści składanego wniosku, oswiadczenia o znajomości cennika na podstawie którego naliczane są opłaty oraz dane osoby kontaktowej (telefon, e-mail). Warunkiem terminowej realizcji usługi jest dostarczenie dokumentacji w wersji papierowej, osobiście lub kurierem (pisma wysłana pocztą przekierowane są do Warszawy) na wskazane na stronie https://biznes.netia.pl/pl/srednie-i-duze-firmy/produkty/uzgodnienia-branzowe/dokumenty-i-uzgodnienia adresy, przynależne terytorialnie do obszaru uzgodnienia.

  Możliwe jest też dostarczenie dokumentacji w wersji elektronicznej na podane adresy e-mail. W przypadku wersji elektronicznej zwrotnie wydajemy tylko pisemne uzgodnienie (skan wysyłamy pocztą elektroniczną a aryginał papierowy pocztą - nie drukujemy map i projektów). Czas uzgodnienia liczony jest od daty dostarczenia dokumentacji. W przypadku niemożliwości zrealizowaniawniosku  w przyspieszonym terminie, powiadomimy Wnioskującego a opłaty za uzgodnienie zostana naliczone wg właściwej pozycji cennikowej.
 • Cennik nadzorów, odbiorów i innych czynności dodatkowych

  1. Opłaty za wykonanie nadzoru właścicielskiego infrastruktury telekomunikacyjnej    CENA NETTO
  DO 3h 
   CENA NETTO ZA KAŻDĄ KOLEJNĄ ROZPOCZĘTĄ GODZINĘ
  1.1 Jednorazowy nadzór właścicielski dla prac realizowanych w trybie planowym w dni powszednie w godz.
  8.00 - 16.00
  330,00 zł 110,00 zł
  w dni powszednie w godz.
  0.00 - 8.00 i 16.00 - 24.00
  420,00 zł 140,00 zł
  w soboty, niedziele i dni świąteczne 510,00 zł 170,00 zł
  1.2 Jednorazowy nadzór właścicielski dla prac realizowanych w trybie awaryjnym w dni powszednie w godz.
  8.00 - 16.00
  495,00 zł 165,00 zł
  w dni powszednie w godz.
  0.00 - 8.00 i 16.00 - 24.00
  630,00 zł 210,00 zł
  w soboty, niedziele
  i dni świąteczne
  765,00 zł 255,00 zł
   
  2. Opłaty za przeprowadzenie odbioru właścicielskiego prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej   CENA NETTO 
  2.1 Odbiór częściowy prac (za każdy przeprowadzony) 350,00 zł
  2.2 Odbiór końcowy prac 550,00 zł
   
  3. Opłaty dodatkowe  CENA NETTO 
  3.1 Opłata za weryfikacje stanu infrastruktury telekomunikacyjnej w przypadku prowadzenia prac bez nadzoru właścicielskiego 3 000,00 zł
  3.2 Obsługa i organizacja prac planowych w systemach Operatora dla prac przeprowadzanych na czynnej infrastrukturze telekomunikacyjnej 450,00 zł
  3.3 Wytyczenie trasy kanalizacji kablowej lub rurociągu, liczone wg. długości wytyczonej trasy gdzie 1mb =  2 PLN (nie mniej niż 400 PLN) 2,00 zł
 • Wybierz swój język ×