Netia
Menu główne


Dokumenty i uzgodnienia

Uzgadnianie dokumentacji technicznej
i wywiadów branżowych

W celu uzgodnienia dokumentacji technicznej, wydania warunków technicznych oraz dokonania wywiadu branżowego ze strony TK Telekom, należy dostarczyć do jej siedziby odpowiednie dokumenty.

  Dokumenty

 • Wniosek (pismo przewodnie) zawierający następujące informacje:

  • Temat wystąpienia (uzgodnienie, warunki techniczne, wywiad branżowy)
  • Rodzaj inwestycji
  • Lokalizacja inwestycji (numer działki, obręb, gmina, powiat, województwo, usytuowanie względem linii kolejowej – nr linii kolejowej, jej pełna nazwa wraz z kilometrażem)
  • Nazwa Inwestora – nazwa podmiotu na jaki ma zostać wystawione uzgodnienie
  • Nazwa podmiotu występującego z wnioskiem – pełnomocnik Inwestora
  • Adres korespondencyjny do ew. kontaktu (dane teleadresowe, adres e-mail)
  • Sposób odbioru dokumentacji (osobisty lub za pośrednictwem poczty)
  • Dane płatnika, na którego ma zostać wystawiona FV (NIP oraz adres płatnika)
 • Dokumentacja techniczna podlegająca zaopiniowaniu, zawierająca:

  • Opis inwestycji oraz jej sposób realizacji
  • Ingerencja i sposób oddziaływania inwestycji na infrastrukturę znajdującą się na terenie prowadzonych prac 
  • Mapa do celów projektowych z Ośrodka Geodezyjnego właściwego dla terenu, na którym prowadzone będą prace w skali 1:500 lub 1:1000 (Dla terenów kolejowych lub sąsiadujących - mapy z Geodezji Kolejowej. Do wywiadów branżowych określających orientacyjne płożenie infrastruktury wystarczające są mapy sytuacyjne)
  • Załączniki dodatkowe (przekroje poprzeczne, podłużne z naniesionymi mediami mogącymi być w kolizji z prowadzonymi pracami – dodatkowo należy podać rzędne terenu dla tych mediów, głębokość prowadzonych prac oraz odległość między istniejącymi mediami i projektowaną inwestycją. W przypadku przewiertów oprócz przekrojów konieczne jest dokładne zaznaczenie na mapie lokalizacji obu komór przewiertowych)                                                               

Gdzie składać?

Dokumentację techniczną do uzgodnienia prosimy kierować na adres:

TK Telekom Sp. z o.o.
ul. Poleczki 13
02-822 Warszawa

Po zarejestrowaniu dokumentacja zostanie przekazana pocztą kurierską do uzgodnienia, zgodnie z nowym podziałem terytorialnym i kompetencjami.

 • Podział terytorialny - lista placówek

  Region Lokalizacja Obszar
  województwo powiat
  Południowy
  i
  Centralno-Wschodni
  ul. Sądowa 7
  40-078 Katowice
  tel. 22 352 80 25
  Anna Mokry
  e-mail: Anna.Mokry@netia.pl
  śląskie (całe) -
  łódzkie pajęczański, radomszczański, wieluński, wieruszowski
  ul. Poleczki 13
  02-822 Warszawa
  tel. 22 352 27 58
  Wojciech Wyszomirski
  e-mail: Wojciech.Wyszomirski@netia.pl
  małopolskie (całe) -
  podkarpackie (całe) -
  świętokrzyskie (całe) -
  lubelskie (całe) -
  mazowieckie grójecki, białobrzeski, kozienicki, radomski, zwoleński, lipski, szydłowiecki, przysuski, siedlecki , łosicki , garwoliński, Warszawa, sochaczewski, warszawski zachodni, legionowski, wołomiński, otwocki, miński, piaseczyński, pruszkowski, grodziski, żyrardowski
  Północny ul. Dyrekcyjna 2-4
  80-852 Gdańsk
  tel. (58) 721 13 56
  Waldemar Blaszke
  e-mail: Waldemar.Blaszke@tktelekom.pl
  pomorskie  bez powiatów - słupski, bytowski, człuchowski
  kujawsko- pomorskie (całe)  
  warmińsko-mazurskie elbląski, ostródzki, iławski, nowomiejski, działdowski
  mazowieckie żuromiński, sierpecki,  płocki , gostyniński  
  Jacek Michniak
  ul. Dyrekcyjna 2-4
  80-852 Gdańsk
  tel. (58) 721 35 56
  e-mail: Jacek.Michniak@tktelekom.pl
  warmińsko-mazurskie bez powiatów - elbląski, ostródzki, iławski, nowomiejski, działdowski
  podlaskie (całe) -
  mazowieckie mławski, przasnyski, ostrołęcki, płoński, ciechanowski, makowski, ostrowski, sokołowski, węgrowski, wyszkowski, pułtuski, nowodworski
  ul. Wojska Polskiego 78
  70-482 Szczecin
  tel. (22) 352 82 77
  Henryk Taukin
  e-mail: Henryk.Taukin@tktelekom.pl
  zachodniopomorskie (całe) -
  lubuskie (całe) -
  pomorskie  słupski, bytowski, człuchowski
  Zachodni ul. Taczaka 10
  61-818 Poznań
  tel. (61) 633 75 58
  Roman Wolniak
  e-mail: Roman.Wolniak@tktelekom.pl
  wielkopolskie (całe)  -
  łódzkie łowicki, kutnowski, łęczycki, zgierski, skierniewicki, rawski, tomaszowski, brzeziński, poddębicki, Łódź, łódzki wschodni, pabianicki, zduńsko-wolski, opoczyński, piotrkowski, sieradzki, łaski, bełchatowski
  ul. Wojska Polskiego 78
  70-482 Szczecin
  tel. (22) 352 82 77
  Henryk Taukin
  e-mail: Henryk.Taukin@tktelekom.pl
  dolnośląskie (całe) -
  ul. Rybacka 36A
  Elbląg 82-300
  tel. 22 352 87 13
  Andrzej Wojtkun
  e-mail: Andrzej.Wojtkun@netia.pl
  opolskie (całe) -
 • Podział terytorialny - mapa

 • Cennik opłat za uzgodnienia branżowe


  Wykaz opłat pobieranych za uzgodnienia dokumentacji projektowych TK TELEKOM Społka z o.o.
     
  Opłaty za uzgodnienia w PLN netto

  Lp.

  Rodzaj uzgodnienia

  Standard
  Powyżej 14 dni
  roboczych

  Priorytet
  Do 14 dni
  roboczych

  Ekspres
  Do 7 dni
  roboczych
  1 Wzdłużne medium liniowe do 200 mb 605,00 zł 900,00 zł 1 200,00 zł
  2 201-1000 mb 847,00 zł 1 270,00 zł 1 690,00 zł
  3 za każdy następny km 484,00 zł 726,00 zł 968,00 zł
  4 Dokumentacja z infrastrukturą TK
  (skrzyżowania, zbliżenia, kolizje).
  dwa pierwsze arkusze A-4 363,00 zł
  za 1 arkusz A-4
  545,00 zł
  za 1 arkusz A-4
  726,00 zł
  za 1 arkusz A-4
  5 kolejny arkusz 133,00 zł 199,00 zł 266,00 zł
  6 Dokumentacja bez kolizji z kablami i urządzeniami TK z uzupełnieniem o wywiad branżowy dwa pierwsze arkusze A-4 224,00 zł
  za 1 arkusz A-4
  330,00 zł
  za 1 arkusz A-4
  440,00 zł
  za 1 arkusz A-4
  7 kolejny arkusz 125,00 zł 180,00 zł 242,00 zł
  8 Dokumentacja bez kolizji z kablami i urządzeniami TK dwa pierwsze arkusze A-4 160,00 zł
  za 1 arkusz A-4
  240,00 zł
  za 1 arkusz A-4
  320,00 zł
  za 1 arkusz A-4
  9 kolejny arkusz 72,00 zł 107,00 zł 143,00 zł
  10 Przedłużenie terminu ważności uzgodnienia wg pozycji 1-9 wg pozycji 1-9 wg pozycji 1-9 wg pozycji 1-9
  11 Wywiad branżowy (aktualizacja, naniesienie zmian, warunki techniczne) arkusz A-4 212,00 zł 317,00 zł 423,00 zł
  12 Wywiad branżowy - potwierdzenie za zgodność arkusz A-4 182,00 zł 270,00 zł 360,00 zł


  * W przypadku zamawiania usługi przyspieszonej "Priorytet do 14 dni roboczych" lub  "Ekspres do 7 dni roboczych" konieczne jest umieszczenie takiej informacji w treści składanego wniosku, oświadczenia o znajomości cennika na podstawie którego naliczane są opłaty oraz dane osoby kontaktowej (telefon, e-mail). Warunkiem terminowej realizcji usługi jest dostarczenie dokumentacji w wersji papierowej, osobiście lub kurierem (pisma wysłane pocztą przekierowane są do Warszawy) na wskazane na stronie https://biznes.netia.pl/tktelekom.html, w zakładce Dokumenty i Uzgodnienia, adresy przynależne terytorialnie do obszaru uzgodnienia.

  Możliwe jest też dostarczenie dokumentacji w wersji elektronicznej na podane adresy e-mail. W przypadku wersji elektronicznej zwrotnie wydajemy tylko pisemne uzgodnienie (skan wysyłamy pocztą elektroniczną, a oryginał papierowy pocztą - nie drukujemy map i projektów). Czas uzgodnienia liczony jest od daty dostarczenia dokumentacji. W przypadku niemożliwości zrealizowania wniosku w przyspieszonym terminie powiadomimy Wnioskującego, a opłaty za uzgodnienie zostaną naliczone wg właściwej pozycji cennikowej.
 • Cennik nadzorów, odbiorów i innych czynności dodatkowych

  1. Opłaty za wykonanie nadzoru właścicielskiego infrastruktury telekomunikacyjnej    CENA NETTO
  DO 2h 
   CENA NETTO ZA KAŻDĄ KOLEJNĄ ROZPOCZĘTĄ GODZINĘ
  1.1 Jednorazowy nadzór właścicielski dla prac realizowanych w trybie planowym w dni powszednie w godz.
  8.00 - 16.00
  350,00 zł 140,00 zł
  w dni powszednie w godz.
  16.00 - 24.00 i 0.00 - 8.00
  450,00 zł 175,00 zł
  w soboty, niedziele i dni świąteczne 550,00 zł 215,00 zł
  1.2 Jednorazowy nadzór właścicielski dla prac realizowanych w trybie awaryjnym w dni powszednie w godz.
  8.00 - 16.00
  530,00 zł 210,00 zł
  w dni powszednie w godz.
  0.00 - 8.00 i 16.00 - 24.00
  680,00 zł 265,00 zł
  w soboty, niedziele
  i dni świąteczne
  820,00 zł 320,00 zł
   
  2. Opłaty za przeprowadzenie odbioru właścicielskiego prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej   CENA NETTO 
  2.1 Odbiór częściowy prac (za każdy przeprowadzony) 380,00 zł
  2.2 Odbiór końcowy prac 600,00 zł
   
  3. Opłaty dodatkowe  CENA NETTO 
  3.1 Opłata za weryfikacje stanu infrastruktury telekomunikacyjnej w przypadku prowadzenia prac bez nadzoru właścicielskiego 3 200,00 zł
  3.2 Obsługa i organizacja prac planowych w systemach Operatora dla prac przeprowadzanych na czynnej infrastrukturze telekomunikacyjnej 480,00 zł
  3.3 Wytyczenie trasy kanalizacji kablowej lub rurociągu, liczone wg. długości wytyczonej trasy gdzie 1mb =  2,5 PLN (nie mniej niż 400 PLN) 2,50 zł