Niestety twoja wersja przeglądarki jest bardzo stara i nie potrafi poprawnie wyświetlić naszej strony.

Chcesz się szybko skontaktować? 801 801 913
Netia
Menu główne


Dokumenty i uzgodnienia

Uzgadnianie dokumentacji technicznej
i wywiadów branżowych

W celu uzgodnienia dokumentacji technicznej, wydania warunków technicznych oraz dokonania wywiadu branżowego ze strony TK Telekom, należy dostarczyć do jej siedziby odpowiednie dokumenty.

Dokumenty

 • Wniosek (pismo przewodnie) zawierający następujące informacje:

  • Temat wystąpienia (uzgodnienie, warunki techniczne, wywiad branżowy)
  • Rodzaj inwestycji
  • Lokalizacja inwestycji (numer działki, obręb, gmina, powiat, województwo, usytuowanie względem linii kolejowej – nr linii kolejowej, jej pełna nazwa wraz z kilometrażem)
  • Nazwa Inwestora – nazwa podmiotu na jaki ma zostać wystawione uzgodnienie
  • Nazwa podmiotu występującego z wnioskiem – pełnomocnik Inwestora
  • Adres korespondencyjny do ew. kontaktu (dane teleadresowe, adres e-mail)
  • Sposób odbioru dokumentacji (osobisty lub za pośrednictwem poczty)
  • Dane płatnika, na którego ma zostać wystawiona FV (NIP oraz adres płatnika)
 • Dokumentacja techniczna podlegająca zaopiniowaniu, zawierająca:

  • Opis inwestycji oraz jej sposób realizacji
  • Ingerencja i sposób oddziaływania inwestycji na infrastrukturę znajdującą się na terenie prowadzonych prac 
  • Mapa do celów projektowych z Ośrodka Geodezyjnego właściwego dla terenu, na którym prowadzone będą prace w skali 1:500 lub 1:1000 (Dla terenów kolejowych lub sąsiadujących - mapy z Geodezji Kolejowej. Do wywiadów branżowych określających orientacyjne płożenie infrastruktury wystarczające są mapy sytuacyjne)
  • Załączniki dodatkowe (przekroje poprzeczne, podłużne z naniesionymi mediami mogącymi być w kolizji z prowadzonymi pracami – dodatkowo należy podać rzędne terenu dla tych mediów, głębokość prowadzonych prac oraz odległość między istniejącymi mediami i projektowaną inwestycją. W przypadku przewiertów oprócz przekrojów konieczne jest dokładne zaznaczenie na mapie lokalizacji obu komór przewiertowych)                                                               
 • Gdzie składać?

  Dokumentację techniczną do uzgodnienia prosimy kierować na adres:

  TK Telekom Sp. z o.o.
  ul. Poleczki 13
  02-822 Warszawa

  Po zarejestrowaniu dokumentacja zostanie przekazana pocztą kurierską do uzgodnienia, zgodnie z nowym podziałem terytorialnym i kompetencjami.

 • Podział terytorialny - lista placówek

  Region Lokalizacja Obszar
  województwo powiat
  Południowy ul. Sądowa 7
  40-078 Katowice
  tel. (32)  710 13 57
  Marek Siwek
  E-mail - Marek.Siwek@tktelekom.pl
  śląskie (całe) -
  łódzkie pajęczański, radomszczański, wieluński, wieruszowski
  ul. Sądowa 7
  40-078 Katowice
  tel. (32) 710 55 53
  Sławomir Słupski
  E-mail - Slawomir.Slupski@tktelekom.pl
  małopolskie (całe) -
  podkarpackie (całe) -
  świętokrzyskie (całe) -
  lubelskie (całe) -
  mazowieckie grójecki, białobrzeski, kozienicki, radomski, zwoleński, lipski, szydłowiecki, przysuski, siedlecki , łosicki , garwoliński
  Północny ul. Dyrekcyjna 2-4
  80-852 Gdańsk
  tel. (58) 721 13 56
  Waldemar Blaszke
  E-mail - Waldemar.Blaszke@tktelekom.pl
  pomorskie  bez powiatów - słupski, bytowski, człuchowski
  warmińsko-mazurskie (całe) elbląski, ostródzki, iławski, nowomiejski, działdowski
  mazowieckie żuromiński , mławski , przasnyski , ostrołęcki , sierpecki , płoński , ciechanowski , makowski , ostrowski , sokołowski , węgrowski , wyszkowski , pułtuski , płocki , gostyniński , nowodworski
  Jacek Michniak
  ul. Dyrekcyjna 2-4
  80-852 Gdańsk
  tel. (58) 721 35 56
  E-mail - Jacek.Michniak@tktelkom.pl
  warmińsko-mazurskie bez powiatów - elbląski, ostródzki, iławski, nowomiejski, działdowski
  podlaskie (całe) -
  mazowieckie mławski, przasnyski, ostrołęcki, płoński, ciechanowski, makowski, ostrowski, sokołowski, węgrowski, wyszkowski, pułtuski, nowodworski
  ul. Wojska Polskiego 78
  70-482 Szczecin
  tel. (22) 352 82 77
  Henryk Taukin
  E-mail - Henryk.Taukin@tktelekom.pl
  zachodniopomorskie (całe) -
  lubuskie (całe) -
  pomorskie  słupski, bytowski, człuchowski
  mazowieckie Warszawa, sochaczewski, warszawski zachodni, legionowski, wołomiński, otwocki, miński, piaseczyński, pruszkowski, grodziski, żyrardowski
  Zachodni ul. Taczaka 10
  61-818 Poznań
  tel. (61) 633 75 58
  Roman Wolniak
  E-mail - Roman.Wolniak@tktelekom.pl
  wielkopolskie (całe)  -
  łódzkie łowicki, kutnowski, łęczycki, zgierski, skierniewicki, rawski, tomaszowski, brzeziński, poddębicki, Łódź, łódzki wschodni, pabianicki, zduńsko-wolski, opoczyński, piotrkowski, sieradzki, łaski, bełchatowski
  ul. Sądowa 7
  40-078 Katowice
  tel. (32)  710-69-53
  Krzysztof Niziołek
  E-mail - Krzysztof.Niziolek@tktelekom.pl
  dolnośląskie (całe) -
  opolskie (całe) -
 • Podział terytorialny - mapa

 • Cennik opłat


  Wykaz opłat pobieranych za uzgodnienia dokumentacji projektowych TK TELEKOM Społka z o.o.
     
  Opłaty za uzgodnienia w PLN netto

  Lp.

  Rodzaj uzgodnienia

  Standard
  Powyżej 14 dni
  roboczych

  Priorytet
  Do 14 dni
  roboczych

  Ekspres
  Do 7 dni
  roboczych
  1 Wzdłużne medium liniowe do 200 mb 500,00 zł 750,00 zł 1 000,00 zł
  2 201-1000 mb 700,00 zł 1 050,00 zł 1 400,00 zł
  3 za każdy następny km 400,00 zł 600,00 zł 800,00 zł
  4 Dokumentacja z infrastrukturą TK
  (skrzyżowania, zbliżenia, kolizje).
  dwa pierwsze arkusze A-4 300,00 zł
  za 1 arkusz A-4
  450,00 zł
  za 1 arkusz A-4
  600,00 zł
  za 1 arkusz A-4
  5 kolejny arkusz 110,00 zł 165,00 zł 220,00 zł
  6 Dokumentacja bez kolizji z kablami i urządzeniami TK z uzupełnieniem o wywiad branżowy dwa pierwsze arkusze A-4 175,00 zł
  za 1 arkusz A-4
  262,50 zł
  za 1 arkusz A-4
  350,00 zł
  za 1 arkusz A-4
  7 kolejny arkusz 100,00 zł 150,00 zł 200,00 zł
  8 Dokumentacja bez kolizji z kablami i urządzeniami TK dwa pierwsze arkusze A-4 125,00 zł
  za 1 arkusz A-4
  187,50 zł
  za 1 arkusz A-4
  250,00 zł
  za 1 arkusz A-4
  9 kolejny arkusz 56,00 zł 84,00 zł 112,00 zł
  10 Przedłużenie terminu ważności uzgodnienia wg pozycji 1-9 wg pozycji 1-9 wg pozycji 1-9 wg pozycji 1-9
  11 Wywiad branżowy (aktualizacja, naniesienie zmian, warunki techniczne) arkusz A-4 175,00 zł 262,50 zł 350,00 zł
  12 Wywiad branżowy - potwierdzenie za zgodność arkusz A-4 150,00 zł 225,00 zł 300,00 zł
  13 Udział przedstawiciela TK Telekom w komisjach na wniosek zainteresowanego za każdą rozpoczętą godzinę trwania komisji z dojazdem 250,00 zł 250,00 zł 250,00 zł


  * W przypadku zamawiania usługi przyspieszonej "Priorytet Do 14 dni roboczych" lub "Ekspres Do 7 dni roboczych" konieczne jest umieszczenie takiej informacji w treści składanego wniosku, oswiadczenia o znajomości cennika na podstawie którego naliczane są opłaty oraz dane osoby kontaktowej. 
  Warunkiem terminowej realizcji usługi jest dostarczenie dokumentacji w wersji papierowej, osobiście lub kurierem (pisma wysłana pocztą przekierowane sa do Warszawy) na wskazane na stronie https://biznes.netia.pl/tktelekom.html, w zakłdce Dokumenty i Uzgodnienia, adresy przynależne terytorialnie do obszaru uzgodnienia. Możliwe jest też dostarczenie dokumentacji w wersji elektronicznej na podane adresy E mail. W przypadku wersji elektronicznej zwrotnie wydajemy tylko pisemne uzgodnienie (skan wysyłamy pocztą elektroniczną a aryginał papierowy pocztą - nie drukujemy map i projektów). Czas uzgodnienia liczony jest od daty dostarczenia dokumentacji. W przypadku niemożliwości zrealizowaniawniosku w przyspieszonym terminie, powiadomimy Wnioskującego a opłaty za uzgodnienie zostana naliczone wg właściwej pozycji cennikowej.
 • Wybierz swój język ×