Netia
Menu główne
Kontakt

Biuro Obsługi Klienta

lub 
42 205 4 555

Dla abonentów sieci kolejowych: 

(942) 205 4 555

Adres do korespondencji


TK Telekom Sp. z o.o.
ul. Kijowska 10/12A
03-743 Warszawa

Siedziba spółki

TK Telekom Sp. z o.o.
03-743 Warszawa
ul. Kijowska 10/12A

Wysokość kapitału zakładowego 384.900.500,00 złotych. Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawa w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS: 0000024788, NIP: 526-25-48-753

Potrzebujesz informacji - skontaktuj się z nami

Umów kontakt z doradcą