Niestety twoja wersja przeglądarki jest bardzo stara i nie potrafi poprawnie wyświetlić naszej strony.

Chcesz się szybko skontaktować? 801 801 913
Netia
Menu główne

Chmura publiczna

Wydajność, zwinność, większe możliwości i niższe koszty. W czasach ciągłych zmian i nieustannie przyspieszającego rozwoju technologii cyfrowych przejście do chmury ma bardzo głęboki sens z biznesowego punktu widzenia. Tym bardziej, że przetwarzanie danych w chmurze pozwala właścicielom firm skupić się na tym, co ważne, na prowadzeniu działalności.

Definiując strategię chmurową, firmy mogą wybierać między chmurą publiczną, chmurą prywatną a chmurą hybrydową. Wybór zależy od kilku czynników, takich jak zastosowanie, koszty utrzymania chmury, posiadana wiedza techniczna, a także potrzeby biznesowe.

Czym jest chmura publiczna?

Chmura publiczna jest najpopularniejszym modelem przetwarzania w chmurze, w którym dostawca usług w chmurze, czyli centrum danych, udostępnia firmom i użytkownikom zasoby, takie jak infrastruktura, pamięć masowa i serwery.

Chmury mogą być wykorzystywane np. do przechowywania danych, dokumentów lub aplikacji, które muszą być dostępne dla wielu osób w firmie, czy też do stworzenia środowiska programowania i wdrażania wykorzystywanego przez wielu programistów.

Istnieje kilka modeli usług w chmurze. Popularnym rozwiązaniem jest "oprogramowanie jako usługa" (SaaS), dające użytkownikowi końcowemu dostęp do aplikacji i pamięci online. Z kolei "infrastruktura jako usługa" (IaaS) oraz "platforma jako usługa" (PaaS) zapewniają użytkownikom dostęp do chmurowych środowisk hostingowych i programistycznych.

W chmurze publicznej fizyczny sprzęt jest współdzielony przez wiele firm, co umożliwia podział kosztów infrastruktury między wielu użytkowników. I właśnie ze względu na podział kosztów oraz model płatności, odzwierciedlający rzeczywiste użycie zasobów, chmura publiczna jest idealna dla małych i średnich firm.
 

Zalety chmury publicznej

Opłacalność

Jedną z głównych zalet chmury publicznej jest niezwykle elastyczny sposób rozliczeń. Pomaga to firmom - zwłaszcza małym i średnim - kontrolować koszty, płacić za infrastrukturę wyłącznie na podstawie potrzeb oraz uruchamiać aplikacje internetowe i udostępniać zasoby, bez konieczności ponoszenia stałych opłat za serwery, oprogramowanie, konfigurację czy konserwację.
 

Szybka i łatwa konfiguracja

Firmy mogą skonfigurować chmurę publiczną w ciągu kilku godzin. Mogą dokonać zakupu usługi przez Internet, a następnie wdrożyć, skonfigurować i zarządzać konfiguracją zdalnie, za pośrednictwem strony internetowej dostawcy chmury.


Optymalizacja kosztów personelu IT

W wielu przypadkach koszty utrzymania pracowników stanowią ponad połowę ogólnych kosztów działania firmy, chociażby dlatego, że dobrych inżynierów IT trudno znaleźć i mają wysokie wynagrodzenia. Chmury publiczne pozwalają ponosić wyłącznie koszty wykorzystywanych zasobów. A ponieważ zarządzanie chmurą jest niezwykle łatwe, zawsze można zrestrukturyzować zespół IT i wykorzystać jego umiejętności w obszarach, które przynoszą firmie większe korzyści.


Brak konserwacji

Za utrzymanie sprzętu, oprogramowania i sieci w chmurze odpowiedzialny jest dostawca usług w chmurze. Dlatego firmy nie muszą martwić się o modernizację infrastruktury, ani o bezpieczeństwo i aktualizacje. Pozwala to zoptymalizować pracę zespołu IT i zmniejszyć koszty ogólne.


Brak długoterminowych umów

Małe i średnie firmy zazwyczaj nie chcą zawierać długoterminowych umów i zobowiązywać się do wykorzystania określonej pojemności pamięci lub przepustowości, ponieważ z reguły nie mają pewności co do swoich przyszłych potrzeb. W takiej sytuacji najlepszy jest hosting w chmurze publicznej, ponieważ nie wymaga długoterminowego zaangażowania ani inwestycji. Dostawcy usług w chmurze zazwyczaj oferują modele płatności oparte o realnie wykorzystanie zasobów, co sprawia, że doskonale dopasowują się do potrzeb i możliwości finansowych firm.

Korzyści wynikające z ekonomii skali

Chmura publiczna oferuje ogromne korzyści wynikające ze skali. Bardzo trudno jest konkurować w tym względzie z centrami danych, które, ze względu na swoją wielkość i możliwości, są w stanie wynegocjować lepsze ceny oraz oferować usługi i sprzęt wyższej jakości. Dotyczy to zarówno prędkości transmisji, bezpieczeństwa energetycznego, fizycznego i środowiskowego, a także infrastruktury i cen energii elektrycznej.

Ponadto, firmy mogą mieć pewność, że nieuniknione wzrosty i spadki obciążeń będą skutecznie obsłużone. A ponieważ koszty infrastruktury są dzielone między wielu użytkowników, dostawcy usług w chmurze zazwyczaj optymalizują potrzeby sprzętowe swoich centrów danych i oferują usługi po niższych kosztach.

Zwinność

Dzisiejsze firmy muszą szybciej dostosowywać się do zmieniających się okoliczności i być bardziej dynamiczne. Muszą stale ewoluować i ulepszać swoje procesy, narzędzia, technologie i polityki. Zwinność pozwala firmom podejmować szybsze decyzje i odpowiednio ustalać priorytety pracy, a także skutecznie reagować na potrzeby klientów. Dzięki chmurze publicznej firmy odnoszą korzyści płynące z uproszczenia procedur wewnętrznych, wyższej jakości usług, szybszych wdrożeń nowych projektów biznesowych oraz lepszych możliwości gromadzenia i analizy danych.
 

Globalny dostęp w ciągu kilku minut

Chmura publiczna jest najlepszym rozwiązaniem dla firm, które chcą zapewnić klientom oraz pracownikom nieustanny dostęp do swoich systemów, aplikacji i danych. Dostawcy chmur publicznych - z ogromnymi serwerowniami, wysoką przepustowością sieci i niemal nieograniczonymi zasobami IT - oferują doskonałe środowisko cyfrowe dla rozwoju przedsiębiorstw.
 

Wysoka elastyczność bez redundancji

Przed erą usług w chmurze firmy musiały posiadać sporo dodatkowego sprzętu i zasobów, umożliwiających przechowywanie danych oraz oprogramowania, które pozwoliłyby przetrwać ewentualną awarię. Oznaczało to, że w wielu przypadkach musiały ponosić wielokrotnie wyższe koszty, aby zapewnić ciągłość działania. Dzięki chmurze kopie danych są automatycznie zapisywane w centrach danych, znajdujących się w innych lokalizacjach, uwalniając w ten sposób firmy od obowiązku tworzenia kopii zapasowych i ponoszenia kolejnych kosztów.
 

Maksymalny czas pracy bez awarii i zerowe ryzyko

Prawie wszyscy dostawcy chmury publicznej gwarantują ponad 99% czasu bezawaryjnej pracy i brak ryzyka związanego z konsekwencjami awarii. Ponieważ chmury wykorzystują wiele serwerów, w przypadku awarii jednego serwera, drugi serwer automatycznie przejmuje obciążenie, zapewniając płynne i ciągłe działanie aplikacji, która może mieć znaczenie krytyczne dla firmy.
 

Chmura publiczna Netii

Przetwarzanie w chmurze to już nie tylko modne hasło, ale sprawdzone rozwiązanie szeroko stosowane przez firmy na całym świecie.

Oferowana przez nas chmura publiczna zapewnia serwerom - zlokalizowanym w dwóch centrach danych w Warszawie - ciągłość działania, bezpieczeństwo fizyczne w standardzie TIER III, bezpieczeństwo przeciwpożarowe (najnowocześniejszy w Polsce system gaszenia gazem obojętnym IG-541), wydajny system chłodzenia N+1, redundantne zasilanie, a także profesjonalne wsparcie Remote Hands.

Ceny dostępu do usług w chmurze publicznej zależą od wybranej opcji i usług dodatkowych, takich jak np. Netia Data Protection, czyli tworzenia i przechowywania kopii zapasowych firmowych zasobów, czy Netia Unified Communictaions, czyli zintegrowana komunikacja w chmurze.

Brak dla Klienta kosztów związanych z budową infrastruktury IT, inwestycji w sprzęt oraz koniecznością podnoszenia kwalifikacji IT w firmie sprawia, że nasza oferta staje się konkurencyjna. Zapraszamy do kontaktu, z chęcią zaproponujemy najlepsze rozwiązania i odpowiemy na wszelkie pytania.

Wybierz swój język ×