Aktywny monitoring sieci w firmie - usługa | Netia
Menu główne

Aktywny Monitoring Sieci

Dbamy o ciągłość Twojego biznesu

Skorzystaj z całodobowego moniotoringu Twojej firmowej sieci i zapewnij ciągłość działania biznesu przez 365 dni w roku.  

Nieustanny nadzór nad siecią

Aktywny Monitoring Sieci to coś więcej niż statystyki dostępności i wysycenia łącza. To całodobowy nadzór, przez 365 dni w roku, realizowany przez specjalistów z Netii, z wykorzystaniem różnych narzędzi (m.in. Kolekcjoner).

Monitoring sieci SD-WAN

Stały monitoring poprawności działania i dostępności usługi SD-WAN, wykreowanej na bazie łączy podkładowych od różnych dostawców (monitoring warstwy logicznej), możliwy na podstawie zbudowanej projektowo struktury i niezależnie od scenariuszy: Basic, Premium Custom.
Aktywny Monitoring Basic

Usługa oparta o Serwer Statystyk Netii (gotowe do zaimplementowania rozwiązanie), polegająca na monitorowaniu stanu połączenia i informująca Klienta o awarii. W przypadku potwierdzenia takiej sytuacji uruchamiana jest procedura zgłaszania awarii sieci.
Aktywny Monitoring Premium
Usługa wsparta współdzieloną platformą analityczną, gromadząca informację o dostępności, aktualnym wykorzystaniu urządzeń sieciowych oraz dostarczająca automatyczną notyfikację (e-mail) o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu sieci.
Aktywny Monitoring Custom

Usługa wsparta dedykowaną platformą analityczną, gromadząca informacje o dostępności, aktualnym wykorzystaniu urządzeń sieciowych oraz dostarczająca automatyczną notyfikację (e-mail/sms) o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu sieci, w tym urządzeń mobilnych, z automatyczną rejestracją awarii oraz SLA dla działania usługi Aktywnego Monitoringu Sieci.

 
Dowiedz się więcej!
Zamów kontakt
lub zadzwoń
+22 35 81 550


 Korzyści zastosowania Aktywnego Monitoringu Sieci

Business continuity

Natychmiastowa informacja o awarii, także poza godzinami pracy, co pozwala na ciągłość działania biznesu i nieprzerwany łańcuch dostaw usług czy produktów do klientów.

Komfort i czas

Usługa Aktywnego Monitoringu to narzędzie klasy operatorskiej, w którym Netia jest odpowiedzialna za całodobowy nadzór nad kluczowymi elementami infrastruktury.

Wybór zakresu monitoringu w pakietach

W zależności od oczekiwanego zakresu monitoringu, Klient oddając tę czynność pod opiekę specialistom z Netii może mieć jednocześnie dostęp do panelu ze statystykami lub nawet dostęp do dedykowanej platformy.

Elastyczne rozliczenie

Przy rozliczaniu zastosowany może być najbardziej dogodny dla Klienta sposób rozliczania - od opłaty jednorazowej po miesięczny abonament, jako osobna pozycja na fakturze lub w ramach opłaty za monitorowaną usługę.

 
Porozmawiaj z nami!
Zamów kontakt
lub zadzwoń
+22 35 81 550


 

Polecane treści

Wybierz swój język ×