Dyrektywa NIS2 - co to jest, kiedy wchodzi, co zmieni i kogo dotyczy? | Biznes Netia
Menu główne

Dyrektywa NIS2
 

Wzmocnienie odporności pod kątem cyberbezpieczeństwa
kraju i całej Unii Europejskiej

Co to jest NIS2 i kiedy wchodzi w życie?
Dyrektywa NIS2 to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2022/2555 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii. Dyrektywa uchyla tzw. Dyrektywę NIS (NIS1) z 2016 roku. Termin na wdrożenie Dyrektywy NIS2 przez państwa członkowskie UE do ich porządku prawnego upływa 17 października 2024 roku.  
 
  Dowiedz się więcej
Jaki jest cel NIS2?
Celem dyrektywy NIS2 jest wdrożenie jednolitego standardu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych we wszystkich krajach UE, m.in. poprzez rozszerzenie zakresu podmiotów podlegających regulacjom i mających istotny wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego Unii oraz określenie obowiązków i sankcji, którym podlegają. Jako cel nadrzędny należy wskazać wzmocnienie cyberodporności UE, w tym również w kontekście agresji Rosji na Ukrainę i wykorzystywania elementów cyberwojny przez Rosję.
 
  Poznaj szczegóły
Kogo dotyczy dyrektywa NIS2?
Dyrektywa NIS2 dotknie szacunkowo nawet 8 000 podmiotów w Polsce z 18 sektorów gospodarki. Dyrektywa określa 3 podstawowe grupy obowiązków wobec nich: zagwarantowanie należytego poziomu cyberbezpieczeństwa ich sieci i systemów informacyjnych, zgłaszanie poważnych incydentów bezpieczeństwa do właściwych organów oraz ciągłe podnoszenie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i podejmowanie działań zapobiegających incydentom.  
 
  Sprawdź
Kary pieniężne za niezgodność z NIS2

Dyrektywa NIS2 przewiduje dotkliwe kary finansowe dla podmiotów, które nie dostosują się do przepisów:  

  • max. co najmniej 10 mln EUR lub co najmniej 2% łącznego rocznego światowego obrotu dla podmiotów kluczowych,

  • max. co najmniej 7 mln EUR lub co najmniej 1,4% łącznego rocznego światowego obrotu dla podmiotów ważnych,

  przy czym zastosowanie ma wyższa kwota.
 
  Więcej informacji
Ocena podległości wobec NIS2
Według raportu CSO Council „W oczekiwaniu na NIS2: stan przygotowań”, 25% podmiotów objętych badaniem nie wie, czy będzie dotkniętych dyrektywą lub błędnie uznaje, że nie będzie, pomimo formalnych przesłanek, że jest inaczej. Weryfikacja tego, czy dany podmiot podlega wobec NIS2, to pierwszy krok do określenia planu działania.
 
  Dowiedz się więcej
 
Porozmawiaj z nami!
Zamów kontakt
lub zadzwoń
+22 35 81 550


 

Sektory objęte dyrektywą NIS2
w podziale na podmioty kluczowe oraz ważne

NIS2_podmioty_tabelka_1.jpg
 
Porozmawiaj z nami!
Zamów kontakt
lub zadzwoń
+22 35 81 550


 

Blog

Webinary

Wybierz swój język ×