Przetestuj Netia Compute | Biznes Netia
Menu główne

Co zawiera 30-dniowy okres próbny chmury?

What is included in the 30-day trial version?


 

64 RAM

   

16 vCPU

   

3x200GB S1/S2/S3
pamięci dyskowej
disc storage

   

darmowy onboarding z
architektem Vmware 

free onboarding
with a Vmware Architect 
   

dostęp do środowiska
testowego nawet w kilka
godzin

access to the test environment
even within a few hours

 
   
Zacznij już dziś testować chmurę Netia Compute!
Start testing the Netia Compute cloud today!
 

 • 1. Wypełnij formularz / Fill in the form

 • 2. Uzyskasz dostęp do środowiska testowego / You will get access to test environment

  W ciągu maksymalnie 2 dni otrzymasz maila z loginem i hasłem do środowiska testowego Netia Compute oraz propozycję terminu darmowego onboarding z architektem VMware.

  Within max. 2 days you will receive an e-mail with login credentials to the Netia Compute test environment and a proposal date for a free onboarding with the VMware architect
   

 • 3. Odpowiemy na Twoje pytania / We will answer your questions

  Po 15 dniach Twój Opiekun skontaktuje się z Tobą aby sprawdzić postępy oraz odpowiedzieć na Twoje pytania.

  After 15 days your account manager will contact you in order to check on your progress and answer your questions
   

 • 4. Skontaktujemy się z Tobą po 30 dniach / We will get in touch with you after 30 days
   

  Po zakończeniu 30-dniowego okresu próbnego dostęp do środowiska zostanie zamknięty. Twój Opiekun skontaktuje się z Tobą w celu omówienia Twoich doświadczeń z pracy z Netia Compute.

  At the end of the 30-day trial period, access to the environment will be closed. Your account manager will contact you to discuss your experience while using Netia Compute
   

Chcę skorzystać z darmowych testów chmury Netia Compute

I want to perform Netia Compute tests

Przetestuj Chmurę Netii

Korzyści z zastosowania Netia Compute
Benefits of using Netia Compute

Chmura z certyfikatem VMware Cloud Verified / VMware Cloud Verified solution

Pewność, że inżynierowie posiadają niezbędne kompetencje, a usługi są świadczone w sposób bezpieczny i profesjonalny.
 

Competent engineers who provide services in a safe and professional manner

Dostęp do najnowszej wersji vCloud Director 10.2 / Access to the latest vCloud Director 10.2 version

   

Maksymalna wydajność / Maximum performance

Najwyższa wydajność dzięki infrastrukturze HCI zbudowanej na architekturze referencyjnej od Dell EMC. Moduł obliczeniowy wykorzystuje procesory Intel Xeon.
 

Superior performance with HCI infrastructure built on reference architecture from Dell EMC. The computing module uses Intel Xeon processors

Bez opóźnień / No latency

Niskie opóźnienia dzięki łączom Netii oraz wykorzystaniu  Cisco Nexus w architekturze HA z platformą Cisco ACI  rekomendowaną dla rozwiązań chmurowych klasy Enterprise.
 

Low latency thanks to Netia lines and use of Cisco Nexus in HA architecture with Cisco ACI platform recommended for Enterprise class cloud services Secure location

Bezpieczna lokalizacja / Safe location

Usługa świadczona z jednego z Data Center Netii w Warszawie.
 

Service provided from one of Netia's Data Centers in Warsaw

Wypróbuj / Test Netia Compute

Uzyskaj dostęp

Wybierz swój język ×