Firewall programowy i sprzętowy: czym się różnią? | Biznes Netia
Menu główne

Firewall programowy a sprzętowy – czym się różnią? Który wybrać?

07 kwietnia 2023, Autor: Tomasz Łużak, Product Manager, Cybersecurity - Netia S.A.
Firewall jako rozwiązanie bezpieczeństwa dla firm może być realizowany zarówno sprzętowo, jak i programowo. Pomimo jednakowego przeznaczenia obu narzędzi, każde z nich ma swoje przewagi w odmiennych obszarach funkcjonalnych. Czym właściwie się różnią?
 
 
 
   

Czym jest firewall programowy, a czym sprzętowy?

 

Rozwiązania typu firewall można dzielić na wiele grup, uwzględniając zróżnicowane kryteria. Najbardziej podstawowym sposobem podziału będzie rozdzielenie dostępnych zapór na programowe i sprzętowe.

 

 

  • Programowy firewall to rodzaj oprogramowania instalowanego na komputerze lub serwerze w przygotowanym środowisku. Zazwyczaj monitoruje ruch w obszarze jednego komputera w sieci LAN.
    Rozwiązaniem, które możemy zaliczyć do tej grupy, jest tzw. wirtualny firewall – zewnętrzna usługa dostępna za pośrednictwem chmury dostawcy. To ciekawa alternatywa dla spotykanych do tej pory firewalli instalowanych lokalnie na pojedynczych komputerach. Nie obciąża procesora i pamięci RAM komputera, a ponadto stanowi pierwszą linię ochrony sieci, tak samo, jak firewall sprzętowy.

  • Sprzętowy firewall – to specjalistyczne i samodzielne urządzenie instalowane pomiędzy routerem brzegowym sieci LAN a siecią zewnętrzną (najczęściej łączem internetowym). Posiada własny procesor, pamięć RAM i system operacyjny. Do działania nie potrzebuje komputera-hosta, dlatego jego zaletą jest nieobciążanie zasobów serwera firmowego lub poszczególnych komputerów. Zadaniem takiego firewalla jest monitorowanie ruchu w całej sieci wewnętrznej, ale może też służyć jako serwer, tworząc sieć lokalną, lub pełnić funkcję routera. Sprzętowy firewall nie występuje wyłącznie w tej roli lecz posiada dodatkowe moduły – np. filtrowanie URL, program antyspamowy, antywirus, IDS/IPS i inne.

 

 

W praktyce często wykorzystuje się rozwiązanie łączące oba modele. Przy dużych wymaganiach dotyczących cyberbezpieczeństwa sieci firewalle programowy i sprzętowy wykorzystywane są jednocześnie do eliminowania ewentualnych luk w zabezpieczeniach.

 

Więcej o firewallu, jako ogólnym rozwiązaniu bezpieczeństwa, napisaliśmy w artykule: Firewall dla firm – co daje zapora sieciowa? Jakie są jej rodzaje i jaka najlepiej sprawdzi się w Twojej firmie?

 

Firewall sprzętowy a programowy – najważniejsze różnice

 

Główną różnicą pomiędzy firewallem sprzętowym a programowym (chmurowym) jest sposób ich konfiguracji:

 
  • Firewall, jako oprogramowanie zainstalowane centralnie w chmurze, jest dostępne bezpośrednio z lokalizacji dostawcy i współdzielone z innymi użytkownikami (z zachowaniem odrębności adresacji IP).

  • Rozwiązania sprzętowe w postaci zarządzanego UTM posiadają oddzielny interfejs i realizują założenia polityki bezpieczeństwa dla całej sieci objętej ochroną. Urządzenie jest na stałe i fizycznie zainstalowane na styku sieci LAN z Internetem, skąd prowadzi monitoring ruchu lokalnie, a zarządzeniem usługą zajmują się specjaliści dostawcy.
 

Z podstawowej cechy konfiguracyjnej obu urządzeń wynika jeszcze jedna istotna różnica:

 
  • Firewall sprzętowy stanowi pierwszą linię obrony, filtrując ruch przed jego wpuszczeniem do sieci i w razie rozpoznania niebezpieczeństwa blokuje ruch z routera brzegowego do sieci.

  • W przypadku rozwiązań programowych (chmurowych) ruch jest kierowany bezpośrednio do zapory sieciowej nowej generacji, zlokalizowanej centralnie w chmurze dostawcy, gdzie zostaje przefiltrowany (i ewentualnie zablokowany), a następnie trafia do sieci firmowej.
 

Urządzenia klasy UTM oraz chmurowy firewall nowej generacji (NGFW) realizują podobne zadania, choć w nieco odmienny sposób:

 
  • Sprzętowy UTM to wydajna metoda zapewniania wielowarstwowej ochrony wraz z możliwością otwierania szyfrowanych tuneli VPN, dzięki którym możemy łączyć się zdalnie z siecią firmową lub komunikować z innymi pracownikami (czego najczęściej nie umożliwiają zapory programowe).

  • Firewall to narzędzie do filtrowania ruchu i głębokiej inspekcji danych, opakowane najczęściej w dodatkowe moduły, na przykład oprogramowanie antywirusowe, filtrowanie URL/DNS czy kontrolę dostępu aplikacji.

Z uwagi na fizyczną lokalizację UTM/zapory sprzętowej w siedzibie firmy, zabezpieczenie tego rodzaju może być czasowo niedostępne (np. w trakcie awarii sprzętu lub przerw w dostawie energii). Cloud firewall ma w tym obszarze sporą przewagę, zapewniając niemal nieprzerwaną ciągłość działania systemów bezpieczeństwa.

 

Zalety wirtualnego firewalla – dlaczego warto na niego postawić?

 

Rozwój usług chmurowych doprowadził nas do miejsca, w którym nie musimy zastanawiać się, co będzie lepsze: firewall sprzętowy czy programowy zainstalowany w lokalizacji firmy. Dostępne firewalle chmurowe łączą zalety obu rozwiązań (choć traktujemy je jako rozwiązania programowe).

 

Jedną z nich jest szybkie i bezproblemowe wdrożenie usługi. Cloud firewall jest zainstalowany bezpośrednio w chmurze dostawcy usługi, a ruch sieciowy firmy jest przez niego filtrowany w obu kierunkach przy wykorzystaniu najlepszych z dostępnych technologii NGFW.

 

W przeciwieństwie do rozwiązań sprzętowych firewall wirtualny nie wymaga inwestycji w urządzenia, ich serwis oraz wymianę. Nie ma też potrzeby rozszerzania kadry specjalistów IT (obsługą zabezpieczenia zajmują się pracownicy dostawcy), ani też konieczności dostarczania fizycznego sprzętu i jego instalowania w siedzibie firmy.

 

Jednym z rozwiązań tego typu jest Netia Cloud Firewall – wysokodostępna (dzięki centralnemu umiejscowieniu w bezpiecznej chmurze Netii) usługa kompleksowej ochrony, która oprócz tradycyjnej zapory sieciowej oferuje także ochronę antywirusową, IPS, izolowane środowisko sandbox, filtrowanie URL oraz DNS. Usługa jest dedykowana dla symetrycznego łącza internetowego Netii – parametry SLA są zbieżne dla obu usług, co zapewnia wyjątkowo wysoką dostępność i poziom obsługi. Chcesz wykorzystać firewall sprzętowy, a programowy użyć prewencyjnie do zwiększania poziomu bezpieczeństwa? Sprawdź Netia Managed UTM – wielowarstwowe rozwiązanie bezpieczeństwa dla firmowej sieci LAN, które rozszerzy ochronę o możliwość bezpiecznej pracy zdalnej przez VPN i dodatkowe systemy ochrony.

 

Może Cię również zainteresować...

Wybierz swój język ×