Triada CIA – jakie są jej elementy? | Biznes Netia
Menu główne

Triada CIA – jakie są jej elementy?

17 maja 2024, Autor: Tomasz Łużak, Product Manager, Cybersecurity - Netia S.A.

Triada CIA, czyli jedno z podstawowych założeń cyberbezpieczeństwa, ma już ponad 40 lat. Nie oznacza to jednak, że traci na aktualności. W związku z coraz większymi wyzwaniami, przed którymi stają firmy, odwoływanie się do podstaw pozwala zachować równowagę i planować rozwój systemów bezpieczeństwa z zachowaniem odpowiedniej perspektywy.

 
 
 
   

Poufność, integralność i dostępność – znaczenie Triady CIA dla właściwego funkcjonowania firm

 

Triada CIA to założenie z dziedziny cyberbezpieczeństwa, wskazujące na najważniejsze obszary i kierunki rozwoju dla firmowego modelu ochrony. Firmy mogą obierać wiele różnych dróg do realizacji tych trzech filarów bezpieczeństwa, a ich zastosowanie świadczy o dojrzałości organizacji.

 

W skład triady bezpieczeństwa wchodzą następujące zagadnienia:

 
 • Poufność (ang. confidentiality) – dane powinny być nieustannie chronione przed dostępem osób i systemów nieuprawnionych. Szczególną uwagę należy poświęcić zapobieganiu wyciekom i kradzieży danych za pośrednictwem niedostatecznie dobrze chronionych sieci firmowych. W dzisiejszych czasach, gdy niemal każde urządzenie połączone jest w ramach sieci wewnętrznych i publicznych, zapewnienie poufności to podstawa.

 • Integralność (ang. integrity) – dane, przez cały cykl życia, nie powinny być modyfikowane ani usuwane w inny niż autoryzowany sposób.

 • Dostępność (ang. availability) – dostęp do danych może decydować o możliwości prowadzenia procesów biznesowych. Należy więc dążyć do stanu, w którym dane są odpowiednio zabezpieczone przed ujawnieniem, a jednocześnie zawsze dostępne dla osób i systemów upoważnionych – bez względu na ataki i awarie.
 

Nieuwzględnienie choćby jednego z trzech wymienionych kierunków rozwoju podczas planowania systemów i funkcjonowania firmy może skutkować częstymi incydentami bezpieczeństwa. Te z kolei zawsze odbijają się na wynikach finansowych, a w przypadku wycieku danych – również wizerunkowych.

 

Rozszerzona triada bezpieczeństwa – co jeszcze może zawierać?

 

Triada CIA funkcjonuje w niezmienionej formie od lat 80. ubiegłego stulecia i od tamtego czasu stanowi podstawę dla organizacji firmowych systemów bezpieczeństwa, a także bazę do stworzenia wielu krajowych i europejskich dokumentów prawnych (m.in. RODO). Założenie powstało jednak w zupełnie innych realiach. Dzisiejszy krajobraz zagrożeń obejmuje ewentualności, które ponad 40 lat temu były niemal futurystycznymi ideami. Nowe modele nadające kierunek rozwoju systemów cyberbezpieczeństwa, proponowane przez specjalistów w branży, uwzględniają nowe rodzaje ataków i podatności wynikające z rozwoju IoT, AI czy rosnącej popularności przetwarzania w chmurze.

 

Jednym z pierwszych rozszerzeń dla tradycyjnej formy triady CIA była powstała w 1998 roku tzw. Heksada Parkera, dodająca do znanej koncepcji kolejne trzy filary/obszary:

 
 • posiadanie,

 • użyteczność,

 • autentyczność.
 

Dosyć dobrze rozpowszechnionymi modelami są także model DIE i NIST. Co ważne – wspomniane podejścia nie stanowią negacji bardziej konserwatywnej triady bezpieczeństwa, a jedynie jej rozszerzenie. Ich autorzy chcą skierować uwagę na nowe typy zagrożeń i nowoczesne metody ochrony.

 

Promowanym współcześnie kierunkiem rozwoju systemów cyberbezpieczeństwa, który również może stanowić rozszerzenie triady CIA, jest między innymi prywatność użytkowników i ich prawo do informacji o rodzaju, sposobie i celach przetwarzania danych.

 

Wymienić można także odporność systemów i sieci na ataki z zewnątrz oraz czas powrotu do sprawności po awarii. Wiąże się to pośrednio z rozwijaniem polityk backupowych i przeprowadzaniem testów penetracyjnych.

 

Bardzo ważnym kierunkiem rozwoju jest także odpowiedzialność i świadomość zagrożeń cybernetycznych poprzez szkolenia i wdrażanie procedur oraz polityk bezpieczeństwa. Istotnym rozszerzeniem dla klasycznej triady jest także zgodność z obowiązującymi w danym obszarze i czasie regulacjami prawnymi.

 

Dlaczego wdrożenie triady CIA w firmie jest ważne?

 

Rozwijanie systemu cyberbezpieczeństwa w firmie jest procesem, który nigdy nie osiąga punktu docelowego. Działanie zgodnie z założeniami triady CIA pozwala spojrzeć na proces całościowo i rozwijać bezpieczeństwo równomiernie dla wszystkich jej filarów. Oznacza to, że praca nad poprawą poufności nie może obyć się bez poprawy dostępności oraz dbałości o integralność.

 

Na przykład, gdy organizacja planuje wdrożyć rozwiązanie dwuskładnikowego uwierzytelniania, dostarczane przez zewnętrzną firmę, poprawi w ten sposób poziom poufności informacji. Planując taki krok, trzeba jednak ocenić, czy nie ucierpi na tym dostępność informacji. Należy rozważyć, czy firma posiada wystarczającą liczbę urządzeń (np. urządzeń mobilnych lub sprzętu do kontroli biometrii) do skutecznego logowania do systemów za każdym razem, gdy będzie tego wymagał proces biznesowy. Czy uwierzytelnianie dwuskładnikowe nie spowoduje przestojów w firmie?

 

Rosnąca popularność i nowe zastosowania dla AI będę podsuwać nam coraz skuteczniejsze narzędzia do administrowania danymi. Zwiększa się w ten sposób skuteczność i dostępność do informacji dla pracowników i klientów. Jednocześnie koniecznym staje się kontrolowanie poufności i sprawdzanie, czy nowe rozwiązania nie powodują niebezpiecznych luk. Czy generowane w bardzo szybkim tempie raporty i dokumenty będą zawierały kompletne i zgodne z prawdą, a więc integralne dane?

 

Postępowanie zgodnie z założeniami triady bezpieczeństwa pomaga organizacji w zachowaniu odpowiedniej równowagi. Wyznacza kierunek rozwoju, pozwala identyfikować zagrożenia i opracowywać strategię działania.

 

Triada CIA w cyberbezpieczeństwie i modelach SaaS

 

W czasach formowania się triady CIA nikt nie mógł przypuszczać, że całkiem niedaleka przyszłość przyniesie tak duży wzrost udziału rozwiązań opartych na modelu SaaS. Oprogramowanie jako usługa zachęca obniżeniem kosztów prowadzenia działalności i poprawą konkurencyjności firmy, jednak niesie za sobą również nowe zagrożenia. Nie oznacza to jednak, że w świecie nowych standardów założenia triady CIA są już nieaktualne. Zmieniają się jednak narzędzia do wypełniania jej założeń.

 

Dużym wyzwaniem dla współczesnych organizacji jest coraz powszechniej wykorzystywane przetwarzanie w chmurze oraz dostępne za jej pośrednictwem bazy danych, aplikacje i narzędzia bezpieczeństwa.

 

W kwestii zachowania poufności organizacje decydują się na wdrożenie koncepcji Zero-Trust w zarządzaniu dostępami i tożsamością (IAM). Traktowanie każdego użytkownika wewnętrznego i zewnętrznego, jako domyślnie niezaufanego, poprawia bezpieczeństwo danych i zapobiega ich wyciekowi. Rozproszone środowiska hybrydowe wymagają ponadto szczególnej uwagi w kwestii zachowania spójności danych. Stały przepływ informacji wymusza użycie narzędzi do weryfikacji integralności. W ten sposób firma ma kontrolę nad stanem posiadanych danych i wgląd w ewentualne zmiany w ich obszarze.

 

Dostęp na żądanie do zasobów zlokalizowanych w chmurze ma znaczenie zarówno dla procesów wewnątrz firmy, jak i aplikacji klienckich. Braki w dostępności mogą powodować zarówno straty finansowe, jak i wizerunkowe. Rozwiązania SaaS dają jednak możliwość stosunkowo łatwej poprawy dostępności poprzez redundancję infrastruktury lub poszczególnych jej elementów oraz kopie zapasowe gromadzonych zasobów.

 

Czy sztuczna inteligencja umocni cyberbezpieczeństwo w firmie?

 

Sztuczna inteligencja będzie niebawem odgrywać bardzo ważną rolę w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Zaawansowane algorytmy napędzane przez AI będą wówczas usprawniać procesy obejmujące każdy z trzech filarów triady CIA.

 

Sztuczna inteligencja pozwoli usprawnić m.in. szyfrowanie danych (np. poprzez wykorzystanie zaawansowanych metod, jak szyfrowanie homomorficzne, pozwalające na przetwarzanie danych bez ich deszyfrowania) czy procesy weryfikacji tożsamości. Bazujące na AI systemy DLP będą skuteczniej wykrywać wycieki informacji, a wzbogacone o moduły AI firewalle wykażą wyższą wydajność w filtrowaniu treści i blokowaniu złośliwych pakietów.

 

Sztuczna inteligencja jest kamieniem milowym w rozwoju dziedziny cyber threat intelligence. Dzięki automatycznym algorytmom będziemy mogli gromadzić i analizować dane o zagrożeniach i atakach na niespotykaną dotąd skalę. AI pozwoli nam w porę wykrywać działania hakerów i w zautomatyzowany sposób reagować na ataki bez udziału specjalistów.

 

Wykorzystanie AI poprawi także odporność firm na ataki DDoS dzięki możliwości wczesnego identyfikowania podejrzanych zachowań w ruchu przychodzącym. Da nam też świetne narzędzia do analizowania wiadomości e-mail, załączników i linków, w ten sposób ostrzegając przed możliwym phishingiem.

 

Należy jednak pamiętać, że AI może być wykorzystane nie tylko do poprawy skuteczności systemów bezpieczeństwa, ale też wymierzone przeciw nim. Już dziś oszuści przy użyciu AI mogą generować setki tysięcy fałszywych wiadomości phishingowych i rozsyłać je do prywatnych i firmowych skrzynek e-mail.

 

Jak bronić się przed atakami cybernetycznymi?

 

Choć każdego roku lista zagrożeń jest aktualizowana o nowe pozycje, względnie wysoki poziom cyberbezpieczeństwa mogą zapewnić podstawowe narzędzia i dobre praktyki takie, jak stosowanie unikalnych haseł dla wszystkich systemów i urządzeń, regularne aktualizacje oprogramowania oraz bezwzględna ochrona skrzynki pocztowej, jako jednego z głównych wektorów ataków.

 

Punktem wyjścia jest uświadomienie sobie, że najlepsze efekty dają zawsze działania prewencyjne i profilaktyka. Zapobieganie wystąpieniu ataków jest tańsze niż naprawa ich skutków, dlatego tak istotne jest stosowanie systemów antywirusowych i zapór sieciowych (oba te rozwiązania łączy w sobie usługa Netia Cloud Firewall). Kluczowe okazuje się także analizowanie zagrożeń i przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa, co pozwala w porę poznać występujące podatności i z ich uwzględnieniem stworzyć plan rozwoju systemów bezpieczeństwa w oparciu o wytyczne triady CIA.

 

Rozwijanie systemów bezpieczeństwa jest nierozłączne z rozbudowywaniem polityk i procedur. Te powinny być konkretne i zwięzłe, a każdy pracownik, niezależnie od stanowiska, musi wiedzieć, co należy zrobić w przypadku wykrycia próby ataku hakerskiego, otrzymania wiadomości phishingowej lub odkrycia innej nieprawidłowości. W przypadku ataków kluczowa jest szybka reakcja i działanie zgodnie z ustalonym wcześniej planem.

 

Warto także pamiętać o tym, jak istotna jest dostępność usług – to właśnie od niej zależy często funkcjonowanie całego biznesu. Należy więc zabezpieczyć się na ewentualność wystąpienia ataków DDoS oraz wdrożyć rozwiązania przywracania po awarii (ang. Disaster Recovery), a także politykę backupową (np. backup jako usługa – Netia Data Protection).

 

Chcesz usprawnić system cyberbezpieczeństwa w swojej firmie? Skorzystaj z najlepszych rozwiązań klasy korporacyjnej i skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Formularz kontaktowy

Zostaw swoje dane kontaktowe, a nasz przedstawiciel handlowy
wkrótce skontaktuje się z Tobą

Formularz kontaktowy

Zostaw swoje dane kontaktowe, a nasz przedstawiciel handlowy
wkrótce skontaktuje się z Tobą

Inne formy kontaktu

 • alt1

  Infolinia dla nowych klientów
  (Codziennie 8:00 - 18:00)
  +48 22 35 81 550

 • alt2

  Obsługa klienta i wsparcie techniczne
  (Dostępne 24/7)
  801 801 999
  biznes@netia.pl

 • alt3

  Adres korespondencyjny Netia S.A.
  skr. pocztowa nr 597
  40-950 Katowice S105

Polecane treści:

Wybierz swój język ×