Redundancja danych – na czym polega? | Biznes Netia
Menu główne

Redundancja – na czym polega i dlaczego warto ją stosować?

20 lipca 2023, Autor: Tomasz Łużak, Product Manager, Cybersecurity - Netia S.A.
Redundancja to jedno z podstawowych zagadnień technicznych stosowanych w IT. Sprawdź, na czym polega redundancja danych i dowiedz się, dlaczego ma tak duży wpływ na bezpieczeństwo i ciągłość działania firmy.
 
 
 
   

Redundancja – co to jest? Kiedy ma zastosowanie?

 

Redundancja IT to pojęcie techniczne oznaczające nadmiarowość – powielanie tych samych danych, elementów systemu oraz fizycznych składowych infrastruktury technicznej w celu ich wykorzystania w awaryjnej sytuacji np. gdy jeden z nich przestaje działać prawidłowo lub następuje przerwa w ciągłości procesów.

 

Redundancji podlegają nie tylko dane, ale także systemy zasilania odpowiadające za działanie całego środowiska – czyli elementy systemu o największym znaczeniu dla ciągłości procesów. Redundancję wykorzystuje się, tworząc środowisko wysokodostępne (HA – high availability).  

W dobrze zabezpieczonych centrach danych redundancja dotyczy także systemów przeciwpożarowych, klimatyzacji i systemów chłodzenia. W tak zaawansowanych obiektach redundantne są w zasadzie wszystkie komponenty Data Center.

 

Redundancja danych w firmie

 

Redundancja danych to nic innego, jak stosowane powszechnie kopie zapasowe. Replikacja bazy danych to zabieg kluczowy z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji. Dane podlegające redundancji rozprowadzane są do różnych serwerów bazodanowych. Można wyróżnić trzy główne rodzaje redundancji danych:
 

 
 • Replikacja migawkowa - odbywa się zgodnie z ustaloną częstotliwością bez względu na faktyczne wystąpienie zmian w bazach danych. Sprawdza się w przypadku zbiorów informacji o niewielkiej częstotliwości.

 • Replikacja transakcyjna – synchronizacja informacji pomiędzy serwerami odbywa się na pod-stawie zmiany logów transakcji. Ten rodzaj replikacji, dzięki temu, że odbywa się dynamicznie, uniemożliwia utratę danych w przypadku wystąpienia awarii przed ustalonym momentem syn-chronizacji.

 • Replikacja dwukierunkowa – synchronizacja odbywa się zarówno na żądanie klienta, jak i serwera (w ustalonym momencie), co może niekiedy prowadzić do powstania konfliktu.


Z uwagi na fakt, że częsta synchronizacja dużych ilości danych jest obciążeniem dla sieci, firmy na podstawie analizy ryzyk dobierają zakres i częstotliwość replikowanych baz danych, w celu zmniejszenia dotkliwości ich utraty.

 

 

Redundancja infrastruktury ICT

 

Redundancji podlegają jednak nie tylko informacje, ale także poszczególne elementy, a nawet całe infrastruktury ICT. Redundancja sieci oznacza nadmiarowość w zakresie wykorzystywanego sprzętu fizyczne-go, np. zasilaczy, UPS, serwerów czy routerów oraz fizycznych systemów ochrony (np. systemów detekcji dymu oraz wilgoci).

 

Redundantne są także systemy bezpieczeństwa stosowane w Data Center na rzecz środowisk klientów – chroniące przed atakami DDoS, zabezpieczające pocztę elektroniczną i kompleksowo całą sieć (np. zapory sieciowe).

 

W przypadku, gdy zawiedzie jeden z elementów całej infrastruktury, następuje automatyczne przejęcie jego zadań przez redundantny element sieci – w większości przypadków w sposób niezauważalny dla klientów. Wszystkie te działania mają kluczowe znaczenie dla zachowania ciągłości działań, integralności oraz bezpieczeństwa danych i systemów.

 

Redundancja wielu elementów infrastruktury przynosi korzyści również wtedy, gdy nie występują żadne awarie. Przykładowo, powielone serwery mogą działać jako klaster, synchronizując między sobą dane w czasie rzeczywistym i dążąc do równego rozłożenia obciążeń (load balancing). Redundancja serwerów, oprócz wysokiej dostępności zapewnia także np. szybsze działanie aplikacji i lepsze doświadczenia użytkowników. W przypadku awarii lub incydentu bezpieczeństwa jeden serwer może jednak z powodzeniem obsłużyć samodzielnie ruch do czasu uporania się z problemami.

 

W obliczu trwającego tuż za naszą granicą konfliktu zbrojnego przekonujemy się o znaczeniu tzw. georedundancji, polegającej na tworzeniu kopii zapasowych zasobów na serwerach niezależnych lokalizacyjnie. Takie rozwiązanie przewiduje znacznie więcej okoliczności niż tylko przypadkowe uszkodzenie elementu sieci, serwera lub danych, wynikające z jednostkowej awarii. Bierze za to pod uwagę najbardziej drastyczne elementy – pożary, powodzie czy wojnę. Georedundancji mogą podlegać także całe środowi-ska. Utrzymanie synchronizowanej dynamicznie sieci o identycznych zasobach i strukturze w odizolowanym fizycznie środowisku ułatwiają dziś powszechne i bezpieczne usługi chmurowe. Awaria jednego z DC lub poważny incydent bezpieczeństwa powoduje, że cała firma zostaje przełączona na utrzymywane w stanie gotowości środowisko zapasowe bez opóźnień i bez szkody dla biznesu.

 

 

Dlaczego warto wybierać usługi i produkty, które są redundantne?

 

Podstawowym powodem stosowania redundancji jest zapewnienie ciągłości procesów IT w firmie. Przerwy w dostępności usług mogą prowadzić do:

 
 • strat finansowych

 • niewywiązania się z umów,

 • niespełnienia norm prawnych.
 


Istotnym problemem jest także trwała utrata danych w wyniki awarii serwerów. Jednak jeszcze większe zagrożenie stanowi nawet chwilowy brak integralności systemów, co drastycznie zwiększa ryzyko wystąpienia incydentu bezpieczeństwa, a nawet utraty poufnych danych. Redundancja danych i infrastruktury ułatwia także szybkie odzyskiwanie sprawności po awarii.

 


Gotowe rozwiązania i narzędzia wspomagające bezpieczeństwo danych

 

Najprostszą drogą do zapewnienia redundancji IT jest skorzystanie z nowoczesnych obiektów Data Center takich, jak te należące do Netii. Świadczone w nich usługi są realizowane na podstawie umów SLA przy użyciu wysokodostępnej architektury klasy enterprise. W obiektach zastosowano najnowocześniej-sze systemy bezpieczeństwa, jak Netia Cloud Firewall (system zlokalizowany centralnie w chmurze Netii i możliwy do zastosowania w dowolnej lokalizacji), Netia Ochrona Poczty czy DDoS Protection . Netia Security Operations Center to z kolei najbardziej skuteczny i kompleksowy sposób ochrony sieci przy pomocy zespołu doświadczonych specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, wykorzystujących nowoczesne systemy SIEM/SOAR do aktywnego monitoringu sieci i reagowania na incydenty.


Sprawdź również, jak możesz zadbać o bezpieczeństwo danych osobistych i dowiedz się, jak sklonować dane z telefonu osobistego.

Formularz kontaktowy

Zostaw swoje dane kontaktowe, a nasz przedstawiciel handlowy
wkrótce skontaktuje się z Tobą

Formularz kontaktowy

Zostaw swoje dane kontaktowe, a nasz przedstawiciel handlowy
wkrótce skontaktuje się z Tobą

Inne formy kontaktu

 • alt1

  Infolinia dla nowych klientów
  (Codziennie 8:00 - 18:00)
  +48 22 35 81 550

 • alt2

  Obsługa klienta i wsparcie techniczne
  (Dostępne 24/7)
  801 801 999
  biznes@netia.pl

 • alt3

  Adres korespondencyjny Netia S.A.
  skr. pocztowa nr 597
  40-950 Katowice S105

Polecane treści:

Wybierz swój język ×