Netia
Menu główne
Pomoc przy automatyzacji zadań

Robotyzacja zadań przynosi najwięcej korzyści tam, gdzie mamy do czynienia z zadaniami powtarzalnymi, o zidentyfikowanej procedurze wykonania, jednocześnie wysokim stopniu skomplikowania, co za tym idzie dużej pracochłonności. Do automatyzacji nadają się także zadania, które pojawiają się okresowo, a ich wykonanie wymagane jest w krótkim okresie czasu. Istotną wartość może przynieść również robotyzacja zadań, które są podatne na ludzkie błędy lub manipulację. Akcje związane z operowaniem na wielu systemach, wymagające przełączania się między różnymi interfejsami oraz agregacji danych z wielu źródeł są również bardzo dobrym materiałem do robotyzacji z wykorzystaniem Netia Automation.

Wybierz swój język ×