Zasady reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego | Netia SOC
Menu główne

RFC 2350

Zapoznaj się z dokumentacją

Informacje na temat dokumentu

Dokument ten zawiera informacje na temat zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego (CSIRT) Netia SOC w formacie zgodnym z RFC 2350.


Data ostatniej aktualizacji

Wersja: 1.0 z dnia 9 czerwca 2022.


Lokalizacje, w których można znaleźć ten dokument


Aktualna wersja dokumentu w języku polskim oraz angielskim dostępna jest do pobrania tutaj
 

Informacje kontaktowe

 

Nazwa zespołu

Netia SOC

Adres

Netia S.A.
Netia SOC
ul. Poleczki 13
02-822 Warszawa
Polska
 

Strefa czasowa

Czas środkowoeuropejski UTC+1
Czas środkowoeuropejski letni UTC+2 (od ostatniej niedzieli marca do ostatniej niedzieli października)
 

Numer telefonu

+48 22 352 25 55


Adres poczty elektronicznej

Powiadomienia, zgłoszenia incydentów i kwestie operacyjne prosimy kierować na adres csirt@netia.pl
Pytania dot. oferty, zakresu świadczonych usług i kwestii biznesowych prosimy kierować na adres biznes@netia.pl
 

Klucze publiczne i inne informacje o szyfrowaniu

W celu ochrony informacji wrażliwych korzystamy z szyfrowania PGP.
E-mail: csirt@netia.pl
Odcisk klucza: AA68 6AAF 2B8D 4BF1 F4DF 33B8 723C FD5A 16E9 464B
Klucz publiczny publikowany jest na stronie https://www.netia.pl/pl/csirt/rfc
 

Członkowie zespołu

Zespół Netia SOC tworzą ludzie mocno zaangażowani w ideę promowania świadomości w obszarze cyberbezpieczeństwa. Stale monitorujemy aktywność w przestrzeni cyfrowej, obserwujemy rynek rozwiązań i technologii bezpieczeństwa teleinformatycznego, podnosimy kompetencje.

 

Inne informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://www.netia.pl/pl/csirt

 

Punkty kontaktu z Klientem

Preferowaną metodą kontaktu z Netia SOC jest e-mail. Rekomendujemy wykorzystanie PGP w celu zapewnienia integralności i poufności.
Standardowe godziny obsługi zgłoszeń to 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt. Jednak zespół Netia SOC pracuje całodobowo i w pilnych kwestiach możliwy jest kontakt poza ww. wskazanymi godzinami.
 


Statut

 

Misja

Misją Netia SOC jest wspieranie zarówno podmiotów z Grupy Netia jak i klientów biznesowych Netia w reagowaniu i w obsłudze incydentów bezpieczeństwa komputerowego.
Netia SOC świadczy usługi cyberbezpieczeństwa klientom prywatnym oraz podmiotom publicznym.

 

Obszar działania

Obszar działania Netia SOC obejmuje spółki Grupy Netia:
 • Netia S.A.
 • TK Telekom Sp. z o.o.
oraz klientów z sektora prywatnego oraz publicznego, z którymi Netia S.A ma zawartą umowę z w zakresie wsparcia w reagowaniu na incydenty bezpieczeństwa komputerowego.

 

Sponsorowanie i przynależność


Netia SOC funkcjonuje w ramach Netia S.A.

 

Umocowanie


Netia SOC działa pod auspicjami i upoważnieniem kierownictwa Netia S.A..
Ponadto Netia SOC działa na podstawie umów z klientami biznesowymi Netia S.A. i na warunkach wynikających z tych umów.

 

Polityki

 

Typy incydentów i poziom wsparcia


Domyślnym priorytetem dla wszystkich zgłoszonych incydentów jest priorytet normalny. Inna klasyfikacja może mieć zastosowanie na podstawie zapisów umów. O ewentualnej zmianie priorytetu decyduje zespół Netia SOC.

 

Współpraca, interakcja i ujawnienie informacjiWszystkie informacje dotyczące obsługi incydentów traktowane są jako poufne. Zalecamy, aby przy zgłaszaniu incydentów i podawaniu informacji poufnych, korzystać z szyfrowania PGP lub ewentualnie ustalić z Netia SOC innego bezpieczny kanał komunikacyjny.
Netia SOC deklaruje pełne wsparcie dla Information Sharing Traffic Light Protocol (FIRST TLP v1.0, https://www.trusted-introducer.org/ISTLP.pdf). Informacje wysłane i oznaczone zgodnie z ISTLP będą przetwarzane w odpowiedni sposób.


Informacje przekazane Netia SOC mogą być przekazane do zainteresowanych stron, takich jak inne zespoły CSIRT / CERT, właściciele lub administratorzy dotkniętych incydentem zasobów, na zasadzie „niezbędnej wiedzy”, wyłączenie w celu obsługi incydentów (w zakresie niezbędnym do identyfikacji i ograniczenia zagrożenia).
Netia SOC samodzielnie nie zgłasza incydentów do organów ścigania, o ile nie wynika to z przepisów prawa. Jednakże w przypadku postępowań prowadzonych przez uprawnione organy, możemy przekazać informacje na ich wniosek.

 

Komunikacja i uwierzytelnianie


Netia SOC zabezpiecza wrażliwe informacje zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i wewnętrznymi zasadami.
W szczególności respektujemy oznaczenia poufności zdefiniowane przez autorów informacji przekazanych do Netia SOC.
W przypadku informacji o niskiej wrażliwości możliwy jest kontakt z Netia SOC przy użyciu nieszyfrowanej wiadomości e-mail lub drogą telefoniczną, ale dla zapewnienia poufności i integralności komunikacji, rekomendujemy stosowanie PGP/GPG (patrz punkt 2.8). Wszystkie wrażliwe informacje, które są przesyłane, powinny być szyfrowane.
 
W celu weryfikacji autentyczności otrzymanej informacji lub jej źródła czy uwierzytelnienia osoby nawiązującej kontakt, możliwe jest użycie ogólnodostępnych źródeł informacji jak np. baza WHOIS, serwisy społecznościowe, rejestry. W uzasadnionych przypadkach może być stosowane potwierdzenie telefoniczne bądź spotkanie.

 

Usługi


Netia oferuje swoim Klientom m.in. usługi Security Operations Center (SOC) w modelu as-a-service obejmujące usługi reagowania na incydenty. Ponadto świadczymy szereg usług profesjonalnych z obszaru cyberbezpieczeństwa. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://www.netia.pl/pl/csirt/

 

Reagowanie na incydenty

 • analiza zdarzeń w systemach SIEM
 • analiza i kwalifikacja podejrzeń incydentów
 • obsługa incydentów
 • obsługa podatności
 • analiza IoC (Indication of Compromise)


Działania proaktywne

 • wsparcie w tworzeniu strategii rozwoju bezpieczeństwa
 • wdrażanie rozwiązań bezpieczeństwa
 • utrzymywanie i rozwój rozwiązań bezpieczeństwa
 • ostrzeżenia o nowych podatnościach i zagrożeniach
 • testy podatności
 • budowanie świadomości bezpieczeństwa
 

Formularze do zgłaszania incydentówIncydenty powinny być zgłaszane e-mail na adres csirt@netia.pl, najlepiej zaszyfrowane naszym publicznym kluczem PGP.

Kontaktując się z Netia SOC, prosimy o przekazanie poniższych informacji:
 1. Dane kontaktowe i informacje organizacyjne — imię i nazwisko osoby, nazwa i adres organizacji, adres e-mail, numer telefonu,
 2. Rodzaj i krótkie podsumowanie incydentu/zdarzenia,
 3. Źródło zdarzenia/incydentu - w jakim systemie zostało zaobserwowane, publiczne adresy IP źródłowe i docelowe itp.,
 4. Dotknięte podmioty lub systemy,
 5. Szacowany wpływ - np. utrata dostępności usług),
 6. Dodatkowe informacje i obserwacje, które doprowadziły do wykrycia incydentu — wyniki skanowania (jeśli występują), wyciąg z dziennika przedstawiający problem itp.
W przypadku przekazania podejrzanego e-maila, prosimy o upewnienie się, że wszystkie nagłówki, treść i załączniki są zawarte.

 

ZastrzeżeniaPomimo, że podczas przygotowywania informacji, powiadomień i ostrzeżeń dokładamy wszelkiej staranności, Netia SOC nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia, ani za szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji w nich zawartych.
 

Wybierz swój język ×