Usługi Profesjonalne IT Security | Biznes Netia
Menu główne

Usługi Profesjonalne IT Security

Wyższy poziom cyberbezpieczeństwa organizacji

Profesjonalne usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego dla Twojej firmy 

O usłudze

Profesjonalne usługi IT Security to kompleksowy zestaw środków mających na celu zabezpieczenie systemów informatycznych przed zagrożeniami cybernetycznymi. Oferujemy ekspertyzę w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego, obejmującą audyty bezpieczeństwa, testy penetracyjne, wdrażanie systemów bezpieczeństwa, doradztwo i szkolenia typu security awareness. Działamy kompleksowo na rzecz ochrony danych, zapobiegania atakom hakerskim oraz zabezpieczania sieci przed nieautoryzowanym dostępem. Dzięki naszym usługom IT Security, klienci mogą świadomie i skutecznie chronić swoje zasoby cyfrowe przed współczesnymi zagrożeniami internetowymi.
 
Porozmawiaj z nami!
Zamów kontakt
lub zadzwoń
+22 35 81 550


 
Korzyści
 • uzyskanie wiedzy na temat stanu bezpieczeństwa sieci i systemów
 • efektywny kosztowo sposób zwiększania bezpieczeństwa organizacji
 • redukcja ryzyka i potencjalnych kosztów związanych z przestojem w funkcjonowaniu infrastruktury ICT na skutek ataków
 • uzasadnienie inwestycji związanych z cyberbezpieczeństwem
 • zaspokojenie odgórnych wymagań (prawnych, proceduralnych itp.)
 • większy prestiż i wiarygodność w oczach klientów (testy penetracyjne jako dobra praktyka rynkowa)
 • uzyskanie informacji o posiadanych zasobach teleinformatycznych i możliwości ich optymalizacji (zombie IT, shadow IT)
Warianty usługi

Testy penetracyjne
Weryfikacja bezpieczeństwa WIFI, aplikacji webowych i mobilnych, infrastruktury sieciowej, Windows/Linux, serwerów bazodanowych, systemów poczty, WWW i innych.
 
  Zapytaj o ofertę
Audyty na zgodność z ISO, UKSC, PCI DSS, DORA
Weryfikacja stopnia wypełnienia wymagań wynikających z różnego rodzaju aktów prawnych, norm czy standardów.

 
  Zapytaj o ofertę
Szkolenia security awareness
Szkolenia (stacjonarne lub online) podnoszące wiedzę pracowników w zakesie cybezagrożeń i sposobów ochrony przed nimi.   
 
  Zapytaj o ofertę
Audyty bezpieczeństwa
Ogólne badanie poziomu bezpieczeństwa organizacji
 
  Zapytaj o ofertę
Doradztwo
Wsparcie w zakresie opracowania polityk i architektury bezpieczeństwa, modelowanie zagrożeń dla infrastruktury ICT, testowanie rozwiązań bezpieczeństwa.
 
  Zapytaj o ofertę
Szeroki zakres usług
Audyty, analizy, szkolenia, testy i doradztwo
Różne warianty realizacji
Realizacja zdalnie lub w siedzibie Klienta
Szybka wycena i realizacja
Krótkie terminy przygotowania oferty i realizacji
Wiedza i doświadczenie
Ponad 30 certyfikatów potwierdzających kompetencje
Elastyczność
Realizacja nawet najbardziej niestandardowych projektów
Raportowanie
Raporty z wykrytych podatności i ryzyk

Wyższy poziom cyberbezpieczeństwa organizacji.

Profesjonalne usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego dla Twojej firmy.

Masz pytania?
Umów kontakt
lub zadzwoń +48 22 35 81 550


 
Dowiedz się więcej!
Zamów kontakt
lub zadzwoń
+22 35 81 550


 
 • Kiedy warto przeprowadzać testy penetracyjne?

  Testy penetracyjne warto przeprowadzać zwłaszcza wtedy, gdy:

  • w organizacji przetwarzane są wrażliwe dane (dane finansowe, dane osobowe, dane medyczne),
  • wartość chronionych danych znacznie przerasta koszty audytu oraz inne stosowane zabezpieczenia,
  • zaszły zmiany w infrastrukturze teleinformatycznej organizacji (np. nowa wersja aplikacji, istotne zmiany w sieci itp.),
  • istnieją podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa aplikacji, infrastruktury czy danych,
  • znaczna część biznesu organizacji opiera się na działalności w Internecie (np. e-commerce),
  • organizacja chce zminimalizować ryzyko skutecznego cyberataku,
  • organizacja jest zobligowana (przepisami prawa, wewnętrznymi procedurami itp.) do okresowego badania poziomu bezpieczeństwa ICT,
  • poszukiwane jest uzyskanie racjonalne uzasadnienia inwestycji w cyberbezpieczeństwo organizacji.
 • Dlaczego audyty bezpieczeństwa i testy penetracyjne powinno wykonywać się regularnie?

  Każda zmiana w infrastrukturze teleinformatycznej klienta (np. nowa wersja web aplikacji, wymiana urządzeń sieciowych) niesie ze sobą ryzyko wystąpienia nowych podatności czy nowych wektorów ataków, które mogą być ukierunkowane na zasoby ICT. Z tego powodu infrastruktura teleinformatyczna po każdej takiej modyfikacji powinna być przeanalizowana i przetestowana.
 • Dlaczego rekomendowane jest cykliczne zmienianie firm realizujących usługi audytów bezpieczeństwa i testów penetracyjnych?

  Usługi te przypominają nieco audyty finansowe, które, głównie ze względów prawnych, ale często jako dobra praktyka rynkowa, realizowane są regularnie przez różne, wyspecjalizowane podmioty. Co więcej, każdy pentester wykorzystuje nieco inne narzędzia i sposoby realizacji usługi, dlatego, co nie zostanie wykryte przed jedną firmę, może być zidentyfikowane przez inną.
 • Czy Netia posiada także zaawansowane usługi doradcze w zakresie cyberbezpieczeństwa?

  W ofercie Netii znajdują się również bardzo specjalistyczne usługi takie, jak informatyka śledcza / analiza powłamaniowa (forensics) czy analiza złośliwego oprogramowania za pomocą inżynierii odwrotnej (reverse engineering).
 • Czy szkolenia typu security awareness oferowane przez Netia dotyczą wyłącznie pracowników technicznych?

  Nie. W ofercie Netii są także szkolenia podnoszące wiedzę w zakresie cyberbezpieczeństwa dla pracowników biurowych na wszystkich szczeblach, bez względu na ich rolę w organizacji.
 • Na czym polegają audyty na zgodność z konkretną normą, standardem czy aktem prawnym (np. ISO, PCI DSS, UKSC)?

  Tego typu audyty to proces weryfikacji, czy organizacja spełnia określone wymagania. Audytor, który przeprowadza audyt, ocenia, czy organizacja wdrożyła odpowiednie procedury i systemy, które zapewniają spełnienie wymagań.

  Audyt zgodności z konkretną normą, standardem czy aktem prawnym to proces weryfikacji, czy organizacja spełnia określone wymagania. Audytor, który przeprowadza audyt, ocenia, czy organizacja wdrożyła odpowiednie procedury i systemy, które zapewniają spełnienie wymagań.

  Cele audytów zgodności:
  • Potwierdzenie zgodności z wymaganiami - głównym celem audytu zgodności jest potwierdzenie, czy organizacja spełnia określone wymagania.
  • Identyfikacja niezgodności - audyt może również pomóc w identyfikacji niezgodności, czyli obszarów, w których organizacja nie spełnia wymagań.
  • Poprawa zgodności - informacje uzyskane podczas audytu mogą zostać wykorzystane do poprawy zgodności organizacji.
 • Czy Netia świadczy usługi w zakresie wdrażania i integracji rozwiązań bezpieczeństwa teleinformatycznego?

  Tak, Netia posiada duże doświadczenie, kompetencje i zasoby ludzkie do realizacji tego typu projektów w różnych technologiach, w szczególności: Fortinet, Netscout (Arbor Networks), IBM (QRadar), LogPoint, Cisco, Palo Alto Networks.
 • Czy Netia świadczy usługi w zakresie szeroko rozumianego doradztwa w zakresie bezpieczeństwa IT?

  Tak. Doradzamy m.in. w zakresie tworzenia efektywnej architektury bezpieczeństwa, skutecznych polityk bezpieczeństwa, doboru optymalnych rozwiązań technologicznych, wykonujemy testy porównawcze rozwiązań różnych producentów, pomagamy w opracowaniu wymagań na potrzeby postępowań zakupowych rozwiązań cyberbezpieczeństwa czy modelowaniu zagrożeń dla infrastruktury ICT.
 • Czy możliwy jest outsourcing specjalisty ds. bezpieczeństwa IT z Netii?

  Tak, Netia oferuje usługi outsorcingu tego typu pracowników pod różne projekty bezpieczeństwa, zarówno w modelu współpracy stałej, jak i tymczasowej / ad-hoc.
 
Dowiedz się więcej!
Zamów kontakt
lub zadzwoń
+22 35 81 550


 

Polecane treści YOUTRO

Wybierz swój język ×