Transformacja cyfrowa | Biznes Netia
Menu główne

Transformacja cyfrowa

15 czerwca 2020, Autor: Netia

Kiedy mowa o transformacji cyfrowej, z reguły myśli się o technologii. Bo niezależnie od tego, czy chodzi o Internet Rzeczy (IoT), rozwiązania chmurowe, czy sztuczną inteligencję, to właśnie technologia zmienia sposób, w jaki firmy na całym świecie prowadzą swoją działalność.

 

 
 
 
   

Co to jest Digital Transformation?

 

Transformacja cyfrowa dzieje się w firmach, które wprowadzają nowe, innowacyjne sposoby prowadzenia działalności w oparciu o postęp technologiczny. Aby managerowie firm mogli podjąć decyzję o wprowadzeniu zmian, muszą znać i rozumieć te technologie oraz sposób, w jaki mogą pomóc w przekształceniu firmy.

 

Technologie mobilne

 

W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci technologie mobilne w nieodwracalny sposób zmieniły świat. Zaoferowały doskonałą łączność i zaawansowane rozwiązania, które mają zastosowanie prawie w każdym obszarze życia.

 

Już w tej chwili technologie mobilne są odpowiedzialne za niezliczone zmiany technologiczne w firmach produkcyjnych i przemysłowych. Przykładem mogą być hale produkcyjne, w których używa się smartfonów do przeglądania i analizowania danych gromadzonych przez maszyny. Inżynierowie używają telefonów i tabletów do przeglądania projektów CAD, a zespoły sprzedaży przygotowują oferty, opierając się na aktualizowanych na bieżąco danych o cenach i terminach dostaw, oferowanych przez globalne łańcuchy dostaw.

 

Technologie mobilne zmieniły także obraz innych obszarów biznesu. Umożliwiły nieprzerwaną komunikację i pracę zdalną, uprościły modele współpracy, zapewniły dostęp do zasobów i aplikacji firmowych z dowolnego miejsca. Pozwoliły też przesyłać i gromadzić duże ilości danych i nadzorować obszary wrażliwe (np. transport próbek).

 

Zakłada się, że rozwiązania mobilne mają stać się jeszcze bardziej wydajne dzięki wprowadzeniu sieci 5G, zmieniając przemysł i biznes. Możliwa będzie nie tylko lepsza komunikacja z robotami i systemami automatyki, ale także dostępne staną się w czasie rzeczywistym wyniki analiz danych pochodzących z rozproszonych systemów gromadzenia informacji (np. Internetu Rzeczy).
 

Przetwarzanie w chmurach

 

W chwili obecnej wiele firm, szczególnie produkcyjnych i zorientowanych na procesy, waha się przed korzystaniem z technologii chmury. Wynika to często z potencjalnych problemów z integracją ze starszymi systemami, kwestii bezpieczeństwa oraz konieczności zapewnienia ciągłości działań biznesowych. Postęp technologiczny i dostęp do nowych rozwiązań sprawiają, że wahania te stają się bezpodstawne. Ostatnie badania pokazują, że przemysł produkcyjny jest mocno zainteresowany wykorzystaniem chmur hybrydowych, a w raporcie the Economist1 można znaleźć informację, że ponad trzy czwarte respondentów wskazało, że ich firmy mają zamiar skorzystać z tej technologii w ciągu kolejnych pięciu lat.

 

Nie jest to dziwne, biorąc pod uwagę korzyści płynące z przetwarzania danych w chmurach, takie jak chociażby dostęp do informacji 24/7/365, czy bardzo wysokie bezpieczeństwo serwerów i danych. Wykorzystanie technologii chmurowych jest kluczowym elementem większości inicjatyw związanych z transformacją cyfrową, ponieważ zapewnia większą elastyczność i zwinność działań firmy, a także doskonałą skalowalność.

 

Internet Rzeczy IoT

 

W Przemyśle 4.0 technologia Internetu Rzeczy zapewnia producentom nieprawdopodobny wręcz dostęp do danych, dotyczących produktów i systemów produkcji. Dzięki tej wiedzy oraz analizom danych gromadzonych przy pomocy IoT, firmy są w stanie lepiej zrozumieć zachodzące procesy i osiągnąć najważniejsze cele transformacji cyfrowej, czyli:

 
 • zwiększyć wydajność
 • szybciej reagować na potrzeby rynku i klientów
 • wdrażać zgodne z popytem i potrzebami innowacje w produktach i usługach
 

 

 

Cyfrowy bliźniak to model cyfrowy, który jest wirtualną reprezentacją fizycznego obiektu. Może reprezentować produkty, procesy lub zadania i może zostać wykorzystany do zrozumienia, a nawet opracowania, swojego fizycznego pierwowzoru.

 

Dzięki cyfrowym bliźniakom firmy mają dostęp do przejrzystej wizualizacji swoich produktów i operacji. Technologia ta staje się coraz bardziej przydatna dzięki dostępowi do danych pochodzących z IoT i rozszerzonej rzeczywistości oraz danych z systemów CAD/CAM.

 

Robotyka

 

Zgodnie z badaniami 451 Research2, inteligentna robotyzacja jest obecnie wdrażana przez co czwartego producenta, a liczba ta ma wzrosnąć do jednej trzeciej w ciągu najbliższych dwóch lat. Wykorzystanie robotyki wykracza obecnie poza wykonywanie powtarzalnych zadań i obejmuje operacje oparte na analizie danych pochodzących z technologii komplementarnych, takich jak Internet Rzeczy, czujniki i sztuczna inteligencja.

 

Jeśli chodzi o transformację cyfrową robotyka ma do odegrania kluczową rolę w zwiększaniu wydajności, pozwalając przesunąć pracowników do bardziej zaawansowanych zadań.

 

Sztuczna inteligencja i analizy wielkich zbiorów danych Big Data

 

Sztuczna inteligencja (AI) to prężnie rozwijający się rynek warty obecnie około 17 miliardów dolarów rocznie. Oczekuje się, że w samym tylko przemyśle jej wykorzystanie wzrośnie kilkunastokrotnie w ciągu najbliższych pięciu lat.

 

Dzięki rosnącej ilości danych, wyższej mocy obliczeniowej i lepszej łączności, sztuczna inteligencja oraz algorytmy analizy Big Data pozwalają przeprowadzić niedostępne wcześniej analizy i uzyskać nieosiągalne wcześniej wyniki.

 

Z tego względu pojawiają się nowe sposoby podejścia do rozwiązywania problemów. Na przykład projektowanie generatywne wykorzystuje AI do szybkiej optymalizacji projektów na podstawie zestawu wymagań projektowych. Pozwala to szybko znaleźć rozwiązania, które wcześniej wymagałyby całych godzin wytężonych prac inżynieryjnych.

 

Z drugiej strony analizy Big Data pozwalają poznać zwyczaje klientów i dzięki temu lepiej dostosować produkty i usługi do potencjalnego popytu.

 

Rozszerzona rzeczywistość

 

Rozszerzona rzeczywistość (AR) umożliwia płynne połączenia świata fizycznego i cyfrowego oraz człowieka. Na przykład pracownicy wyposażeni w systemy rozszerzonej rzeczywistości są w stanie odnieść się do fizycznego otoczenia, wizualizować dostępne informacje w czasie rzeczywistym i dzięki temu realizować trudne zadania.

 

Zalety wykorzystania AR przez korporacje to poprawa wydajności i jakości pracy pracowników, możliwość oferowania bardziej zróżnicowanych produktów, a także wykorzystanie zalet nowej generacji interfejsów człowiek-maszyna, podczas np. szkoleń, czy w procesach wsparcia i obsługi klientów.

 

Produkcja przyrostowa

 

Wytwarzanie addytywne (czasami nazywane drukiem 3D) to proces budowania obiektu po jednej cienkiej warstwie. Według McKinsey3, rynek wytwarzania przyrostowego wzrośnie do 250 miliardów dolarów do 2025 roku.

 

Produkcja przyrostowa ma wpływ nie tylko na produkcję, ale także na cały łańcuch wartości. Na przykład, jeśli klienci lub przedstawiciele będą mieć możliwość "wydrukowania" części zamiennych do maszyny, umożliwi to bardziej wydajną i bezproblemową obsługę klienta, skróci czas przestojów i obniży koszty serwisu. Przedstawione powyżej technologie są najczęściej łączone z transformacją cyfrową przedsiębiorstw. Należy jednak pamiętać, że w rzeczywistości transformacja cyfrowa prowadzi nie tylko do zmian w procesach, ale także w kulturze organizacyjnej firmy i w sposobie kontaktu z klientami.

 

Ponadto, każda z tych technologii jest na tyle istotna z punktu widzenia konkretnej firmy, na ile pasuje do jej strategii i potrzeb. Niewątpliwie stoimy w przededniu wielkich zmian, a połączenie opisanych technologii będzie mieć olbrzymi wpływ na biznes i otaczający nas świat.

 

Transformacja cyfrowa biznesu

 

Transformacja cyfrowa dotyczy danych. I chociaż można znaleźć wiele skomplikowanych definicji tego określenia, to najważniejszym skutkiem dostępu do nowych technologii jest możliwość korzystania oraz analizy danych klientów w celu skutecznego prowadzenia działalności biznesowej. W najbardziej oczywisty sposób dane gromadzone przy pomocy tak potężnego narzędzia, jakim jest Internet Rzeczy, pozwalają określić przydatność i sposób wykorzystania produktu, a także jego charakterystykę. Zgromadzone dane można porównać z założeniami, co jest doskonałym sposobem na zidentyfikowanie, a następnie wprowadzenie koniecznych zmian w wyrobie lub opracowanie całkiem nowego produktu.

 

Z drugiej strony firmy e-commerce gromadzą olbrzymie ilości danych, ponieważ za każdym razem, gdy surfujemy po stronach internetowych, zostawiamy tam mnóstwo cyfrowych śladów. Według badań w 2020 roku każdy człowiek będzie generować co sekundę 1,7 Mb danych. To olbrzymie ilości informacji, które umożliwiają algorytmom AI i Big Data opracowanie modeli interakcji i preferencji klientów, a także określenie trendów i popytu. Wnioski te pozwalają firmom dostosować swoje strategie biznesowe do zmiennych warunków rynkowych oraz oferować bardziej popularne produkty i usługi. Dane zgromadzone i przetwarzane za pomocą przedstawionych powyżej technologii zapewniają wyższą konkurencyjność, pozwalają szybciej wprowadzić innowacje i nowe modele biznesowe, poprawić wydajność, a także budować bardziej trwałe relacje z klientami.

 

Wynikające z transformacji cyfrowej przewagi konkurencyjne są teraz dostępne dla wszystkich firm - dużych i małych i tych, które zdecydują się podążać za transformacją cyfrową.

 

Transformacja cyfrowa w Polsce

 

Transformacja cyfrowa to obecnie jeden z najważniejszych trendów wśród polskich przedsiębiorców. Przeprowadzono w 2019 roku badanie "Cyfryzacja dużych firm i korporacji"4 przez instytut badawczy ICAN Research i Orange Polska. Obejmowało ono 304 duże firmy oraz korporacje, z czego 83% badanych oceniło poziom cyfryzacji własnej firmy na "dobry", podczas gdy w analogicznym badaniu przeprowadzonym w 2018 roku5 wartość ta wynosiła 76%.

 

Badanie podaje także, że polskie firmy decydujące się na transformację cyfrową w największym stopniu inwestują w zmiany dotyczące digitalizacji sprzedaży (65%) oraz procesów posprzedażowych (41%). Równocześnie większość dużych przedsiębiorstw twierdzi, że transformacja cyfrowa ma pozytywny wpływ na poziom ich przychodów. Odsetek firm obserwujących taki trend wzrósł z 73% w 2018 roku do 89% w 2019 roku. Z badania ICAN Research wynika, że transformacja cyfrowa ma odmienny wpływ na różne sektory gospodarki.

 

Największą korelację pomiędzy cyfryzacją, a wzrostem przychodów obserwuje się w sektorach handlu i usług handlowych (głównie dzięki rozwojowi branży e-commerce) oraz w produkcji.

 

Rozwiązania Netii

 

Netia wspiera transformację cyfrową oferując swoim Klientom narzędzia zwiększające komfort pracy:

 

Netia Data Safe

Netia Data Safe to jedyne na świecie rozwiązanie secure cloud storage, umożliwiające bezpieczne przechowywanie i przesyłanie danych. Usługa wykorzystuje oprogramowanie szyfrujące z technologią podziału klucza prywatnego użytkownika na dwie niezależne, przechowywane oddzielnie części. Dzięki temu dostęp do przechowywanych i przesyłanych danych ma wyłącznie właściciel plików oraz ich odbiorca.


Netia Data Protection

Zaawansowane rozwiązanie typu backup as a service, dedykowane bezpieczeństwu danych. Umożliwia tworzenie, zarządzanie oraz dostęp do kopii zapasowych danych biznesowych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia.

 

Netia Compute

Usługa pozwala wykorzystać infrastrukturę odpowiednio do potrzeb klienta, jako m.in. środowisko dla aplikacji biznesowych, środowisko back-office do utrzymania aplikacji wspierających pracę biurową, albo platformę produkcyjną, testową i deweloperską. Rozwiązanie dostępne jest zaraz po zawarciu umowy z firmą Netia, a opłaty obejmują wyłącznie realnie wykorzystane zasoby: pojemność i pamięć.

 

Netia Paperless

Kompleksowe rozwiązanie pozwalające zoptymalizować procesy biznesowe oraz obieg dokumentów w firmie. Zapewnia wysoką sprawność działania, błyskawiczną i profesjonalną obsługę klienta oraz bezpieczeństwo firmowych danych

 

Netia Video Anywhere

Profesjonalne ale proste w obsłudze, narzędzie biznesowe, umożliwiające wielostronne rozmowy wideo w jakości HD lub ultra HD (4K) oraz współdzielenie treści (np. dokumentów czy stron www). Usługa pozwala także zapraszać na wideokonferencje gości spoza firmy.

 

Netia Endpoint Management

Oparte na technologii chmury rozwiązanie UEM (Unified Endpoint Management), zapewniające bezpieczeństwo aplikacji i danych na urządzeniach mobilnych oraz pozwalające rozdzielić dane firmowe od prywatnych.

 

Netia IT Support

Kompleksowe wsparcie IT dla biznesu wraz z opcjonalną dostawą komputerów Dell w ramach jednej, niewysokiej opłaty abonamentowej.

 

Literatura:

 1. The Economist, Special Report z 12 września 2019 r.
 2. https://451research.com/
 3. https://www.mckinsey.com/
 4. ICAN Research i Orange Insight " Cyfryzacja dużych firm i korporacji" 2019
 5. ICAN Research i Orange Insight " Cyfryzacja dużych firm i korporacji" 2018

Formularz kontaktowy

Zostaw swoje dane kontaktowe, a nasz przedstawiciel handlowy
wkrótce skontaktuje się z Tobą

Formularz kontaktowy

Zostaw swoje dane kontaktowe, a nasz przedstawiciel handlowy
wkrótce skontaktuje się z Tobą

Inne formy kontaktu

 • alt1

  Infolinia dla nowych klientów
  (Codziennie 8:00 - 18:00)
  +48 22 35 81 550

 • alt2

  Obsługa klienta i wsparcie techniczne
  (Dostępne 24/7)
  801 801 999
  biznes@netia.pl

 • alt3

  Adres korespondencyjny Netia S.A.
  skr. pocztowa nr 597
  40-950 Katowice S105

Polecane treści:

Wybierz swój język ×