Co to jest Green Data Center | Biznes Netia
Menu główne

Co to jest Green Data Center?

02 lutego 2022, Autor: Netia

W 30 lat po stworzeniu pierwszych stron WWW skala, jaką osiągnął cyfrowy świat, jest trudna do wyobrażenia. Według szacunków World Economic Forum1, w 2020 r. w obiegu było już 44 zetabajtów danych – to liczba o 24 zerach! 40 razy więcej niż wynosi liczba gwiazd we wszechświecie. A to zaledwie początek. WEF szacuje, że do 2025 r. każdego dnia globalnie będzie tworzonych 463 egzabajtów danych. To tyle, co niemal 213 mln płyt DVD.

 
 
 
   

Fakt, że te dane istnieją głównie w pamięci komputerów, nie oznacza jednak, że nie wywierają wpływu na fizyczny świat. Globalna infrastruktura teleinformatyczna rozrasta się błyskawicznie, a wraz z tym wzrostem rośnie jej zapotrzebowanie na energię.

 

Według badań opublikowanych w 2018 r. w magazynie Nature2, centra danych na świecie zużywały wówczas ponad 200 terawatogodzin elektryczności rocznie. To około 1 proc. światowego zapotrzebowania na prąd. Centra danych odpowiadają za ok. 0,3 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla, ale jeśli spojrzymy na emisję związaną z działalnością całego ekosystemu technologii informacyjno-komunikacyjnych, stanowią one ponad 2 proc. wszystkich gazów cieplarnianych emitowanych przez ludzkość. Oznacza to, że już w 2018 r. Internet i inne zastosowania technologii odpowiadały za tyle samo emisji, co transport lotniczy. Te związane z przetwarzaniem danych emisje mogą w najbliższych latach lawinowo rosnąć. Według przytaczanych przez Nature prognoz, do 2030 r. przetwarzanie i transmisja danych mogą zużywać nawet 20 proc. globalnej produkcji energii elektrycznej.

 

Zasadniczym problemem jest to, że tradycyjne serwerownie i Data Center wymagają do prawidłowego funkcjonowania ogromnych ilości energii, znacznie większych niż te „zielone”. Same komputery to zaledwie jeden z energochłonnych elementów. Do ich efektywnej i bezpiecznej pracy wymagane są liczne systemy wspomagające – od chłodzenia po systemy zabezpieczające takie, jak instalacje przeciwpożarowe i systemy monitorujące pracę wszystkich serwerów.

 

Najnowsza generacja  Data Center daje jednak szansę na zdecydowane ograniczenie zużywanej energii. Green Data Center to przyjazne środowisku ośrodki przetwarzania danych. Podczas ich projektowania, a później przy eksploatacji, ogromny nacisk kładziony jest na efektywność, energooszczędność, niezawodność, a tym samym zdecydowanie zmniejszony środowiskowy ślad ich działalności.

 

Green Data Center – co to jest?

 

Zielone centrum danych, nazywane także zrównoważonym centrum danych, to obiekt, w którym stosowane są energooszczędne technologie i rozwiązania, przy jednoczesnej gwarancji niezawodności i bezpieczeństwa wszystkich systemów na poziomie co najmniej tak wysokim, a często wyższym, niż w centrach danych korzystających z tradycyjnych, energochłonnych rozwiązań.

 

Minimalizacja środowiskowego wpływu data center jest możliwa dzięki stosowaniu najbardziej wydajnych rozwiązań na każdym etapie budowy i funkcjonowania obiektu – od fazy projektowania, przez budowę, po bieżącą pracę. Kluczowe dla osiągnięcia tego celu jest zoptymalizowanie zużycia energii i wody, ograniczenie bezpośrednich i pośrednich emisji CO2 oraz stosowanie przyjaznych dla środowiska materiałów i procesów.

 

Już podczas projektowania takiego data center energooszczędność musi być priorytetem. W przypadku obiektów, w których pracują setki czy tysiące serwerów, najważniejszym elementem wpływającym na energooszczędność jest chłodzenie. Pracujące komputery generują duże ilości ciepła, które musi być stale odprowadzane, by nie doszło do uszkodzenia urządzeń, dlatego jednym z najważniejszych elementów zielonego data center jest efektywny, energooszczędny system wentylacji i klimatyzacji, który pozwala na odprowadzanie ciepła, wytwarzanego przez komputery, nawet bez wykorzystywania mechanicznej wentylacji czy klimatyzatorów. Stosuje się w tym celu tzw. zimne i ciepłe korytarze, dzięki którym strumienie ciepłego i zimnego powietrza nie mieszają się.

 

Do maksymalizacji efektywności energetycznej wykorzystywane są także nowe rozwiązania technologiczne. m.in. systemy chłodzenia rzędowego, które zamiast schładzać całe pomieszczenie, kontrolują temperaturę konkretnego rzędu szaf z serwerami, zapewniając zmniejszenie zużycia energii o jedną trzecią. Z kolei generowane przez serwery ciepło może być wykorzystywane w obiegu zamkniętym do ogrzewania administracyjnej części budynku, a w przypadku największych data center – także do zastosowań zewnętrznych. Przykładem jest znajdujące się w Finlandii data center firm Yandex i Academica, które dostarczają ciepło do kilkuset okolicznych domów.

 

Niezwykle istotne jest, aby energooszczędne były również serwery. Urządzenia najnowszej generacji wykorzystują technologie, które pierwotnie opracowano w celu zrównoważenia wydajności smartfonów ze zużyciem energii. Mniejszy pobór energii oznacza mniej wygenerowanego przez serwer ciepła, co dodatkowo ogranicza koszty związane z chłodzeniem instalacji.

 

W centrach danych coraz częściej zwraca się uwagę na to, by energia służąca do zasilania pochodziła z przyjaznych środowisku źródeł. Zielone Data Center w ogromnym stopniu lub w całości korzystają z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wodna, słoneczna, geotermalna i wiatrowa.

 

Odpowiedzialni klimatycznie operatorzy Data Center, tacy jak Netia, posiadają certyfikat poświadczający zakup energii pochodzącej w całości z odnawialnych źródeł. Najnowsze centrum danych Netii posiada ponadto urządzenia DRUPS, które używają energię kinetyczną z masy wirującej, zamiast tradycyjnie stosowanych baterii, które służą do podtrzymania zasilania przed uruchomieniem agregatów. Brak baterii to brak konieczności utylizacji szkodliwych odpadów. Wykorzystywane w obiektach Netii gazy w systemach gaśniczych są również obojętne dla człowieka i środowiska.

 

Dlaczego warto korzystać z Green Data Center?

 

Budowa i certyfikacja ekologicznego centrum danych może być kosztowna i pracochłonna. Jednak wysiłek poświęcony na stworzenie przyjaznych środowisku Data Center jest opłacalny. Zielone centra danych szybko wypierają konwencjonalne, bo mają nad nimi wiele przewag.

 

Po pierwsze, odpowiadają na coraz głośniej wyrażane potrzeby klientów. Rosnąca świadomość konsekwencji, jakie wiążą się ze zmianami klimatycznymi, sprawia, że konsumenci wywierają rosnącą presję na firmy, by te ograniczały środowiskowe konsekwencje własnej działalności. Przestawienie firmy na przyjazne klimatowi tory nie jest już tylko działaniem marketingowym, ale strategią biznesową mającą wzmocnić pozycję i reputację firmy, a co za tym idzie – umocnić jej pozycję rynkową. W przypadku wielu firm spoza sektora przemysłowego, to właśnie emisje związane z przetwarzaniem danych stanowią znaczną część ich budżetu emisyjnego. Ograniczenie ich jest więc kluczowym krokiem do osiągnięcia pożądanego statusu firmy o zerowych emisjach netto.

 

Korzystanie z przyjaznych środowisku technologii jest także ukłonem w stronę pracowników. Energooszczędne, efektywne obiekty są jednocześnie lepszymi miejscami do pracy.

 

Dla firm, które wynajmują serwery bądź powierzchnię kolokacyjną, korzystanie z Green Data Center takich, jak obiekty Netii, ma jeszcze bardziej wymierną korzyść. Energooszczędne centra danych są tańsze w eksploatacji, a te oszczędności przekładają się na koszty ponoszone przez najemców. “Ekologicznie” coraz częściej oznacza więc “taniej”.

 
1 How much data is generated each day?  https://www.weforum.org/agenda/2019/04/how-much-data-is-generated-each-day-cf4bddf29f/

2How to stop data centres from gobbling up the world’s electricity  https://www.nature.com/articles/d41586-018-06610-y
 

 

Może Cię również zainteresować...

Wybierz swój język ×