Netia
Menu główne
Usługi sieci inteligentnej - Usługa 801 8 i 801 9

Wykorzystaj infolinię o badania potrzeb

Usługi typu 801 X mogą być wykorzystywane m.in. do zbierania informacji o potrzebach rynku, zamówień, opinii Klientów o produktach, obsłudze abonentów sieci telewizyjnych.

Abonentami usług 801 8 i 801 9 mogą być zarówno Klienci Netii, jak i innych operatorów stacjonarnych. Pod numer 8018 i 801 9 można dodzwonić się ze wszystkich krajowych sieci stacjonarnych i komórkowych.

Sposób rozliczeń

W usłudze 801 8 osoba inicjująca połączenie w sieci stacjonarnej ponosi opłatę jak za jedną jednostkę taryfikacyjną, niezależnie od czasu trwania połączenia, zaś w sieciach komórkowych - płaci za każdą minutę zgodnie z taryfą swojego operatora wg cennika. W usłudze 801 9 użytkownik dzwoniący z sieci stacjonarnych ponosi opłatę jak za jedną jednostkę taryfikacyjną pobieraną co 3 minuty w godz. 8.00 – 22.00 i co 6 minut w godz. 22.00 – 8.00.

Za połączenie rozpoczynane w sieciach komórkowych do numeru 801 9 użytkownik płaci za każdą minutę zgodnie z taryfą swojego operatora. Abonent usługi jest obciążany kosztem połączenia wg cennika.

Cennik

Wybierz swój język ×