Pobierz webcast DRaaS 2
Menu główne

Jak połączyć dwa światy IT i OT z wymogami dyrektywy NIS2?

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) obowiązuje od lipca 2018 r. W grudniu 2022 r. Parlament Europejski przyjął tzw. dyrektywę NIS2 – na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa w całej Unii. Od tego czasu zaczął biec termin na wprowadzenie zmian legislacyjnych oraz ich wdrożenie w państwach członkowskich.

Webinar: bezpieczeństwo sieci IT/OT
Zapraszamy do obejrzenia webinaru poświęconego planowanym zmianom w związku z dyrektywą NIS2 oraz tworzeniem i monitorowaniem bezpieczeństwa sieci przemysłowych OT.

Obecny krajowy system cyberbezpieczeństwa obejmuje w Polsce szereg podmiotów, tzw. operatorów usług kluczowych. Dyrektywa NIS2 nakłada na nich obowiązek powołania dedykowanego zespołu SOC (Security Operations Center), do zadań którego należy m.in. monitorowanie bezpieczeństwa systemów IT/OT oraz wykrywanie i reagowanie na incydenty.

Razem z firmą Tekniska Polska oraz Kancelarią Rymarz, Zdort, Maruta podpowiadamy, w jaki sposób skutecznie dostosować firmę do nowych przepisów prawnych.

 
Pobierz webinar

Wybierz swój język ×