Komunikaty

20 czerwca 2018

eFaktura- zmiana powiadomienia

  • Komunikaty
  • DOM

Szanowny kliencie

Informujemy Cię, że dla Twojego bezpieczeństwa zmieniliśmy formę powiadomienia o eFakturze. 

 Od dnia 25.06.2018 roku zmieniamy zakres danych podawanych w powiadomieniu o wystawieniu eFaktury. 

Numer rachunku bankowego do wpłat otrzymasz tylko w najbliższym powiadomieniu mailowym. W kolejnych powiadomieniach numer rachunku bankowego nie będzie widoczny. 

Numer rachunku bankowego do wpłat będzie zawsze dostępny w serwisie Netia Online/eBOK (patrz rysunek poniżej):

Netia Online (Netia i Dialog):

 


eBOK (Internetia):

 Dodatkowo informujemy, że jako Grupa Netia (Netia S.A., Telefonia Dialog Sp.z.o.o., Internetia Sp.z.o.o.) w powiadomieniach mailowych o e-Fakturze:

- nie przesyłamy żadnych załączników, a jedynie informację, że faktura dostępna jest po zalogowaniu do serwisu www.netiaonline.pl

- nie wysyłamy faktur zaszyfrowanych hasłem

- nie zmieniamy rachunku bankowego do wpłat. Każda ewentualna zmiana rachunku bankowego poprzedzona będzie informacją przez SMS, e-mail, NOL/eBOK.


28 listopada 2018
DOM

Promocja „Zasady świadczenia usług w roamingu międzynarodowym dla Netia Mobile” ulega przedłużeniu do dnia 28 listopada 2019 r. z uwzględnieniem nowych stawek opłat dodatkowych do cen usług w roamingu międzynarodowym w wysokości zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

czytaj dalej »
17 września 2018
DOM

Uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją Prezesa UKE zmianie (obniżeniu) ulega Stawka Dodatkowa za połączenie odebrane doliczana w przypadku naruszenia Polityki i Zasad.Od 22 września 2018 stawka za minutę połączenia odebranego wynosi 0,04 zł (0,03 zł netto).

czytaj dalej »
20 czerwca 2018
DOM

Szanowny kliencie Informujemy Cię, że dla Twojego bezpieczeństwa zmieniliśmy formę powiadomienia o eFakturze.Od dnia 25.06.2018 roku zmieniamy zakres danych podawanych w powiadomieniu o wystawieniu eFaktury.

czytaj dalej »
01 marca 2018
DOM

Od dnia 1 marca 2018 r. umożliwiamy korzystanie z roamingu międzynarodowego, w tym z roamingu międzynarodowego w Strefie Euro z uwzględnieniem opłat dodatkowych do cen usług w roamingu międzynarodowym niezależnie od polityki uczciwego korzystania, w wysokości zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

czytaj dalej »
22 stycznia 2018
DOM

W przypadku niektórych Abonentów zmienił się Bank i numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat za świadczone usługi telekomunikacyjne przez spółki z Grupy Netia. Nowy numer jest prowadzony w mBanku SA. Znajduje się on na każdej wystawionej fakturze, jak również można zweryfikować go logując się do serwisu netiaonline.pl

czytaj dalej »
01 grudnia 2017
DOM

Uprzejmie informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku oraz Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/2286 z dnia 15 grudnia 2016 roku a także Rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (ue) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 531/2012 dalej „Rozporządzenie” zmienią się zasady świadczenia oraz stawki dla usług dostępnych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro od dnia 1 stycznia 2018.

czytaj dalej »