Komunikaty

20 czerwca 2018

eFaktura- zmiana powiadomienia

  • Komunikaty
  • DOM

Szanowny kliencie

Informujemy Cię, że dla Twojego bezpieczeństwa zmieniliśmy formę powiadomienia o eFakturze. 

 Od dnia 25.06.2018 roku zmieniamy zakres danych podawanych w powiadomieniu o wystawieniu eFaktury. 

Numer rachunku bankowego do wpłat otrzymasz tylko w najbliższym powiadomieniu mailowym. W kolejnych powiadomieniach numer rachunku bankowego nie będzie widoczny. 

Numer rachunku bankowego do wpłat będzie zawsze dostępny w serwisie Netia Online/eBOK (patrz rysunek poniżej):

Netia Online (Netia i Dialog):

 


eBOK (Internetia):

 Dodatkowo informujemy, że jako Grupa Netia (Netia S.A., Telefonia Dialog Sp.z.o.o., Internetia Sp.z.o.o.) w powiadomieniach mailowych o e-Fakturze:

- nie przesyłamy żadnych załączników, a jedynie informację, że faktura dostępna jest po zalogowaniu do serwisu www.netiaonline.pl

- nie wysyłamy faktur zaszyfrowanych hasłem

- nie zmieniamy rachunku bankowego do wpłat. Każda ewentualna zmiana rachunku bankowego poprzedzona będzie informacją przez SMS, e-mail, NOL/eBOK.


15 kwietnia 2019
DOM

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 r., zmianie ulegną stawki za wykonane połączenia międzynarodowe w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

czytaj dalej »
01 stycznia 2019
DOM

Niniejszy komunikat dotyczy klientów korzystających z Usług Mobilnych na podstawie cenników: Netia Mobile z komponentami, Taryfa Mobilny Telefon SIM, Netia Mobile Taryfa Indywidualna, Netia Mobile, Netia Mobile dla Firm, Diallo oferta indywidualna, Diallo oferta biznes, Diallo Mobilny.

czytaj dalej »
28 listopada 2018
DOM

Promocja „Zasady świadczenia usług w roamingu międzynarodowym dla Netia Mobile” ulega przedłużeniu do dnia 28 listopada 2019 r. z uwzględnieniem nowych stawek opłat dodatkowych do cen usług w roamingu międzynarodowym w wysokości zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

czytaj dalej »
17 września 2018
DOM

Uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją Prezesa UKE zmianie (obniżeniu) ulega Stawka Dodatkowa za połączenie odebrane doliczana w przypadku naruszenia Polityki i Zasad.Od 22 września 2018 stawka za minutę połączenia odebranego wynosi 0,04 zł (0,03 zł netto).

czytaj dalej »
20 czerwca 2018
DOM

Szanowny kliencie Informujemy Cię, że dla Twojego bezpieczeństwa zmieniliśmy formę powiadomienia o eFakturze.Od dnia 25.06.2018 roku zmieniamy zakres danych podawanych w powiadomieniu o wystawieniu eFaktury.

czytaj dalej »
01 marca 2018
DOM

Od dnia 1 marca 2018 r. umożliwiamy korzystanie z roamingu międzynarodowego, w tym z roamingu międzynarodowego w Strefie Euro z uwzględnieniem opłat dodatkowych do cen usług w roamingu międzynarodowym niezależnie od polityki uczciwego korzystania, w wysokości zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

czytaj dalej »