Informacja dotycząca obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Akt o Usługach Cyfrowych). Wyznaczenie pojedynczego punktu kontaktowego.
Menu główne