Netia
Menu główne

+48
Czy otrzymali Państwo odpowiedź na reklamację dotyczącą Usługi Dodatkowej?

zaznacz reCaptcha

Netia S.A. jako administrator Pani/Pana danych osobowych przetwarzać będzie Pani/Pana dane w celu wykonania decyzji UOKiK, obsługi procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, obsługi postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu, sprostowania.