Komunikaty

01 stycznia 2019

Zmiana stawek dla usług dostępnych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro od 1 stycznia 2019.

  • Komunikaty
  • DOM
Niniejszy komunikat dotyczy klientów korzystających z Usług Mobilnych na podstawie cenników: Netia Mobile z komponentami, Taryfa Mobilny Telefon SIM, Netia Mobile Taryfa Indywidualna, Netia Mobile, Netia Mobile dla Firm, Diallo oferta indywidualna, Diallo oferta biznes, Diallo Mobilny.

Uprzejmie informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku oraz Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/2286 z dnia 15 grudnia 2016 roku a także Rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (ue) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 531/2012 dalej „Rozporządzenie” zmienią się stawki dla usług dostępnych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro od dnia 1 stycznia 2019.
W związku z powyższym spółki z Grupy Kapitałowej Netia (Netia S.A., Internetia sp. z o.o.) przedstawiają nowe stawki oraz zmienioną Politykę korzystania z roamingu w Strefie Euro (dalej „Polityka”). Wraz z nowymi stawkami w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro obowiązywać będą zasady Polityki wynikające z mechanizmów wskazanych w Rozporządzeniu.


Zmianie (obniżeniu) ulegają Stawki Dodatkowe doliczane w przypadku przekroczenia przyznanych Limitów na korzystanie z transmisji danych w Strefie Euro oraz w przypadku naruszenia Polityki i Zasad.
  • • 0,0615 zł (0,05 zł netto) za minutę połączenia wychodzącego
  • • 0,04 zł (0,03 zł netto) za minutę połączenia odebranego,
  • • 0,05 zł (0,04 zł netto) za SMS,
  • • 0,02214 zł (0,018 zł netto) za MMS,
  • • 0,02214 zł (0,018 zł netto) za 1 MB transmisji danych


Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 61 ust. 51 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), w przypadku braku akceptacji zmian przedstawionych powyżej, mogą Państwo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Uprawnienie to obowiązuje do dnia 1 stycznia 2018 r. Zmiana stanowi obniżenie cen usług telekomunikacyjnych oraz wynika bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian.

W przypadku wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych związanej z ulgą przyznaną Abonentowi, Operatorowi przysługuje Opłata Wyrównawcza. Niniejsza zmiana zastępuje wszelkie dotychczasowe ustalenia w zakresie cen oraz korzystania z krajowych pakietów i limitów GB w roamingu międzynarodowym na terytorium Unii Europejskiej.

 
 
15 kwietnia 2019
DOM

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 r., zmianie ulegną stawki za wykonane połączenia międzynarodowe w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

czytaj dalej »
01 stycznia 2019
DOM

Niniejszy komunikat dotyczy klientów korzystających z Usług Mobilnych na podstawie cenników: Netia Mobile z komponentami, Taryfa Mobilny Telefon SIM, Netia Mobile Taryfa Indywidualna, Netia Mobile, Netia Mobile dla Firm, Diallo oferta indywidualna, Diallo oferta biznes, Diallo Mobilny.

czytaj dalej »
28 listopada 2018
DOM

Promocja „Zasady świadczenia usług w roamingu międzynarodowym dla Netia Mobile” ulega przedłużeniu do dnia 28 listopada 2019 r. z uwzględnieniem nowych stawek opłat dodatkowych do cen usług w roamingu międzynarodowym w wysokości zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

czytaj dalej »
17 września 2018
DOM

Uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją Prezesa UKE zmianie (obniżeniu) ulega Stawka Dodatkowa za połączenie odebrane doliczana w przypadku naruszenia Polityki i Zasad.Od 22 września 2018 stawka za minutę połączenia odebranego wynosi 0,04 zł (0,03 zł netto).

czytaj dalej »
20 czerwca 2018
DOM

Szanowny kliencie Informujemy Cię, że dla Twojego bezpieczeństwa zmieniliśmy formę powiadomienia o eFakturze.Od dnia 25.06.2018 roku zmieniamy zakres danych podawanych w powiadomieniu o wystawieniu eFaktury.

czytaj dalej »
01 marca 2018
DOM

Od dnia 1 marca 2018 r. umożliwiamy korzystanie z roamingu międzynarodowego, w tym z roamingu międzynarodowego w Strefie Euro z uwzględnieniem opłat dodatkowych do cen usług w roamingu międzynarodowym niezależnie od polityki uczciwego korzystania, w wysokości zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

czytaj dalej »