Komunikaty

28 listopada 2018

Promocja „Zasady świadczenia usług w roamingu międzynarodowym dla Netia Mobile” ulega przedłużeniu do dnia 28 listopada 2019 r

 • Komunikaty
 • DOM
Promocja „Zasady świadczenia usług w roamingu międzynarodowym dla Netia Mobile” ulega przedłużeniu do dnia 28 listopada 2019 r. z uwzględnieniem nowych stawek opłat dodatkowych do cen usług w roamingu międzynarodowym w wysokości zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Zasady te dotyczą
 • • Nowych Abonentów, którzy zawrą lub rozszerzą z Operatorem z Grupy Kapitałowej Netia (Netia S.A., Internetia sp. z o.o.) dowolną Umowę Promocyjną i zakupią Usługę Mobilną
 • • Obecnych Abonentów korzystających z Usługi Mobilnej, którzy aktualnie korzystają z roamingu międzynarodowego na podstawie załącznika do SWP „Promocyjne zasady świadczenia usług w roamingu międzynarodowym”

  Dotyczy klientów promocji: Netia Mobile dla Ciebie, Netia Mobile dla Firm – Dosprzedaż, Netia Mobile dla Firm - Dosprzedaż_BS, Netia Mobile_Dosprzedaż 9, Netia Mobile Dosprzedaż 10, Netia Mobile_Pakiety Firmowe, Netia Mobile_Pakiety Rodzinne dla Przyjaciół Netii, Netia Mobile_Pakiety Rodzinne, Netia Mobile w sklepie internetowym, Netia Mobile w sklepie internetowym 2, Elastyczna oferta - 3 miesiące bez opłat, Elastyczna oferta - 6 miesięcy bez opłat, Elastyczna oferta - 6 miesięcy bez opłat – smartDOM, Elastyczna oferta – BSA, LLU, Elastyczna oferta – specjalna 2, GigaDom - Oferta dla przyjaciół Netii, GigaDom – Specjalna 3, Mistrzowska oferta dla domów jednorodzinnych, Netia dla Ciebie - na krótki okres, Netia dla domów jednorodzinnych – specjalna, Netia dla domów jednorodzinnych, Netia Mobile dla Przyjaciół Netii_2018, Więcej dla Firm.


Abonent będzie korzystał z przyznanych na podstawie Szczegółowych Warunków Promocji pakietów minut, SMS-ów, MMS-ów oraz pakietu do korzystania z transmisji danych w Strefie Euro z uwzględnieniem obowiązującej stawki krajowej oraz dopłaty wskazanej w Zasadach świadczenia usług w roamingu międzynarodowym dla Netia Mobile.

Po wykorzystaniu przyznanych pakietów opłaty za poszczególne frakcje ruchu będą naliczane zgodnie z Cennikiem Usług Netia Mobile z komponentami BIS oraz Zasadami świadczenia usług w roamingu międzynarodowym dla Netia Mobile.

Wysokość dopłat za usługi w roamingu międzynarodowym w strefie Euro wyniosą odpowiednio:
 • • 0,0615 zł brutto za minutę połączenia wychodzącego
 • • 0,0369 zł brutto za minutę połączenia przychodzącego
 • • 0,0492 zł brutto za SMS
 • • 0,02214 zł brutto za MMS
 • • 0,02214 zł brutto za 1 MB transmisji danych


Zmiany będą obowiązywać od dnia 28 listopada 2018 r. do 28 listopada 2019 r., z zastrzeżeniem, że zasady te mogą zostać automatycznie przedłużone lub odwołane przed upływem wyżej wskazanego terminu decyzją Operatora przy uwzględnieniu postanowień Decyzji Prezesa UKE z dnia 27 listopada 2018 r. w zakresie dopłat do usługi roamingu.

Operator powiadomi o odwołaniu Promocji w terminie 30 dni przed datą jej zakończenia na stronie internetowej Operatora.

 
 
15 kwietnia 2019
DOM

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 r., zmianie ulegną stawki za wykonane połączenia międzynarodowe w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

czytaj dalej »
01 stycznia 2019
DOM

Niniejszy komunikat dotyczy klientów korzystających z Usług Mobilnych na podstawie cenników: Netia Mobile z komponentami, Taryfa Mobilny Telefon SIM, Netia Mobile Taryfa Indywidualna, Netia Mobile, Netia Mobile dla Firm, Diallo oferta indywidualna, Diallo oferta biznes, Diallo Mobilny.

czytaj dalej »
28 listopada 2018
DOM

Promocja „Zasady świadczenia usług w roamingu międzynarodowym dla Netia Mobile” ulega przedłużeniu do dnia 28 listopada 2019 r. z uwzględnieniem nowych stawek opłat dodatkowych do cen usług w roamingu międzynarodowym w wysokości zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

czytaj dalej »
17 września 2018
DOM

Uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją Prezesa UKE zmianie (obniżeniu) ulega Stawka Dodatkowa za połączenie odebrane doliczana w przypadku naruszenia Polityki i Zasad.Od 22 września 2018 stawka za minutę połączenia odebranego wynosi 0,04 zł (0,03 zł netto).

czytaj dalej »
20 czerwca 2018
DOM

Szanowny kliencie Informujemy Cię, że dla Twojego bezpieczeństwa zmieniliśmy formę powiadomienia o eFakturze.Od dnia 25.06.2018 roku zmieniamy zakres danych podawanych w powiadomieniu o wystawieniu eFaktury.

czytaj dalej »
01 marca 2018
DOM

Od dnia 1 marca 2018 r. umożliwiamy korzystanie z roamingu międzynarodowego, w tym z roamingu międzynarodowego w Strefie Euro z uwzględnieniem opłat dodatkowych do cen usług w roamingu międzynarodowym niezależnie od polityki uczciwego korzystania, w wysokości zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

czytaj dalej »