Komunikaty

01 marca 2018

Zmiany w ofercie roamingu międzynarodowego w Netia Mobile

  • Komunikaty
  • DOM
Od dnia 1 marca 2018 r. umożliwiamy korzystanie z roamingu międzynarodowego, w tym z roamingu międzynarodowego w Strefie Euro z uwzględnieniem opłat dodatkowych do cen usług w roamingu międzynarodowym niezależnie od polityki uczciwego korzystania, w wysokości zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Zasady te dotyczą Abonentów, którzy zawrą lub rozszerzą z Operatorem z Grupy Kapitałowej Netia (Netia S.A., Dialog sp. z o.o., Internetia sp. z o.o.) dowolną Umowę Promocyjną i zakupią Usługę Mobilną.

Abonent będzie korzystał z przyznanych na podstawie Szczegółowych Warunków Promocji pakietów minut, SMS-ów, MMS-ów oraz pakietu do korzystania z transmisji danych w Strefie Euro z uwzględnieniem obowiązującej stawki krajowej oraz dopłaty wskazanej w Zasadach świadczenia usług w roamingu międzynarodowym dla Netia Mobile.

Po wykorzystaniu przyznanych pakietów opłaty za poszczególne frakcje ruchu będą naliczane zgodnie z Cennikiem Usług Netia Mobile z komponentami BIS oraz Zasadami świadczenia usług w roamingu międzynarodowym dla Netia Mobile.

Wysokość dopłat za usługi w roamingu międzynarodowym w strefie Euro wyniosą odpowiednio:

  • • 0,16 zł brutto za minutę połączenia wychodzącego;
  • • 0,05 zł brutto za minutę połączenia przychodzącego;
  • • 0,05 zł brutto za SMS;
  • • 0,03 zł brutto za MMS;
  • • 0,03 zł brutto za 1 MB transmisji danych.


Zmiany będą obowiązywać od dnia 1 marca 2018 r. do 27 listopada 2018 r., z zastrzeżeniem, że zasady te mogą zostać automatycznie przedłużone lub odwołane przed upływem wyżej wskazanego terminu decyzją Operatora przy uwzględnieniu postanowień Decyzji Prezesa UKE z dnia 23 listopada 2017 r. w zakresie dopłat do usługi roamingu.

Operator powiadomi o odwołaniu Promocji w terminie 30 dni przed datą jej zakończenia na stronie internetowej Operatora.

Klienci, którzy między 15 czerwca 2017 r., a 28 lutego 2018 r., zawarli lub rozszerzyli z Operatorem dowolną Umowę Promocyjną i zakupili Usługę Mobilną, mogą złożyć dyspozycję o uruchomieniu usługi roamingu międzynarodowego zgodnie z Zasadami świadczenia usług w roamingu międzynarodowym dla Netia Mobile poprzez kontakt z Obsługą Klienta.

 
 
15 kwietnia 2019
DOM

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 r., zmianie ulegną stawki za wykonane połączenia międzynarodowe w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

czytaj dalej »
01 stycznia 2019
DOM

Niniejszy komunikat dotyczy klientów korzystających z Usług Mobilnych na podstawie cenników: Netia Mobile z komponentami, Taryfa Mobilny Telefon SIM, Netia Mobile Taryfa Indywidualna, Netia Mobile, Netia Mobile dla Firm, Diallo oferta indywidualna, Diallo oferta biznes, Diallo Mobilny.

czytaj dalej »
28 listopada 2018
DOM

Promocja „Zasady świadczenia usług w roamingu międzynarodowym dla Netia Mobile” ulega przedłużeniu do dnia 28 listopada 2019 r. z uwzględnieniem nowych stawek opłat dodatkowych do cen usług w roamingu międzynarodowym w wysokości zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

czytaj dalej »
17 września 2018
DOM

Uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją Prezesa UKE zmianie (obniżeniu) ulega Stawka Dodatkowa za połączenie odebrane doliczana w przypadku naruszenia Polityki i Zasad.Od 22 września 2018 stawka za minutę połączenia odebranego wynosi 0,04 zł (0,03 zł netto).

czytaj dalej »
20 czerwca 2018
DOM

Szanowny kliencie Informujemy Cię, że dla Twojego bezpieczeństwa zmieniliśmy formę powiadomienia o eFakturze.Od dnia 25.06.2018 roku zmieniamy zakres danych podawanych w powiadomieniu o wystawieniu eFaktury.

czytaj dalej »
01 marca 2018
DOM

Od dnia 1 marca 2018 r. umożliwiamy korzystanie z roamingu międzynarodowego, w tym z roamingu międzynarodowego w Strefie Euro z uwzględnieniem opłat dodatkowych do cen usług w roamingu międzynarodowym niezależnie od polityki uczciwego korzystania, w wysokości zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

czytaj dalej »