Operatorzy - Współpraca | Netia Biznes
Menu główne
Współpraca

Netia do realizacji swoich ogólnopolskich projektów klienckich poszukuje Partnerów, którzy w ramach swojej sieci dostarczą „ostatnią milę” potrzebną do podłączenia usług telekomunikacyjnych dla naszych Klientów.
Rozwijaj się z Netią i uzupełnij formularz zgłoszeniowy dla partnerów infrastrukturalnych. Netia - podczas realizacji projektu w zasięgu Twojej sieci - poprosi o weryfikację warunków technicznych oraz przygotowanie oferty.

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna stanowi podstawę każdej podejmowanej inwestycji.
Jako operator z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i wdrażaniu sieci telekomunikacyjnych, oferujemy naszym klientom profesjonalną pomoc w przygotowaniu dokumentacji technicznej zgodnej z zasadami dostępu do usług kanalizacji kablowej.

W jej ramach przygotujemy dla Państwa:
•    Projekty techniczne Wykonawcze – na podstawie wcześniej wydanych przez nas warunków technicznych dla usług dzierżawy kanalizacji.
•    Dokumentację Powykonawczą -  doprecyzowującą parametry określone w projekcie technicznym, a także pozwalające na weryfikację prac budowlanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

W celu poznania szczegółów oferty zapraszamy do kontaktu kanalizacja@netia.pl

Infrastruktura techniczna

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej DHRT.WIT.6082.2.2017.68 z dnia 11 września 2018r., NETIA S.A. jako właściciel infrastruktury teletechnicznej,  przedstawia aktualne warunki  zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej Przedsiębiorcom Telekomunikacyjnym w zakresie kanalizacji kablowej:

Infrastruktura techniczna

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej DHRT.WIT.6082.2.2017.68 z dnia 11 września 2018r., NETIA S.A. jako właściciel infrastruktury teletechnicznej,  przedstawia aktualne warunki  zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej Przedsiębiorcom Telekomunikacyjnym w zakresie kanalizacji budynkowej:

Warunki Dostępu Netia SA

Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych  zainteresowanych współpracą w zakresie dostępu do infrastruktury teletechnicznej od NETIA S.A. prosimy o kontakt z:

Izabela Papierak, kom.: +48 697 045 126; e-mail: izabela.papierak@netia.pl
Infrastruktura techniczna

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej DHRT.WIT.6082.1.2018.101 z dnia 13 maja 2019 r., NETIA S.A. przedstawia aktualne warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kabli telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych:

Warunki Dostępu Netia SA

Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych  zainteresowanych współpracą w zakresie dostępu do kabli telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych od NETIA S.A. prosimy o kontakt z:

Delfina Sokół-Potocka, kom.: +48 600 324 650; e-mail: delfina.sokol-potocka@netia.pl

Wybierz swój język ×