Netia Ethernet | Biznes Netia
Menu główne

Netia Ethernet

Efektywna transmisja danych między oddziałami

Połącz dowolną liczbą oddziałów Twojej firmy w jedną sieć na poziomie standardowych interface'ów Ethernet i przesyłaj między nimi różnego typu dane – efektywnie i bezpiecznie.

Bezpieczeństwo
Rozwiązanie Netia Ethernet jest oparte o łącze symetryczne, co zapewni Twojej firmie dużą stabilność połączenia. W ramach niego zyskujesz również najwyższy poziom bezpieczeństwa połączenia.
Skalowalność
Duża skalowalność usługi i jednoczesna prostota zarządzania danymi transmitowanymi za jej pośrednictwem dzięki zastosowaniu jednolitego protokołu Ethernet.
Efektywność kosztowa
Netia Ethernet to zaawansowana łączność bez większych nakładów i ryzyka, atrakcyjna cena przy wyższych przepustowościach, niskie koszty wdrożenia per 1Mbps. Wybierając tę usługę efektywnie kosztowo połączysz oddziały Twojej firmy w jedną sieć.
Oszczędność czasu
Netia Ethernet jest w pełni zarządzana przez Netię – Twój zespół IT nie musi się więc zajmować administracją sieci WAN i urządzeń sieciowych, dzięki czemu zyskuje więcej czasu na inne projekty.
 
Porozmawiaj z nami!
Zamów kontakt
lub zadzwoń
+22 35 81 550


 
Do 10 Gb/s
przepustowości sieci w warstwie drugiej
Do 10x
mniejszy koszt transmisji danych niż przy tradycyjnych rozwiązaniach WAN
Wsparcie 24h
specjalistów Netii, zarządzających usługą
Routing
w razie awarii fizycznego łącza (warstwa 2)
Ogólnopolski zasięg
przez sieć optyczną Netii
Umowa SLA
gwarantująca parametry usługi

Wszystkie oddziały w jednej sieci

Netia Ethernet to usługa łącząca oddziały Twojej firmy w jedną sieć i zapewniająca wysoką jakość transmisji danych między nimi.

Masz pytania?
Umów kontakt
lub zadzwoń +48 22 35 81 550

Topologie usługi:

Usługa Netia Ethernet może być realizowana w różnych topologiach w zależności od potrzeb Klienta.

Topologia Punkt - Punkt

Charakteryzuje się tym, że każdy port fizyczny w oddziale firmy Klienta ma swój odpowiednik w postaci fizycznego portu Ethernet znajdującego się w jego centrali. Są to niezależne kanały transmisji danych Ethernet. Każdy z tych kanałów może charakteryzować się innymi parametrami, a do budowy rozwiązania może być użyty dowolny typ usługi.

Topologia Punkt - Wielopunkt

Charakteryzuje się tym, że wszystkie porty fizyczne z oddziałów firmy zbiegają się na pojedynczym porcie fizycznym w lokalizacji centralnej Klienta, w której poszczególne relacje są rozróżniane dzięki odpowiedniemu tagowi 802.1q (każda relacja - z punktu widzenia lokalizacji centralnej klienta - ma odpowiedni numer VLAN). 
Dowiedz się więcej!
Zamów kontakt
lub zadzwoń
+22 35 81 550


 
 • Co to jest Ethernet?

  Ethernet to standardowy protokół komunikacyjny stosowany w lokalnych sieciach LAN, miejskich sieciach MAN oraz rozległych sieciach WAN, pozwalający połączyć komputery, serwery, drukarki oraz inne urządzenia między sobą z siecią i z Internetem.


  Ethernet zadebiutował w latach 80 dwudziestego wieku jako sposób na połączenie urządzeń znajdujących się w niedużej odległości. Od 40 lat jest podstawą większości sieci biznesowych ze względu na swoją skalę, niezawodność i prostotę wdrażania. Zapewnia on dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań, zasobów i funkcjonalności, dzięki nieustannemu wzrostowi prędkości przesyłania danych.


  Jest to obecnie najbardziej rozpowszechniona technologia w sieciach lokalnych LAN. Wykracza jednak poza rozwiązania lokalne, umożliwiając firmom korzystanie z Ethernetu w ich sieciach rozległych WAN oraz pozwalając na połączenie dużych przedsiębiorstw z rozproszonymi oddziałami i centrami danych. Ułatwia również wdrożenie szeregu zastosowań poprzez dostęp do różnych technologii sieciowych, takich jak, np. wirtualne sieci prywatne VPN.

 • Dla kogo przyda się rozwiązanie Netia Ethernet?
  Netia Ethernet to usługa dedykowana dla klientów, którzy:
  - posiadają scentralizowaną architekturę swojej sieci (aplikacje, serwery usługowe, korporacyjne zasoby danych skolokowane są w centrach danych lub w siedzibie głównej firmy).
  - wymagają szybkich, niezawodnych i symetrycznych połączeń oddziałów firmy z lokalizacją centralną jedną jednolitą siecią Ethernet, w obrębie jednego lub kilku węzłów Ethernet.
  - nie chcą implementować w swojej sieci protokołów i urządzeń warstwy trzeciej modelu OSI (oznacza to możliwość obniżenia kosztów, poprzez wyeliminowanie urządzeń aktywnych sieci takich jak np. Routery)
  - oczekują od rozwiązania najwyższego poziomu bezpieczeństwa na poziomie połączeń.
  - wymagają regularnego backupowania wszystkich komputerów w sieci firmowej, do czego niezbędna jest wysoka przepływność łącza.
  - prowadzą działalność związaną z dystrybucja dużych ilości treści typu prezentacje multimedialne, transmisje video, e-learning, czy wykłady na odległość
  - świadczą usługi monitoringu video lub video-transmisji.
  - oczekują obsługi scentralizowanych systemów informatycznych wymagających wysokich parametrów transmisyjnych, w których wymiana danych pomiędzy jednostkami musi być realizowana w sposób ciągły i bez opóźnień czasowych (np. systemy SAP, ERP, CRM).
  - zdalnie zarządzają sieciami i serwerami, a w ich działalności kluczową sprawą jest tworzenie kopi zapasowych systemów, którymi się opiekują.
 • Jakie korzyści daje Netia Ethernet?

  - Zapewnienie łącza symetrycznego o dużej przepustowości
  - Bezpieczeństwo - Routing w razie awarii fizycznego łącza (warstwa 2)
  - Gwarancja SLA, QOS
  - COS – 3
  - Gwarancja przepustowości CIR
  - Utrzymanie usługi
  - Stosunkowo niska cena
  - Duża skalowalność z jednoczesną prostotą zarządzania danymi transmitowanymi za pośrednictwem usługi (w obrębie całej sieci zastosowany jest bowiem jednolity protokół Ethernet)
 • Co obejmuje usługa Netia Ethernet?

  Usługa Netia Ethernet zapewnia:
  - łącze dostępowe do lokalizacji Klienta (realizowane w technologii dostosowanej do potrzeb rozwiązania i z przepływnością wynikającą z wymagań Klienta)
  - topologię sieci zgodnie z potrzebami Klienta
  - dostarczenie urządzeń końcowych - o ile jest taka potrzeba (switche'a CE)
  - zarządzanie switchami CE zależnie od potrzeb Klienta
  - transmisję wszystkich rodzajów ruchu
  - gwarancje parametrów usługi objęte kontraktem SLA wraz z bonifikatami
 • Co to jest i jak działa Internet szerokopasmowy?

  Internet szerokopasmowy to typ połączeń internetowych charakteryzujących się dużą szybkością przesyłania danych, mierzonych w Kb/s, Mb/s lub Gb/s. Połączenia takie umożliwiają technologie z rodziny DSL (ADSL, SDSL itp.) oraz np. łącza kablowe sieci telewizyjnych, łącza satelitarne czy stałe połączenia bezprzewodowe.


  Szerokopasmowe połączenia internetowe wykorzystują do transmisji danych dedykowane typy linii i kabli, które są wykorzystywane wyłącznie do dostępu do Internetu. Dzięki temu pozwalają przesyłać duże pliki, wysokiej jakości obrazy, filmy, oglądać telewizję internetową, brać udział w wideokonferencjach, a także korzystać z wielu zawansowanych usług internetowych.

 • Jakie są dostępne technologie Ethernet ?

  Ethernet to standard początkowo wykorzystywany w budowie lokalnych sieci komputerowych, a obecnie również w sieciach rozległych. Obejmuje specyfikację kabli oraz przesyłanych nimi sygnałów. Ethernet opisuje również format pakietów i protokoły w dwóch najniższych warstwach OSI, a jego specyfikacja została zdefiniowana w standardzie 802.3 IEEE.

   

  Technologie Ethernet 10 Mb/s

  10Base2 – używa kabla koncentrycznego biegnącego pomiędzy wszystkimi kartami sieciowymi wpiętymi do sieci. Karty podłącza się za pomocą trójnika, do którego podpina się kabel za pomocą złącza BNC.
  10Base5 – standard z 1980 roku umożliwiający budowę segmentów o długości do 500 m. Działał z szybkością 10 Mb/s.
  10BaseF – specyfikacja Ethernet o paśmie podstawowym 10 Mb/s, odwołująca się do standardów 10BaseFB, 10BaseFL, 10BaseFP, korzystających z kabla światłowodowego.
  10BaseFB, 10BaseFL, 10BaseFP – specyfikacje Ethernet o paśmie podstawowym 10 Mb/s, korzystająca z kabla światłowodowego.
  10BaseT – specyfikacja Ethernet o paśmie podstawowym 10 Mb/s, korzystająca z dwóch par skrętki.
  10BaseFX – szerokopasmowa specyfikacja Fast Ethernet 100 Mb/s, korzystająca z dwóch kabli światłowodowych.
  10Broad36 – specyfikacja Ethernet o paśmie podstawowym 10Mb/s, korzystająca z szerokopasmowego kabla koncentrycznego stosowanego do przesyłania sygnału telewizyjnego.
   

  Technologie Ethernet 100 Mb/s

  100BaseT – Fast Ethernet – standard szybkiej transmisji dla sieci lokalnych o przepływności 100 Mb/s w topologii gwiazdy.
  100BaseT4, 100BaseTX, 100BaseX – szerokopasmowe specyfikacje Fast Ethernet 100 Mb/s.
  100BaseVG – standard o szybkości 100 Mb/s zaproponowany przez firmę Hewlett-Packard.
  100VG-AnyLAN – technologia Fast Ethernet 100Mb/s plus Token.
   

  Technologie Ethernet 1000 Mb/s

  1000BaseLX, 1000BaseSX – technologie Gigabit Ethernet wykorzystujące przesyłanie danych kablem światłowodowym.
  1000BaseT – technologia Gigabit Ethernet przesyłająca dane skrętką.
  1000BaseCX – pozwala na przesyłanie danych kablem 150 Ohm na maksymalną odległość 25 metrów.
   

  Technologie Ethernet 10 Gb/s

  10GBaseLX4 – ma zasięg 240 lub 300 m dla światłowodów wielomodowych lub 10 km - dla jednomodowych.
  10GBaseLR – Ethernet korzystający ze światłowodów jednomodowych, pozwalający przesyłać dane na odległość 10 km.
  10GBaseER – Ethernet korzystający ze światłowodów jednomodowych, pozwalający przesyłać dane na odległość 40 km.
  10GBaseSW, 10GBaseLW i 10GBaseEW – odpowiedniki 10GBaseSR, 10GBaseLR i 10GBaseER, które korzystają z transmisji synchronicznej przy tych samych typach światłowodów i tych samych odległościach.
  6BONE – jest testową siecią IPv6 (najnowszej, szóstej wersji Protokołu Internetowego).
   
 • Jakie są dostępne topologie w ramach sieci Ethernet?

  Topologia sieci określa sposób wzajemnego połączenia jej elementów. Rozróżnia się topologie fizyczne i logiczne. Topologia fizyczna definiuje sposób fizycznego połączenia stacji i urządzeń sieciowych, a topologia logiczna - ich sposób komunikacji między sobą.
   

  Sieci typu magistrala (Ethernet 10Base-2)

  Zbudowane są z wykorzystaniem kabla koncentrycznego, a długość jednego segmentu sieci wynosi maksymalnie 185 m. Komputery dołączane są do kabla za pomocą trójników.
  Końce każdego segmentu sieci muszą być ponadto na końcach wyposażone w odpowiednie terminatory.
   

  Sieci typu gwiazda (Ethernet - 10Base-T, Fast Ethernet - 100Base-TX)

  Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane ze względu na dużo mniejszą awaryjność. Długość kabla od koncentratora do komputera może wynosić maksymalnie 100 m.


   

Polecane treści

Netia Ethernet należy do usług

Kompleksowych rozwiązań dla najbardziej wymagających Klientów sektora B2B

Poznaj NetiaNext

Wybierz swój język ×