zamknij [X]
 • Internet juz od 1 zł

  Internet

  Wybierz Internet o prędkości 100 Mb/s
  lub Internet 50 albo 10 Mb/s z:

  • Routerem Wi-Fi
  • Umowa na 24 miesiące
  Szybki internet MAX
  Abonament
  miesięczny
  10 Mb/s
  50 Mb/s
  100 Mb/s
  19,95 zł przez 3 miesiące potem 39,90 zł/mies. Sprawdź szczegóły  > Dla stałych Klientów  >
  24,95 zł przez 3 miesiące potem 49,90 zł/mies. Sprawdź szczegóły  > Dla stałych Klientów  >
  29,95 zł przez 3 miesiące potem 59,90 zł/mies. Sprawdź szczegóły  > Dla stałych Klientów  >  Szczegółowe Warunki Promocji „Oferta za pół ceny” (plik PDF, 121kB)

  Prezentowana oferta obowiązuje przy nowej Umowie zawartej na czas określony 24 miesięcy obejmującej Usługę Internetową wraz z dodatkową płatną usługą Bezpieczny Internet2 wraz z Usługą Mobilną. Warunkiem skorzystania z promocji jest zamówienie do Usługi Internetowej dodatkowo płatnej usługi dodatkowej Bezpieczny Internet 2. Oferowana Usługa Mobilna dostępna jest we wskazanej cenie przy jednoczesnym korzystaniu z Usługę Internetowej w ramach promocji "Oferta za pół ceny przy jednoczesnym korzystaniu z e-Faktury na warunkach wskazanych w niniejszej Promocji. Zaprezentowane ceny nie obejmują opłat związanych ze świadczeniem usług dodatkowych do Usługi Internetowej Usługa Mobilna oparta jest na infrastrukturze P4 sp. z o.o.
  W przypadku rezygnacja z jednej z Usług wchodzących w skład Pakietu opłata za Usługi Mobilne będzie naliczana zgodnie z warunkami niniejszej Promocji. Szybki Internet Max stanowią wyłącznie nazwę marketingową Usługi Internetowej opartej na parametrach jakości wynikających z maksymalnych parametrów technicznych danej technologii w jakiej świadczona jest Usługa Internetowa lub wynikająca z ofertowych ustanowień technicznych łącza. Parametry świadczenia Usługi Internetowej oraz Usługi Mobilnej, w szczególności parametry prędkości oraz wpływu innych usług na Usługę Internetową dostępne są na stronie www.netia.pl. Szczegółowe Warunki Promocji oraz Cenniki zawierające m.in. wysokość i sposób naliczania opłat aktywacyjnych za urządzenia i usługi oraz opłat za dodatkowe usługi dostępne są na netia.pl.

  Internet + telefon już od 12 zł/mies.

  Telefon mobilny

  już od 10 zł/mies.

  Wybierz telefon dopasowany do swoich potrzeb:

  • Telefon Mobilny Do wszystkich 100 - 100 minut na połączenia komórkowe i stacjonarne w Polsce oraz na połączenia międzynarodowe: stacjonarne do UE oraz stacjonarne i komórkowe do USA i Kanady, w ramach abonamentu
  • Telefon Mobilny No Limit - nielimitowane połączenia komórkowe i stacjonarne w Polsce oraz nielimitowane połączenia międzynarodowe: stacjonarne do UE oraz stacjonarne i komórkowe do USA i Kanady, w ramach abonamentu
  Telefon
  Abonament
  miesięczny
  Telefon
  Mobilny 100
  Telefon
  Mobilny No Limit
  10 zł/mies. przez cały okres trwania umowy Sprawdź szczegóły  > Dla stałych Klientów  >
  3 miesiące za 1 zł potem 30 zł/mies. Sprawdź szczegóły  > Dla stałych Klientów  >
  Prezentowana oferta obowiązuje przy nowej Umowie zawartej na czas określony 24 miesięcy obejmującej Usługę Mobilną. Oferowana Usługa Mobilna dostępna jest we wskazanej cenie przy jednoczesnym korzystaniu z Usługę Internetowej lub Usługi Telefonicznej w ramach promocji "Oferta za pół ceny przy jednoczesnym korzystaniu z e-Faktury na warunkach wskazanych w niniejszej Promocji. Zaprezentowane ceny nie obejmują opłat związanych ze świadczeniem Usługi Internetowej lub Usługi Telefonicznej Usługa Mobilna oparta jest na infrastrukturze P4 sp. z o.o.

  W przypadku rezygnacja z jednej z Usług wchodzących w skład Pakietu opłata za Usługi Mobilne będzie naliczana zgodnie z warunkami niniejszej Promocji. Parametry świadczenia Usługi Mobilnej w szczególności parametry prędkości oraz wpływu innych usług na Usługę Internetową dostępne są na stronie www.netia.pl.

  Szczegółowe Warunki Promocji oraz Cenniki zawierające m.in. wysokość i sposób naliczania opłat aktywacyjnych za urządzenia i usługi oraz opłat za dodatkowe usługi dostępne są na netia.pl.

  Bezpieczny Internet

  Twój komputer jest bezpieczny z Bezpiecznym Internetem.

  Teraz możesz bez obaw przeglądać strony internetowe, robić przelewy bankowe przez Internet oraz udostępniać komputer dzieciom – nie zważając na ataki wirusów, szkodliwe programy i nieodpowiednią treść.

  Bezpieczny Internet gwarantuje Ci bezpieczeństwo najwyższej klasy – dzięki F-Secure, uznanemu liderowi w dziedzinie komputerów osobistych.
  Bezpieczny Internet
  Oprogramowanie antywirusowe, które zapewnia bezpieczny dostęp do sieci internetowej.


  Dlaczego warto korzystać z Bezpiecznego Internetu?

  • 90% wszystkich komputerów domowych jest lub było zainfekowanych wirusem.
  • 77% użytkowników internetu nie ma aktualnego oprogramowania antywirusowego.
  • 62% wszystkich wiadomości e-mail to spam.
  • W internecie krąży ponad milion wirusów i innego złośliwego oprogramowania.
  • Każdego dnia w internecie jest wykrywanych 10 –15 nowych, groźnych dla Twojego komputera wirusów.


  Pakiet Bezpieczny Internet zdobył nagrody w dziedzinie bezpieczeństwa:

  AV comparatives - Product of the year - 2010.jpg Zwycięzca Komputer Świat - Jakość, nr 5/2010  Najlepsza Jakość/Cena - PC Format nr 2/2009   Najlepsza opłacalność - PC World- nr 8/2009      Szczegóły usługi

  Co w pakiecie Bezpieczny Internet


  Co w pakiecie Bezpieczny Internet


  opcje

  Punkty sprzedaży
  Autoryzowani partnerzy Biura obsługi

  Zakończenie działalności hostingowej

  INTERNETIA zaprzestaje świadczyć usługi hostingowe, w ramach których utrzymywane są konta pocztowe i strony www na serwerach INTERNETII.

  Obsługa techniczna świadczonych usług została przekazana firmie SLIM TECH. Zmiana powyższa, uwarunkowana kwestiami technicznymi, wiąże się z przeniesieniem usług na nową platformę hostingową, o czym użytkownicy zostaną powiadomieni mailowo na adresy kont pocztowych na serwerach INTERNETII. Na te adresy będą również przesyłane informacje o szczegółach związanych ze zmianą dostawcy usług hostingowych.

  Dzięki współpracy z firmą SLIM TECH będzie możliwość kontynuowania korzystania z usług hostingowych po terminie wygaśnięcia współpracy z INTERNETIĄ w sposób ciągły, pod warunkiem skorzystania z oferty przedstawionej bezpośrednio przez SLIM TECH.

  W celu uzyskania informacji o ofercie SLIM TECH należy kontaktować się wysyłając maila na adres hosting@slimtech.pl lub telefonicznie, tel.: 519 560 518.


  Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich - zmiana przepisów i dokumentów na 10 stycznia 2017r.

  Szanowni Państwo, 10 stycznia 2017 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823), (dalej „Ustawa”), która stanowi w istocie implementację części materialnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich).Uwzględniając konieczność dokonania modyfikacji we wzorcach umownych oraz poinformowania Abonentów na podstawie art. art. 60 a ust. 3a Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800), wprowadzamy zmiany do obowiązującego u Operatora Regulaminu, wynikające z wejścia w życie nowej Ustawy. Jednocześnie informujemy, że Abonent do dnia wejścia w życie proponowanych zmian może doręczyć Operatorowi pisemne wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w przypadku braku akceptacji propozycji zmian. Uprawnienie to dotyczy braku akceptacji zmian Regulaminu. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian. W przypadku wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych związanej z ulgą przyznaną Abonentowi, Operator naliczy Opłatę Wyrównawczą, ze względu na fakt, iż zakres zmian wynika ze zmiany obowiązujących przepisów prawa (art. 60 a ust. 3 punkt 1 Ustawy Prawo telekomunikacyjne). Zmiana nie ma wpływu na wysokość opłat abonamentowych oraz cennikowych..

  Grupa Netia, INTERNETIA sp. z o.o.
  Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia


  Dokumenty abonenckie


  Zmiana regulaminu.

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 1 stycznia 2017 roku, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi w życie Rozporządzenie (dalej „Rozporządzenie”) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii. Nowe Rozporządzenie wprowadza korzystne dla abonentów rozwiązania: ustanawia, na obszarze Unii Europejskiej, jednolite zasady równego dostępu do otwartego internetu oraz związane z tym prawa użytkowników końcowych i obowiązki dostawców usług dostępu do internetu. Równocześnie wprowadzony został nakaz, aby dostawca usługi dostępu do internetu traktował każdy ruch równo, bez dyskryminacji, ograniczeń, czy ingerencji bez względu na nadawcę lub odbiorcę, konsultowane lub rozpowszechnianie treści, wykorzystywane lub udostępniane aplikacje lub usługi, lub też urządzenia końcowe, a środki zarządzania ruchem stosowane przez dostawcę były przejrzyste, niedyskryminacyjne i proporcjonalne oraz nie powinny być podyktowane względami handlowymi. Zakazane zostały również wszelkie praktyki zarządzania ruchem wykraczające poza odpowiednie środki zarządzania ruchem, które blokują, spowalniają, zmieniają, ograniczają, faworyzują lub ingerują w odpowiednie treści, aplikacje lub usługi, lub określone kategorie treści, aplikacji i usług, lub też pogarszają ich jakość, chyba, że takie środki są uzasadnione i przewidziane w Rozporządzeniu. Uwzględniając konieczność dokonania modyfikacji we wzorcach umownych oraz poinformowania Abonentów na podstawie art. 60 a ust. 3a oraz art. 61 ust 5 1 Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800), wprowadzamy zmiany do obowiązujących u Operatora Regulaminu, Umów oraz Cennika wynikające z wejścia w życie nowego Rozporządzenia. W załącznikach przedkładamy List o zmianie wzorca, zmieniony Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia i inne zmienione dokumenty abonenckie. Jednocześnie informujemy, że Abonent do dnia wejścia w życie proponowanych zmian może doręczyć Operatorowi pisemne wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w przypadku braku akceptacji propozycji zmian. Uprawnienie to dotyczy braku akceptacji zmian tak Regulaminu, Umowy, jak i Cennika. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian. W przypadku wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych związanej z ulgą przyznaną Abonentowi, Operator naliczy Opłatę Wyrównawczą, ze względu na fakt, iż zakres zmian wynika ze zmiany obowiązujących przepisów prawa (art. 60 a ust. 3 punkt 1 Ustawy Prawo telekomunikacyjne). Wprowadzane zmiany nie mają wpływu na opłaty abonamentowe oraz cennikowe.

  Grupa Netia, INTERNETIA sp. z o.o.
  Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia


  Dokumenty abonenckie


  Dokumenty abonenckie


  Zmiana adresu magazynu Internetii sp. z o.o.

  Uprzejmie informujemy, że w związku z przeniesieniem Magazynu Internetii od dnia 04.05.2015r. zmianie ulega adres zwrotu sprzętu wydzierżawianego klientom na czas trwania umowy. Po zakończeniu umowy sprzęt należy zwracać na adres:

  Grupa Netia, INTERNETIA sp. z o.o.
  Magazyn Centralny arvato Polska
  Kopytów 44D bud. 4
  05-870 Błonie k. Warszawy

  w terminie zgodnym z zapisami umowy.  Zmiana regulaminu.

  Informujemy, iż z dniem 30 marca 2015 roku Grupa Netia wprowadza nowe regulaminy świadczenia usług. Zmiana będzie dotyczyć abonentów, którzy podpiszą umowę po 30 marca 2015.  Nowe regulaminy znajdują się w załączeniu.  Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia
  Nowa oferta dla obecnych klientów

  Szanowny Abonencie, proponujemy zmianę warunków Umowy w zakresie skrócenia okresu jej wypowiedzenia. Z Promocji mogą skorzystać Abonenci, którzy zawarli Umowę w okresie: od [25 grudnia 2014r.] do [29 marca 2054r.]
  Szczegółowe Warunki Świadczenia Usług
  Nowelizacja Prawa - zmiana regulaminu.

  Drogi Abonencie uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie dnia 25 grudnia 2014r. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 Netia wprowadza nowe Regulaminy Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia dla Abonentów zawierających umowy po dniu wejścia w życie nowych przepisów.  Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia


  Zmiana adresu korespondencji dla Abonentów Internetii sp. z o.o.

  Uprzejmie informujemy, że od 15.09.2014r zmianie ulega adres do korespondencji dla Abonentów

  Internetii sp. z o.o. Wszelką korespondencję prosimy kierować na nowy adres :

  Internetia sp. z o.o.

  Skrytka pocztowa nr 1331

  40-001 UP Katowice 1

  Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że bez zmian pozostaje adres obowiązujący w przypadku zwrotu sprzętu:

  Magazyn INTERNETIA sp. z o.o. 

  Św. Rocha 6 lok. 19

  15-879 Białystok
  Nowa oferta dla obecnych klientów

  Szanowny Abonencie, proponujemy zmianę warunków Umowy w zakresie jej przedłużania. Z Promocji mogą skorzystać Abonenci, którzy zawarli Umowę w okresie: od [27 sierpnia 2012r.] do [31 marca 2014r.]  Szczegółowe Warunki Promocji „Bez konsekwencji”

  Konsolidacja Firm 30 września 2013

  Szanowni Państwo,

  miło mi poinformować, że 30 września 2013 r. nastąpiło formalne połączenie spółek:
  1. STI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  2. Sanetja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  (dalej zwane „Spółki Przejmowane”)

  z Internetia Sp. z o. o. (Grupa Netia) z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000229688, wysokość kapitału zakładowego: 39.669.500 PLN, NIP 526-28-46-048, REGON 140063450. W wyniku połączenia Spółki Przejmowane, zostały w całości włączone do Internetia Sp. z o.o., która wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartych z Państwem Umów o świadczenie Usług.

  W związku z tym, że Spółki Przejmowane zostały włączone do spółki Internetia Sp. z o.o. i nie funkcjonują już, jako osobne podmioty gospodarcze, od tej pory, wystawcą faktur będzie Internetia Sp. z o.o. Na podstawie art 60a ust 4 ustawy Prawo Telekomunikacyjne informuję, iż dotychczasowe nazwy regulaminów świadczenia usług stosowane przez Spółki Przejmowane ulegną zmianie na Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Niniejsza zmiana wynika z faktu konsolidacji Spółek Przejmowanych i nie stanowi zmiany warunków umowy o świadczenie usług. Internetia Sp. z o.o. będzie także administratorem Państwa danych w rozumieniu ustawy o Ochronie Danych Osobowych i ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

  Pragniemy zapewnić, iż dotychczasowe warunki współpracy, wynikające z treści zawartych Umów o świadczenie Usług, będą realizowane zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Nie ma zatem potrzeby podpisywania nowych umów czy aneksów ze względu na fakt, iż przedstawiona Państwu informacja o zmianach nie stanowi zmiany warunków Umowy.

  Aktualne dane kontaktowe oraz adresy Biur Obsługi Klienta znajdą Państwo na stronie netia.pl/internetia.

  Blokada portu 25 dla poczty wychodzącej

  Jeżeli jesteś Klientem Internetii Sp. z o.o. i po 01 czerwca br. nie będziesz mógł wysłać e-maila to oznacza, że zgodnie z ze standardami bezpieczeństwa oraz ochrony sieci i użytkowników przed niepożądanym rozsyłaniem spamu, Internetia Sp. z o.o. rozpoczęła blokadę portu 25 (dla usług internetowych z dynamicznie przydzielanym adresem IP). Port ten odpowiedzialny jest za wysyłanie wiadomości pocztowych.


  W związku z powyższym wszystkich Klientów Internetii Sp. z o.o., którzy wysyłają e-maile przy wykorzystaniu programów pocztowych zainstalowanych na komputerach prosimy o zmianę w ustawieniach poczty wychodzącej ww. portu na port 587 lub 465 (dla połączeń szyfrowanych SSL). Pozwoli to swobodnie wysyłać e-maile. Jednocześnie sugerujemy sprawdzenie ustawień programów typu firewall.


  Nie ma konieczności wprowadzania żadnych zmian, jeżeli do wysyłania wiadomości pocztowych wykorzystywana jest przeglądarka internetową. Informacje o konfiguracji poszczególnych programów pocztowych dostępne są na stronach serwisów popularnych dostawców kont pocztowych w Polsce.


  Co to jest port 25?


  Port 25 jest dedykowanym portem internetowym w programach pocztowych i służy do wysyłania wiadomości e-mail. Jest również wykorzystywany przez spamerów do wysyłania niechcianej poczty, czyli bardzo często za pomocą tego portu rozsyłane są w sieci nowe wirusy.  Nowelizacja Prawa Telekomunikacyjnego

  Informujemy, że 21 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 1445) nowelizująca ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (dalej PT).


  Nowe Prawo telekomunikacyjne dostosowuje nasze ustawodawstwo do wymagań dyrektyw unijnych. Znowelizowane przepisy przewidują zmieniony zakres danych, które zostały zawarte w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz w Regulaminie Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia.


  Umowy podpisywane przez Abonentów od 21.01.2013r. zawierają zmiany wynikające z nowego PT. Natomiast Abonentów, którzy podpisali umowy przed 21.01.2013r. zmiany wynikające z nowego PT będą obowiązywać od 21.06.2013r..


  Informacje o zmianach w dokumentacji abonenckiej, zgodnie z wymogami nowego PT (art. 60a ust. 3a), udostępniamy drogą elektroniczną poprzez zamieszczenie na stronie internetowej. Abonent do dnia wejścia w życie proponowanych zmian może doręczyć Operatorowi pisemne wypowiedzenie Umowy, w przypadku braku akceptacji propozycji zmian. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian. W przypadku wypowiedzenia Umowy związanej z ulgą przyznaną Abonentowi Operatorowi przysługuje Opłata Wyrównawcza, ze względu na fakt, iż zakres zmian wynika ze zmiany obowiązujących przepisów Prawa telekomunikacyjnego.  Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia

  List o zmianie regulaminu i umowy Netia

  Ulga internetowa

  CZY MOŻESZ JESZCZE BARDZIEJ OBNIŻYĆ KOSZTY INTERNETU W NETII?

  Tak - wystarczy, że rozliczając podatek dochodowy za 2012 rok odliczysz od dochodu wydatki poniesione za użytkowanie Internetu.


  Zgodnie ze zmianami w art. 26 w ustawie o PIT wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2013r. (ust. 6h poniżej ) odliczenie będzie podatnikowi przysługiwać:

  - tylko w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych,
  - pod warunkiem, że w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.

  „6h. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6a, przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia."

  Natomiast zgodnie z przepisem przejściowym:
  "Podatnik, który w zeznaniu podatkowym składanym za 2012 r. po raz pierwszy skorzystał z odliczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy wymienionej w art. 1, może skorzystać z tego odliczenia wyłącznie za rok 2013."

  Na podstawie powyższych przepisów prawo do ulgi zachowują jedynie ci, którzy do tej pory z niej nie korzystali lub pierwszy raz skorzystają w rozliczeniu za bieżący rok (2012). Te osoby, które po raz pierwszy skorzystały z ulgi w zeznaniu za 2012 r. będą mogły, ostatni raz z niej skorzystać wyłącznie w przyszłym roku. Tak więc większość osób utraci prawo do ulgi i będzie mogło z niej skorzystać po raz ostatni w rozliczeniu za bieżący rok 2012.

  Maksymalna kwota odliczenia wynosi 760 zł. Z ulgi możesz skorzystać, jeżeli w 2012 roku poniosłeś wydatki za użytkowanie Internetu, w ramach Twojej umowy abonenckiej. Do odliczenia niezbędne są:

  • dokumenty zawierające informację o wystawcy i nabywcy usługi oraz kwota naliczona za użytkowanie Internetu (dokumentami mogą być np. papierowe faktury VAT, e-faktury lub Elektroniczny Obrazy Faktury pobrany z www.netiaonline.pl)
  • potwierdzenia zapłaty kwot za użytkowanie Internetu opatrzone datą nie późniejszą niż 31.12.2012 r.


  W JAKI SPOSÓB MOŻESZ DOKONAĆ ODLICZENIA?

  • oblicz kwotę ulgi - suma kwot brutto za usługi internetowe z pozycji Internet
  • uwzględnij obliczoną kwotę we właściwym dla Ciebie formularzu podatkowym: PIT-28, PIT-36 lub PIT-37,
  • dołącz do formularza PIT/O z informacją o odliczeniu,
  • złóż deklarację w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.


  ILE MAKSYMALNIE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ W ROKU PODATKOWYM 2012?

  Odliczając od dochodu maksymalnie 760 zł możesz zaoszczędzić:

  • 243 zł rocznie przy progu podatkowym 32%,
  • 137 zł rocznie przy progu podatkowym 18%.

  Jeśli jesteś objęty zryczałtowanym podatkiem dochodowym, odliczając od dochodu 760 zł możesz zaoszczędzić:
  • 152 zł rocznie przy progu podatkowym 20%,
  • 129 zł rocznie przy progu podatkowym 17%,
  • 65 zł rocznie przy progu podatkowym 8,5%,
  • 42 zł rocznie przy progu podatkowym 5,5%,
  • 23 zł rocznie przy podatku 3%.


  GDZIE ZNAJDZIESZ INFORMACJE O WYDATKACH PONIESIONYCH NA INTERNET W 2012 ROKU?

  Elektroniczne Obrazy Faktur i historię wpłat znajdziesz zawsze logując się do serwisu Netia On-line na stronie www.netiaonline.pl.

  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym do osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.),
  Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.).

  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad odliczeń prosimy o kontakt z Urzędem Skarbowym właściwym ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.

  Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa jak również doradztwa podatkowego.

  Konsolidacja Firm 30 listopada 2012

  Szanowni Państwo,

  miło mi poinformować, że 30 listopada 2012 r. nastąpiło formalne połączenie spółek:
  1. eIMG Internet Multimedia Group Sp. z o.o. z siedzibą w Darłowie,
  2. Elpro – Elektronika Profesjonalna Waldemar Nitka Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (dalej zwane „Spółki Przejmowane”)
  z Internetia Sp. z o. o. (Grupa Netia) z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000229688, wysokość kapitału zakładowego: 38.869.500 PLN, NIP 526-28-46-048, REGON 140063450. W wyniku połączenia Spółki Przejmowane, zostały w całości włączone do Internetia Sp. z o.o., która wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartych z Państwem Umów o świadczenie Usług.

  W związku z tym, że Spółki Przejmowane zostały włączone do spółki Internetia Sp. z o.o. i nie funkcjonują już, jako osobne podmioty gospodarcze, od tej pory, wystawcą faktur będzie Internetia Sp. z o.o. Na podstawie art 60a ust 4 ustawy Prawo Telekomunikacyjne informuję, iż dotychczasowe nazwy regulaminów świadczenia usług stosowane przez Spółki Przejmowane ulegną zmianie na Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Niniejsza zmiana wynika z faktu konsolidacji Spółek Przejmowanych i nie stanowi zmiany warunków umowy o świadczenie usług. Internetia Sp. z o.o. będzie także administratorem Państwa danych w rozumieniu ustawy o Ochronie Danych Osobowych i ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

  Pragnę zapewnić, iż dotychczasowe warunki współpracy, wynikające z treści zawartych Umów o świadczenie Usług, będą realizowane zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Nie ma zatem potrzeby podpisywania nowych umów czy aneksów ze względu na fakt, iż przedstawiona Państwu informacja o zmianach nie stanowi zmiany warunków Umowy.

  Aktualne dane kontaktowe oraz adresy Biur Obsługi Klienta znajdą Państwo na stronie netia.pl/internetia. Dodatkowo przypominam o możliwości korzystania z elektronicznego Biura Obsługi Klienta na ebok.internetia.pl, gdzie znajdą Państwo między innymi elektroniczny obraz faktury. Dane do logowania pozostają bez zmian.

  Konsolidacja Firm 31 sierpnia 2012

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że 31.08.2012r. nastąpiło formalne połączenie spółek:
  1. Comnet ITT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  2. Silesia Multimedia Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu,
  3. Sieci Multimedialne Intergeo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (dalej zwane „Spółki Przejmowane”)
  z Internetia Sp. z o. o. (Grupa Netia) z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000229688, wysokość kapitału zakładowego: 38.869.500 PLN, NIP 526-28-46-048, REGON 140063450. W wyniku połączenia Spółki Przejmowane, zostały w całości włączone do Internetia Sp. z o.o., która wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartych z Państwem Umów o świadczenie Usług.

  W związku z tym, że Spółki Przejmowane zostały włączone do spółki Internetia Sp. z o.o. i nie funkcjonują już, jako osobne podmioty gospodarcze, od tej pory, wystawcą faktur będzie Internetia Sp. z o.o. Na podstawie art 60a ust 4 ustawy Prawo Telekomunikacyjne informujemy, iż dotychczasowe nazwy regulaminów świadczenia usług stosowane przez Spółki Przejmowane ulegną zmianie na Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Niniejsza zmiana wynika z faktu konsolidacji Spółek Przejmowanych i nie stanowi zmiany warunków umowy o świadczenie usług. Internetia Sp. z o.o. będzie także administratorem Państwa danych w rozumieniu ustawy o Ochronie Danych Osobowych i ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

  Pragniemy zapewnić, iż dotychczasowe warunki współpracy, wynikające z treści zawartych Umów o świadczenie Usług, będą realizowane zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Nie ma zatem potrzeby podpisywania nowych umów czy aneksów ze względu na fakt, iż przedstawiona Państwu informacja o zmianach nie stanowi zmiany warunków Umowy.

  Aktualne dane kontaktowe oraz adresy Biur Obsługi Klienta znajdą Państwo na stronie netia.pl/internetia. Dodatkowo przypominamy o możliwości korzystania z elektronicznego Biura Obsługi Klienta na ebok.internetia.pl, gdzie znajdą Państwo między innymi elektroniczny obraz faktury. Dane do logowania pozostają bez zmian.
  Szanowni Państwo,

  informujemy, iż z przyczyn technicznych nastąpiło opóźnienie w wystawieniu faktury za maj 2012 r. Faktury zostaną wysłane do Państwa najwcześniej 21 maja 2012 r. W związku z zaistniałą sytuacją wydłużyliśmy termin płatności do 31 maja 2012 r.

  Przepraszamy za niedogodności.

  Konsolidacja Firm 18 maja 2012

  Szanowni Państwo,
  miło mi poinformować, że 11 maja 2012 r. nastąpiło formalne połączenie spółek:

  1. Saite Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy,
  2. Zax.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
  3. Netsystem Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
  (dalej zwane „Spółki Przejmowane”)

  z Internetia Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000229688, wysokość kapitału zakładowego: 37.469.500 PLN, NIP 526-28-46-048, REGON 140063450. W wyniku połączenia Spółki Przejmowane, zostały w całości włączone do Internetia Sp. z o.o., która wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartych z Państwem Umów o świadczenie Usług.

  W związku z tym, że Spółki Przejmowane zostały włączone do spółki Internetia Sp. z o.o. i nie funkcjonują już, jako osobne podmioty gospodarcze, od tej pory, wystawcą faktur będzie Internetia Sp. z o.o.
  Spółka Internetia Sp. z o.o. będzie także administratorem Państwa danych w rozumieniu ustawy o Ochronie Danych Osobowych i ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

  Pragnę zapewnić, iż dotychczasowe warunki współpracy, wynikające z treści zawartych Umów o świadczenie Usług, będą realizowane zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Nie ma zatem potrzeby podpisywania nowych umów czy aneksów ze względu na fakt, iż przedstawiona Państwu informacja o zmianach nie stanowi zmiany warunków Umowy.

  Aktualne dane kontaktowe oraz adresy Biur Obsługi Klienta znajdą Państwo na stronie netia.pl/internetia. Dodatkowo przypominam o możliwości korzystania z elektronicznego Biura Obsługi Klienta na ebok.internetia.pl, gdzie znajdą Państwo między innymi elektroniczny obraz faktury. Dane do logowania pozostają bez zmian.

  Konsolidacja Firm 30 listopada 2011

  Szanowni Państwo,
  miło nam poinformować, że 30.11.2011 r. nastąpiło formalne połączenie spółek:

  1. Global Connect Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
  2. Multiplay Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
  3. Igloonet Sp. z o.o. z siedzibą w Bochni,
  4. Pronet Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
  5. Netpro Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej,
  (dalej zwane „Spółki Przejmowane”) z Internetia Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000229688, wysokość kapitału zakładowego: 37.469.500 PLN, NIP 526-28-46-048, REGON 140063450.

  W wyniku połączenia Spółki Przejmowane, zostały w całości włączone do Internetia Sp. z o.o., która wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartych z Państwem Umów o świadczenie Usług.

  Pragniemy zapewnić, iż dotychczasowe warunki współpracy, wynikające z treści zawartych Umów o świadczenie Usług, będą realizowane zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Nie ma zatem potrzeby podpisywania nowych umów czy aneksów ze względu na fakt, iż przedstawiona Państwu informacja o zmianach nie stanowi zmiany warunków Umowy.

  W związku z tym, że Spółki Przejmowane zostały włączone do spółki Internetia Sp. z o.o. i nie funkcjonują już, jako osobne podmioty gospodarcze, od tej pory, wystawcą faktur za świadczone Państwu usługi telekomunikacyjne będzie Internetia Sp. z o.o.

  Obecnie spółka Internetia Sp. z o.o. będzie administratorem Państwa danych w rozumieniu ustawy o Ochronie Danych Osobowych i ustawy Prawo Telekomunikacyjne.