Niestety twoja wersja przeglądarki jest bardzo stara i nie potrafi poprawnie wyświetlić naszej strony.

Chcesz się szybko skontaktować? 801 801 913
Dane Spółki - Netia

Menu główne

Dane spółki

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa

  • NIP 526-02-05-575
  • REGON 011566374
  • Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
  • KRS 0000041649
  • Kapitał zakładowy 335.578.344 PLN. Kapitał opłacony w całości.

Adres do korespondencji: Netia SA, Puławska 464, 02-884 Warszawa, T: +48 22 352 20 00, F: +48 22 352 20 01