Netia
Menu główne

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

spełniając kryteria określone w decyzji Prezesa UOKiK nr RKR-13/2021 z dnia 30.12.2021r. (forma i zasady Decyzji opisane zostały na podstronie www.netia.pl/pl/komunikaty/uokik_2021 i wypełniając poniższy formularz, otrzymają Państwo należne przysporzenie konsumenckie.

+48
Czy otrzymali Państwo odpowiedź na reklamację dotyczącą Usługi Dodatkowej?

zaznacz reCaptcha

Netia S.A. jako administrator Pani/Pana danych osobowych przetwarzać będzie Pani/Pana dane w celu wykonania decyzji UOKiK, obsługi procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, obsługi postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu, sprostowania.