Netia Internet

INTERNET

do 100 Mb/s.


0 zł/mies.
przez miesiąc


Potem tylko 49,90 zł/mies.
TV W CENIE
HBO 2 mies. za 0 zł
Router wi-fi
Giganagrywarka przez 1 mies. za 0 zł
Oszczędzasz 239,40

INTERNET

do 300 Mb/s.


0 zł/mies.
przez miesiąc


Potem tylko 59,90 zł/mies.
TV W CENIE
HBO 2 mies. za 0 zł
Router wi-fi
Giganagrywarka przez 1 mies. za 0 zł
Oszczędzasz 299,40

INTERNET

do 900 Mb/s.


0 zł/mies.
przez miesiąc


Potem tylko 69,90 zł/mies.
TV W CENIE
HBO 2 mies. za 0 zł
Router wi-fi
Giganagrywarka przez 1 mies. za 0 zł
Oszczędzasz 259,40
Netia Internet TV

TV + INTERNET

do 100 Mb/s.
57 kanałów w tym 28 HD


49,90 zł/mies.
 


PRZEZ CAŁY OKRES UMOWY
Router wi-fi
giganagrywarka TM
Oszczędzasz 418,80

TV + INTERNET

do 100 Mb/s.
115 kanałów, w tym 60 HD


50 zł/mies.
przez 12 miesięcy


Potem tylko 79,90 zł/mies.
Router wi-fi
giganagrywarka TM
Oszczędzasz 538,80
Netia Internet TV Telefon

TV + INTERNET + telefon mobilny

do 300 Mb/s.
155 kanałów, w tym 83 HD Telefon Mobilny No Limit 4 GB


80 zł/mies.
przez 12 miesięcy


Potem 129,90 zł/mies.
Router wi-fi
giganagrywarka TM
HBO HD 2 mies. za 0 zł
Oszczędzasz 418,80

Podaj swój numer telefonu,
a konsultant oddzwoni do Ciebie w ciągu kilkunastu minut.

Podaj poprawny numer telefonu
Wyrażam zgodę na używanie przez Netia S.A. oraz spółki z GK Netia telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. kontakt telefoniczny) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (np. w celu przedstawienia oferty handlowej).

Prezentowana oferta obowiązuje przy zawarciu Umowy na czas określony 24 miesięcy w ramach Promocji „Netia dla Ciebie” oraz przy jednoczesnym korzystaniu z e-FAKTURY i udzieleniu zgód marketingowych. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zamówienie Usługi Internetowej z dodatkowo płatną usługą Bezpieczny Internet 2. Usługa Telewizyjna dostępna jest z usługą Giganagrywarki, która w wersji Standard jest dodatkowo płatną usługą. Operator posiada inne wersje usługi Giganagrywarka.

Lista kanałów dostępnych w poszczególnych pakietach znajduje się na stronie netia.pl/kanalytv. Szybki Internet Max (100, 300, 900) stanowi wyłącznie nazwę marketingową. Usługa Internetowa jest oparta na parametrach jakości wynikających z maksymalnych parametrów technicznych danej technologii, w jakiej świadczona jest Usługa Internetowa, lub wynikających z ofertowych ustawień technicznych łącza. Parametry świadczenia Usługi Internetowej, w szczególności parametry prędkości oraz wpływu innych usług na Usługę Internetową, dostępne są na stronie netia.pl. W przypadku skorzystania z Pakietu usługi Mobilne oferowane są w promocyjnych warunkach – w przypadku rezygnacji z Pakietu usługi Mobilne świadczone będą jako usługi osobne na podstawie SWP. Oferta obowiązuje do dnia 31.12.2019 r.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 922 – dalej Ustawa) jest Netia SA z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 13.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Netia SA oraz spółki z GK Netia w celach przyszłych kontaktów, w celu archiwizacji. Netia SA zapewnia realizację uprawnień wynikających z Ustawy, tzn. zapewnia Państwu dostęp do informacji dotyczącej własnych danych osobowych i ich poprawiania. Mają też Państwo prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Netii z dopiskiem "Dane osobowe".