Jestem Klientem Netii

Zmiana abonenta (cesja)

Istnieje możliwość przepisania usług na inną osobę lub podmiot gospodarczy. Zlecenie przepisania usług można złożyć telefonicznie pod numerem infonetii: 801 802 803. Przed kontaktem z infonetią należy przygotować dane nowego właściciela:
  • osoba prywatna – imię i nazwisko, numer Pesel, numer dowodu osobistego, telefon kontaktowy, adres e-mail,
  • firma (pełna nazwa Firmy, numer NIP i Regon, dane osoby kontaktowej).
Zlecenie cesji można również zgłosić do Netii przesyłając pismo z prośbą o dokonanie zmian. Pismo powinno być potwierdzone własnoręcznym podpisem obecnego właściciela usług. Obok znajduje się gotowy formularz do wypełnienia.

Dokumenty należy przesłać na adres:
Netia SA
skr. pocztowa nr 597
40-950 Katowice S105
Z dopiskiem „Cesja”


Aby dokonać cesji konieczne jest uregulowanie płatności za faktury w Netii.

Aby dokonać cesji, konieczne jest podpisanie nowej umowy cesji usług. Usługi zostaną przepisane na nowego Abonenta od nowego Okresu Rozliczeniowego następującego po dacie wpłynięcia podpisanej umowy cesji zarówno przez nowego jak i obecnego Abonenta.

Czy powyższy tekst okazał się przydatny?Jeżeli masz pomysł jak możemy poprawić tekst pomocy, napisz do nas

Powiązane tematy

Powiązane materiały i pliki