Faktury i płatności

Co to jest faktura i jak ją czytać?

Co to jest faktura?

Faktura jest to dokument księgowy, który jest podstawą dokonywania płatności za usługi, świadczone przez Netię.  Faktura jest wystawiana za jeden Okres Rozliczeniowy i zawiera informację o wysokości opłat za usługi. Rachunek może być także wystawiany rzadziej niż raz w miesiącu, jeśli jego wartość nie przekroczy kwoty 25 zł netto (30,75 zł brutto). Wówczas może zostać wystawiona faktura zbiorcza za więcej niż jeden Okres Rozliczeniowy.

Jak czytać fakturę?

Czy powyższy tekst okazał się przydatny?Jeżeli masz pomysł jak możemy poprawić tekst pomocy, napisz do nas

Powiązane tematy

Powiązane materiały i pliki