Regulaminy i dokumenty

Dane osobowe

Administrator danych osobowych


Administratorem Państwa danych osobowych są Spółki Grupy Netia, w skład których wchodzą: Netia S.A. z siedziba przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, Internetia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa oraz TK Telekom spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kijowskiej 10/12A, 03-743 Warszawa. Spółki zawarły umowę o współadministrowanie, której zasadnicza treść jest dostępna u Inspektora Ochrony Danych Grupy Netia.


Inspektor ochrony danych


Grupa Netia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, który stanowi wspólny punkt kontaktowy w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Ewelina Ogłozińska. Z IOD można kontaktować się pisemnie na adres Netia S.A., Biuro Bezpieczeństwa Korporacyjnego, ul. Taśmowa 7a, 02-677 Warszawa lub mailowo na adres

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Spółki Grupy Netia.


Polityka prywatności


Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Spółki z Grupy Netia znajdziesz w Polityce prywatności.


Naruszenie danych osobowych


W celu odpowiedniego wypełnienia przez Administratora danych zapisów Art. 33 i 34 RODO w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych lub podejrzenia naruszenia ochrony danych należy ten fakt zgłosić Administratorowi.


Naruszenie ochrony danych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Naruszeniem ochrony danych są na przykład:

  • Próba uzyskania przez osobę nieupoważnioną, hasła uprawniającego do dostępu do Twoich danych osobowych;
  • Stwierdzenie wystąpienia niezapowiedzianych zmian w wyglądzie lub zachowaniu aplikacji służącej do przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • Uzyskanie dostępu do dokumentów zawierających przetwarzane przez Administratora dane osobowe innych Klientów z których można odczytać dane;
  • Uruchomienie nieznanego / złośliwego programu (np. z maila) który podszywa się pod komunikację od Administratora;
  • Stwierdzenie przesłania informacji zawierających dane osobowe do niewłaściwego adresata (błędny adres) od Administratora;
  • Stwierdzenie ujawnienia danych osobowych poprzez ujawnienie adresów e-mail wszystkim odbiorcom korespondencji przy wysłaniu komunikacji od Administratora;
  • Stwierdzenie próby uzyskania dostępu do Twojego konta w systemach Administratora.


Podejrzenie naruszenia ochrony danych oznacza obawę, że zaszło naruszenie ochrony danych.


Jeśli chcesz zgłosić jedną z powyższych lub podobną sytuację, skorzystaj z formularza


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, wraz ze Spółkami z Grupy Netia: Internetia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, Telefonia Dialog spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 142A, 54-429 Wrocław oraz TK Telekom spółka z o.o. z siedzibą przy ulicy Kijowskiej 10/12A, 03-743 Warszawa, są Współadministratorami przetwarzanych danych osobowych.