Sprawdź dostępność usług


Faktury i płatności

Najczęściej zadawane pytania o elektroniczną fakturę

Jak zmienić adres e-mail do otrzymywania powiadomień


Aby zmienić swoje dane kontaktowe (numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail), wystarczy że zalogujesz się do serwisu Netia Online na netiaonline.pl. Zmiana jest możliwa w zakładce "Dane kontaktowe".
Aby zalogować się do serwisu Netia Online, wystarczy:
  • w oknie „Nazwa Użytkownika” wpisać numer konta Abonenta, znajdujący się w górnej części każdej faktury z Netii
  • w oknie „Hasło” wpisać hasło abonenckie (PIN), znajdujące się na umowie.


Jak zalogować się do serwisu Netia Online? Jak zmienić dane do logowania?

Aby zalogować się do serwisu Netia Online na netiaonline.pl, wystarczy:
  • w oknie „Nazwa Użytkownika” wpisać numer konta Abonenta, znajdujący się w lewym górnym rogu każdej faktury, bezpośrednio pod datą jej wystawienia,
  • w oknie „Hasło” wpisać PIN (Poufny Numer Identyfikacyjny), znajdujący się na umowie z Netią.

  • Po zalogowaniu możesz zmienić swoje dane autoryzacyjne (nazwa użytkownika, hasło, pin) w zakładce „Ustawienia konta”.
  • Jeśli nie znasz lub nie pamiętasz swojego numeru PIN, zadzwoń na numer infonetii:801 802 803, a nasz konsultant w szybki sposób pomoże Ci nadać nowy numer PIN.
  • Możesz również odzyskać PIN za pomocą formularza dostępnego tutaj. W celu odzyskania PIN należy przygotować numer konta Abonenta oraz numer PESEL.


Czy możliwe jest jednoczesne otrzymywanie faktur w formie papierowej i elektronicznej?


Nie, faktura wystawiana jest raz i może występować tylko w jednej formie.

Czy do otrzymywania faktur elektronicznych, konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego?


Nie, do otrzymywania faktur Netii nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego. Udostępniona w serwisie Netia Online, e-FAKTURA zapewnia Odbiorcy autentyczność pochodzenia i integralność treści, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2010r, Nr 249, poz.1661).

Czy mam gwarancję, że e-FAKTURY Netii są bezpieczne i mogę na ich podstawie dokonywać rozliczeń?


Tak. Udostępniane w serwisie Netia Online, zapisane w formacie pdf, zapewniają realizację § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r, (Dz. U. z 2010r, Nr 249, poz.1661) w zakresie autentyczności pochodzenia i integralności treści.
Rozwiązanie przyjęte przez Netię, zapewnia takie samo bezpieczeństwo jak faktura opatrzona podpisem elektronicznym, co zostało potwierdzone przez Izbę Skarbową.
Dyrektor Izby Skarbowej potwierdził, ze faktury wystawiane w serwisie Netia Online w formacie pdf - bez elektronicznego podpisu, w zakresie autentyczności pochodzenia i integralności treści są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 r.
Faktury elektroniczne Netii wystawione są w formacie pdf i udostępnione Klientom na ich indywidulanych kontach w systemie Netia Online. Dostęp do tej aplikacji jest chroniony certyfikatem bezpieczeństwa, wymagającym logowania do serwisu. Uwierzytelnienie jest realizowane przez Klienta za pomocą przeglądarki przy użyciu identyfikatora oraz swojego hasła.  Po zalogowaniu się Abonent otrzymuje dostęp do elektronicznej faktury.
Nienaruszalność danych zawartych w fakturze jest gwarantowana formatem jej zapisu. Faktura jest wystawiana w postaci pliku cyfrowego, którego zawartość od momentu wygenerowania jest niezmienna i nie podlega modyfikacjom. Plik jest zablokowany przed możliwością wprowadzania zmian na poziomie formatu PDF. Faktury udostępnione Abonentom można wydrukować, jednak bez możliwości wprowadzania do nich zmian.
Udostępniając w ten sposób faktury elektroniczne Netia zapewnia integralność, nienaruszalność oraz autentyczność danych, jak również ochrona przed modyfikacją lub zniszczeniem.Co robić, gdy wezwie mnie Urząd Skarbowy ? Na jakim nośniku należy dostarczyć e-FAKTURĘ?


Na wezwanie Urzędu Skarbowego e-FAKTURĘ możesz dostarczyć na dowolnym nośniku np. płyta CD, pendrive czy dysk przenośny. Zgodnie z przepisami faktura elektroniczna posiada taką samą wartość prawną jak dokument w formie papierowej. Rozporządzenie w § 7. reguluje zasady przechowywania i udostępniania faktur elektronicznych. E-FAKTURY należy przechowywać w podziale na okresy rozliczeniowe w dowolny sposób zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, a także w sposób umożliwiający łatwe ich odszukanie oraz umożliwiający bezzwłoczny dostęp na żądanie organów podatkowych.

W jakiej formie wystawiana jest korekta do e-faktury ?


Faktury korygujące do faktur elektronicznych będą wystawiane w formie elektronicznej. Wyrażenie zgody na e-FAKTURĘ oznacza, że również korekty, mogą być wystawiane w formie elektronicznej.

Czy fakturę elektroniczną można drukować?


Wydrukowanie pobranej e-FAKTURY, np. do celów akceptacji wewnątrz firmy jest możliwe, jednak na potrzeby udostępnienia e-FAKTURY organom podatkowym polecamy przechowywać ją w formie elektronicznej.

Czy powyższy tekst okazał się przydatny?Jeżeli masz pomysł jak możemy poprawić tekst pomocy, napisz do nas