Webinar NIS2 w dn. 22.05.2024 | Biznes Netia
Menu główne

Zadbaj o zgodność działania swojej organizacji z Dyrektywą NIS2


22 maja 2024 r. godz. 10:00

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) obowiązuje od lipca 2018 r. W grudniu 2022 r. Parlament Europejski przyjął tzw. dyrektywę NIS2 – na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa w całej Unii. Termin na jej wdrożenie do polskiego porządku prawnego upływa 17 października 2024 r.

Dyrektywa NIS2 dotknie szacunkowo nawet 8000 podmiotów w Polsce z 18 sektorów gospodarki, podzielonych na podmioty kluczowe i ważne. W/w podmioty będą musiały spełnić szereg obowiązków, ryzykując dotkliwymi karami finansowymi w przypadku niezgodności z przepisami prawa.

Netia oraz Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy zapraszają na webinar poświęcony planowanym zmianom w związku z dyrektywą NIS2. Wspólnie podpowiemy, w jaki sposób skutecznie dostosować Twoją organizację do nowych przepisów.

W trakcie webinaru omówimy w gronie ekspertów następujące zagadnienia:

 

Dyrektywa NIS2: kogo dotyczy, jakie rodzi obowiązki, jakimi karami grozi, podmioty kluczowe vs. ważne.

 

Jak budować bezpieczny łańcuch dostaw z perspektywy NIS2?

 

Cyberzagrożenie jest realne czyli prezentacja wybranych case studies.

 

Budowa własnego SOC vs. outsourcing: za i przeciw każdego modelu.

 

Kompleksowy ekosystem rozwiązań cyberbezpieczeństwa Netii.

 

Q&A

 
 

Zarejestruj się na wydarzenie

Prelegenci:

Piotr Jagielski

Kierownik ds. Rozwoju ICT, Netia


Absolwent Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Łódzkiego. Menadżer związany z rynkiem telekomunikacyjnym od ponad 20 lat. Posiada doświadczenie w budowaniu, dostarczaniu i utrzymywaniu usług z zakresu cyberbezpieczeństwa. W Netii odpowiada za rozwój usług ICT.
Piotr Moroz

Dyrektor ds. Usług Bezpieczeństwa, Netia S.A.


Zarządza zespołem reagowania na Incydenty Komputerowe (CSIRT) i Security Operations Center w Netii. Posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych oraz telekomunikacyjnych w zarządzaniu zespołami oraz wdrażaniu rozwiązań bezpieczeństwa w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa fizycznego, ciągłości działania, wdrażania ISO 27001, wymagań dla operatorów Infrastruktury Krytycznej.
Monika Bogdał

Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

Radca prawny, wspólnik, kierownik zespołu nowych technologii, audytor wiodący ISO 27001. Doradza w kwestiach związanych z bezpieczeństwem informacji, w tym ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, RODO, prawa telekomunikacyjnego. Specjalizuje się w analizie ryzyka (w tym BIA) i działaniach dotyczących przygotowania, wdrożenia i utrzymania systemów IT i OT. Doradza operatorom infrastruktury krytycznej. Przeprowadza audyty w podmiotach z branży energetycznej, transportowej, ochrony zdrowia, wod-kan i infrastruktury cyfrowej. Tworzy procedury zarządzania kryzysowego.

Wybierz swój język ×