Zasięg Mobilnego Internetu Netii

Mapa zasięgu ma wyłącznie charakter orientacyjny. Netia świadczy Usługę Mobilnego Internetu w zakresie istniejących możliwości technicznych sieci UMTS operatora P4 Sp. z o.o. Jakość świadczonych usług może być zależna od natężenia ruchu, zasięgu sieci UMTS oraz topografii terenu i propagacji fal radiowych oraz użytego modemu.