Netia - strona główna

< Wróć

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

20.11.2012 r. Telefonia DIALOG podpisała umowę dotyczącą dofinansowania realizacji projektu "Budowa szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej DIALOG na obszarze województwa dolnośląskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Projekt Telefonii DIALOG będzie realizowany w wybranych miejscowościach województwa dolnośląskiego i polega na budowie sieci w technologii PON oraz na budowie stacji bazowych WiMAX.

Budowa ww. infrastruktury zapewni dostęp do szerokopasmowych usług internetowych mieszkańcom wybranych małych miast (do 10 000 mieszkańców) i obszarów wiejskich na terenie województwa dolnośląskiego. W znacznym stopniu ulegną poprawie również warunki społeczno-ekonomiczne mieszkańców regionu. Rozbudowa sieci szerokopasmowej zwiększy możliwości przyłączenia nowych użytkowników do sieci oraz poprawa jej parametrów.

Realizacja Projektu zapewni większy dostęp do informacji i e- usług mieszkańcom regionu i podmiotom gospodarczym, przyspieszy procesy gospodarcze a także aktywizację społeczności lokalnych.

Dofinansowanie unijne wyniesie 4,2 mln złotych, czyli 40 procent


Ważne liczby projektu

  • Długość budowanej sieci szkieletowej - 229 km
  • Długość budowanej sieci dostępowej - 35 km
  • Liczba osób, które uzyskają dostęp do Szerokopasmowego Internetu - ponad 87 tys. w tym na obszarach wiejskich ponad 24 tys.
  • Data zakończenia inwestycji - wrzesień 2014