Sprawdź dostępność usług


sprawdź
Zaznacz, jeśli w Twoim adresie nie ma ulicy
Zaznacz, jeśli w Twoim adresie nie ma numeru mieszkania
Uzupełnij poprawnie pola zaznaczone na czerwono.
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

 • Wdrożenie innowacyjnych usług w oparciu o sieć dostępową w technologii pasywnej sieci optycznej PON  Więcej
 • Rozbudowa regionalnej sieci szerokopasmowej Telefonii DIALOG sp. z o.o. w Województwie Łódzkim  Więcej
 • Budowa szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej DIALOG na obszarze województwa dolnośląskiego  Więcej
 • Wdrożenie usługi szerokopasmowego dostępu radiowego w technologii LMDS 28 MHz  Więcej